Har du opplevd trakassering?

Har du opplevd trakassering?

NHH har som hovedmålsetting at studenter skal ha en hverdag der de ikke opplever å bli trakassert på noen som helst måte. Her finner du informasjon om hva trakassering er og hvem du kan ta kontakt med hvis du opplever at du har blitt utsatt for trakassering.

Hva er trakassering?

Oppmerksomhet blir trakassering når:

 • den er uønsket
 • den er plagsom
 • den fortsetter etter at mottakeren har sagt fra
 • den har negative konsekvenser av fysisk, psykisk eller studiemessig karakter

Andre forhold som spiller inn:

 • hvor grov handlingen har vært
 • tid og sted for handlingen
 • om handlingen har pågått over tid
 • avhengighetsforhold og maktforskjeller mellom trakasserer og den som blir trakassert

Eksempler på oppførsel som kan være trakassering:

 • nedlatende atferd
 • unødvendig berøring / beføling og ‘plukking’
 • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv
 • seksuelle framstøt, forslag og hentydninger, sexpress

Som student har du også har ansvar for dine medstudenters trivsel. Vær bevisst dine egne handlinger og uttalelser! Hjelp andre som utsettes for trakassering til å si at uønsket oppmerksomhet ikke er akseptabelt.

Hva gjør du om du blir trakassert?

Si ifra. Konfronter personen! 

Du kan varsle til stud.varsel@nhh.no eller til prorektor for utdanning Stig Tenold

Les mer om varslingsrutiner ved NHH

 

Aldri OK

NHH har signert på oppropet Aldri OK. Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering. 

Målutsagn:

Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for overgrep. Vi ønsker et trygt campus og en trygg by.

Aldri OK har som mål å:

 • Fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold eller diskriminering.
 • Legge til rette for en ærlig og åpen diskusjon rundt tematikken, samt sørge for tydelige retningslinjer, opplæring og støtte for alle.
 • Støtte og skape engasjement med studentorganisasjoner utover campus for å utfordre negativ oppførsel og fremme en trygg kultur for alle.

Vi har nulltoleranse for:

 • Seksuelle overgrep og trakassering. Uvelkomne seksuelle tilnærmelser, muntlig, skriftlig eller fysisk uten samtykke.
 • Diskriminering. Fysisk eller verbalt overgrep mot en person eller eiendom basert på ofrenes etnisitet, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, seksuell orientering eller funksjonshemning.
 • Trakassering og mobbing. All uønsket atferd som gjør at noen føler seg redd, undertrykt, ydmyket eller fornærmet.

Nulltoleranse

Vi er forpliktet til å sørge for trygt miljø for alle studenter, ansatte og besøkende. Vi lover å grundig undersøke alle rapporter om upassende oppførsel og adferd. NHH vil gjennomføre anbefalinger og/eller tiltak i tråd med retningslinjer mot seksuell trakassering, arbeidskontrakter, likestillings- og mangfoldspolitikk.

 Aldri OK på Facebook