Executive MBA

Executive MBA

Executive MBA ved NHH er en erfaringsbasert master hvor du får tilgang til et unikt læringsmiljø og hvor du sammen med andre erfarne og motiverte studenter blir en del av et engasjerende og effektivt studieopplegg. Her møter du våre dyktige fagfolk, ledere og spesialister du kan lære av og sammen med.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

Ledelse innebærer å skape resultater sammen med andre og ta beslutninger basert på komplekse forhold i egen virksomhet, og samtidig ha en god forståelse av lokale, nasjonale og globale omgivelser og markeder.

Det overordnede målet med programmet er å gjøre studentene i stand til å ta bedre og mer velfunderte beslutninger som sikrer at organisasjonene/bedriftene når målene deres. For å oppnå dette bygger EMBA programmet bro mellom teori og praksis. For å lykkes med den pedagogiske modellen i programmet er vi avhengig av problembasert læring hvor studenter lærer gjennom erfaring og teorianvendelse på virkelige lederutfordringer de står overfor som ledere i ulike organisasjoner og bransjer.

Executive MBA gir deg en framtidsrettet og helhetlig lederutdanning. Du vil få inngående forståelse for ulike perspektiver på fagområder innenfor strategi, økonomi, innovasjon, markedsføring og ledelse, som kan bidra til å gi deg et grunnlag for å ta bedre beslutninger.

Du kan velge mellom fire ulike skreddersydde EMBA spesialiseringer med faglige fordypningsområder. Du kan velge spesialisering ut fra ditt behov for faglig påfyll og karriereutvikling.

EMBA spesialiseringer:

  • Økonomisk styring og ledelse
  • Seafood Management
  • Strategisk ledelse
  • Technology and Innovation of Finance

Hver spesialisering ledes av en faglig programleder som er med fra studiets start til slutt. Sammen med en mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner, gir dette et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Du følger det samme kullet gjennom to studieår, her skapes det gode nettverk for kunnskapsdeling og læring, både i og utenfor studiet.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

VERDT Å VITE

  • Deltidsstudium over to år
  • Samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak på nettsiden til de ulike EMBA spesialiseringene
  • Undervisningssted hovedsakelig i Oslo
  • To studieturer til anerkjente samarbeidende utdanningsinstitusjoner i Europa og Asia/USA

Kontakt oss