NHH Executive fagråd

NHH Executive fagråd

NHHE fagråd er et rådgivende organ for NHHs rektor og NHHEs direktør.

NHHE Fagråd

NHH Executive fagråd gir rektor og direktør råd i saker om faglig innhold, kvalitet og utvikling i studietilbudene. Fagrådet skal bidra til å sikre at alle NHHEs kurs og programmer holder høyt faglig nivå.

Mandat for NHHE fagråd

Medlemmer

I perioden 1. juli 2022 til 31. juli 2025:

  • Frode Sættem, professor og prorektor fagressurser, leder 
  • Lars Sørgard, professor, medlem
  • Kjetil Sudmann Larsen, leder av seksjon for utdanningskvalitet, medlem 

Spørsmål? Kontakt NHH Executive

Tlf: 55 95 96 00
E-post: executive@nhh.no

Ønskjer du innsyn i møtedokument kan du be om det via innsynskjemaet vårt