Si fra - varslingsrutiner ved nhh

Si fra - varslingsrutiner ved nhh

Hvis du som student eller ansatt ved NHH oppdager brudd på lovregler eller etiske normer, som for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, uredelighet, økonomisk utroskap med mer, er det viktig at du sier fra!

Varsling for studenter

Du skal varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold ved NHH. Si fra om læringsmiljøet ditt!

Du kan varsle ved å sende varselet ditt til stud.varsel@nhh.no.

Som student kan du også varsle til

VARSLING FOR ANSATTE

Du skal varsle dersom du oppdager skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved NHH.

Du kan varsle ved å sende varselet ditt til varsel@nhh.no.

Som ansatt kan du også varsle til nærmeste leder, verneombud eller tillitsvalgt.

Du kan også varsle til

ANONYM VARSLING

Ved anonym varsling kan du også varsle via brev eller telefon til

Anonyme varsler er i de fleste tilfeller vanskeligere å følge opp, men vi vil uansett gjøre vårt beste for å undersøke forholdet det varsles om.

Slik behandler vi varsler

Varselet bør inneholde:

  • fullt navn
  • beskrivelse av hva du har opplevd/observert
  • sted, dato og eventuelt klokkeslett for hendelsen
  • eventuelle vitner

Alle varsler tas alvorlig og tas tak i med en gang. Varslingssaker behandles konfidensielt, ved at varselet og navnet ditt ikke vil bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.

Den som anklages har rett til å få vite om anklagen, få innsyn i saken og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil få vite hvem som har varslet.

Når du har varslet vil du få en bekreftelse på at varselet er mottatt og saken behandles så raskt som mulig. Hvis det avdekkes kritikkverdige forhold, skal tiltak settes i verk for å rette opp forholdet.

Du skal ikke oppleve negative konsekvenser ved å si ifra.