Tiltak mot trakassering

Tiltak mot trakassering

NHH har som hovedmålsetting at studenter skal ha en hverdag der de ikke opplever å bli trakassert på noen som helst måte. Her finner du informasjon om hva trakassering er og hvem du kan ta kontakt med hvis du opplever at du har blitt utsatt for trakassering.

Hva er trakassering?

Oppmerksomhet blir trakassering når:

 • den er uønsket
 • den er plagsom
 • den fortsetter etter at mottakeren har sagt fra
 • den har negative konsekvenser av fysisk, psykisk eller studiemessig karakter

Andre forhold som spiller inn:

 • hvor grov handlingen har vært
 • tid og sted for handlingen
 • om handlingen har pågått over tid
 • avhengighetsforhold og maktforskjeller mellom trakasserer og den som blir trakassert

Eksempler på oppførsel som kan være trakassering:

 • nedlatende atferd
 • unødvendig berøring / beføling og ‘plukking’
 • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv
 • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger, sexpress

Som student har du også har ansvar for dine medstudenters trivsel. Vær bevisst dine egne handlinger og uttalelser! Hjelp andre som utsettes for trakassering til å si at uønsket oppmerksomhet ikke er akseptabelt.

Hva gjør du om du blir trakassert?

Si ifra. Konfronter personen! 

Ta kontakt med