Sidegjøremål

Sidegjøremål

Retningslinjer for sidegjøremål for NHH-ansatte.

Norges Handelshøyskole er positivt innstilt til at ansatte er aktive og deler sin kompetanse til nytte for samfunnet, også utover hovedstillingen sin ved høyskolen.

Dette forutsetter at sidegjøremålet ikke går utover arbeidsforholdet ved NHH.

Formålet med retningslinjene er å verne om NHHs omdømme og den ansattes tillit og integritet, ved at det legges opp til åpenhet om mulige interessekonflikter og håndtering av slike. 

Retningslinjene  om sidegjøremål gjelder for alle medarbeidere som har NHH som sin hovedarbeidsgiver, uavhengig av stillingskategori og stillingsbrøk.