Randi Holmås

Seniorrådgiver Randi Holmås

E-post
Randi.Holmas@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 43
Avdeling
Rektoratets stab
Kontor
C216
Ansvar
Protokollfører for styret ved NHH Analysar presentasjonar og saksframlegg Ad hoc-prosjekt International Advisory Board (administrative oppgåver)