Executive MBA

Executive MBA

Mer kunnskap, større trygghet, bedre lederskap.

NHH EMBA JMB_750px.jpg

Dypere og bredere kunnskap gir deg trygghet til å ta bedre beslutninger.

NHHs Executive MBA-studium kombinerer bredde og dybde, teori og praksis for å gi deg en helhetlig forståelse for  økonomi, strategi, ledelse, innovasjon og bærekraft i en internasjonal kontekst.

Studiet passer for deg som vil utvikle ditt lederskap ytterligere, deg som nylig er blitt leder, eller deg som ønsker å ta steget opp.

Du får

 • Case-basert pedagogikk som kombinerer teoretisk innsikt fra forskning og deltakernes praktiske erfaringer og perspektiver.
 • Nye verktøy for å forstå og håndtere nåværende og fremtidige forretningsutfordringer.
 • Direkte anvendbar kunnskap for din bedrift eller organisasjon.
 • Oppdatert kunnskap om hvordan teknologi og krav til bærekraft påvirker virksomheters utvikling av strategi og styring.
 • Tett personlig oppfølging fra en høyt kvalifisert programleder.
 • Et nettverk av erfarne medstudenter fra en rekke ulike bransjer.
EMBA sluttevaluering 2023 100% av deltakerne vil anbefale studiet til andre

Velg retning og oppstart som passer for deg

Mer enn to tredjedeler av EMBA er en felles kjerne av økonomi-, strategi- og ledelsesfag.

Her diskuterer vi faglige perspektiver på trender som globalisering, bærekraft, teknologisk utvikling og demografi.

Men du velger også en ytterligere fordypning/spesialisering basert på dine behov for faglig påfyll og karriereutvikling, og hvilket oppstarttidspunkt som passer deg best.

Spesialiseringer

Økonomisk styring og ledelse 
Et dypdykk i de grunnleggende aspektene ved virksomhetens verdiskaping.
Oppstart i september. Les mer og søk om opptak

Strategisk ledelse 
Hvordan skaffe konkurransefortrinn i en stadig mer kompetitiv verden?
Oppstart i januar. Les mer og søk om opptak

Seafood Management 
Dybdekunnskap om bærekraft og innovasjon i en næring som er avgjørende for fremtiden.
Oppstart i januar. Les mer og søk om opptak

Om EMBA

 • Deltidsstudium over to år – 90 studiepoeng.
 • Grad: Executive Master of Business Administration
 • Samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i full jobb.
 • Undervisningssted hovedsakelig i Oslo.
 • To studieturer til ledende samarbeidende. utdanningsinstitusjoner i Europa og Asia/USA.
 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, Cand. mag-grad, eller annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg må du ha minst tre år relevant yrkespraksis.

  Studieprogrammets læringsutbytte

Kontakt oss