Executive MBA

Executive MBA

Executive MBA er et unikt tverrfaglig masterstudium på 90 studiepoeng. Studiet gjennomføres som et sammenhengende deltidsstudium over to år.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

Executive MBA gir deg en framtidsrettet og helhetlig lederutdanning. Du får inngående forståelse for ulike perspektiver på fagområder innenfor ledelse, strategi, økonomi, innovasjon og bærekraft - som skal gi deg grunnlag for å ta bedre og velfunderte beslutninger.

I møte med dyktige fagfolk fra NHH, bygger studiet bro mellom teori og praksis. Dette sammen med en mangfoldig studentgruppe med motiverte studenter med komplementerende ferdigheter og erfaring, gir deg tilgang til et unikt læringsmiljø som bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer.

Du følger det samme kullet gjennom hele studiet hvor det skapes gode nettverk for kunnskapsdeling og læring, både i og utenfor studiet.

Hvert Executive MBA kull ledes av en faglig programleder som leder studiet fra start til slutt.

NHHs skreddersydde Executive MBA-spesialiseringer med faglige fordypningsområder lar deg velge spesialisering ut fra ditt behov for faglig påfyll og karriereutvikling.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

VERDT Å VITE

  • Deltidsstudium over to år
  • Samlingsbasert og tilrettelagt for deg som er i full jobb
  • Du søker opptak på nettsiden til de ulike EMBA spesialiseringene
  • Undervisningssted hovedsakelig i Oslo
  • To studieturer til anerkjente samarbeidende utdanningsinstitusjoner i Europa og Asia/USA

Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

 

I tillegg må du ha minst tre år relevant yrkespraksis.

Kontakt oss