Etikk og ansvarlig atferd

Etikk og ansvarlig atferd

Verdier og etiske retningslinjer for ansatte ved Norges Handelshøyskole.

Ved NHH er våre felles verdier, profesjonelle normer og etikk en viktig del av vår identitet. Av og til vil det oppstå problemstillinger som tydeliggjør et behov for å understreke hvordan disse verdiene og retningslinjene bør påvirke vår daglige atferd.

NHHs verdier, etiske retningslinjer og hvilke konsekvenser disse skal ha for vår atferd, er fremstilt i dokumentet «Ansvarlig atferd». Innledningsvis beskriver dokumentet våre mål og våre visjoner samt våre viktigste verdier. Videre har vi valgt å samle, og kort presentere, våre etiske retningslinjer med underliggende retningslinjer, reglementer og rutiner. I tillegg beskrives sentrale aspekter ved vårt samfunnsansvar, ønsket atferd og omdømme