Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter.

Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger
Foto: Joakim S. Enger

I kombinasjon med kunnskap om strategisk analyse, konkurransesituasjoner, ledelse og samfunnsutvikling gir studiet deg kunnskap om hvordan du analyserer og forstår verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å gi økt bærekraftig verdiskaping. EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Gjennom studieløpet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet.

Spesialiseringen gir deg

  • forskningsbasert kunnskap om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovasjon, digitalisering, etikk m.m.
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter.
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen.

kompetanse på ledernivå

Spesialiseringen er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Det ble mye mer enn en EMBA

Bygg nettverk

I spesialiseringen møter du noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine medstudenter representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner gir et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Professor Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger

Det er nå du trenger ny kunnskap

Er du leder i dag, trenger du bredere og dypere kunnskap om stadig flere områder. Da er videreutdanning hos NHH Executive nøkkelen.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration

Verdt å vite

  • Neste oppstart september 2023
  • Studieavgift: kr 445 000 (kr 89 000 per fagmodul)
  • Fem faglige moduler over to år

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program

1. fagmodul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
22.09.-24.09.22
NHH Campus Bergen
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
27.10.-29.10.2022
Holmen Fjordhotell, Asker
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
09.11.2022
Zoom - case og veiledning
24.11.-26.11.2022
NHH Campus, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
01.12.2022
Innlevering semesteroppgave (strategisk lønnsomhetsanalyse)
09.12.2022
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
15.12.2022 Hjemmeeksamen 1. fagmodul, 12 timer
2. fagmodul: strategi, styring og regnskap
19.-21.01.2023
Holmen Fjordhotell, Asker
Strategisk analyse og regnskap
09.02.-11.02.2023
NHH Campus, Oslo
Regnskapsanalyser og bærekraftige forretningsmodeller
09.03.2023
Zoom - forelesning og case
16.03.-18.03.2023
NHH Campus, Oslo
Mål og oppfølging
30.03.2023
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
 13.04.-18.04.2023 Hjemmeeksamen 2. fagmodul, fem dager
3. fagmodul: Innovasjon, endring og finans
11.05.-13.05.2023
NHH Campus, Oslo
Økonometri, internasjonal økonomi og endringsledelse
05.06.-08.06.2023
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
29.06.2023
Innlevering semesteroppgave (konsulentanvendelser av økonometri/statistikk)
31.08.-02.09.2023
NHH Campus, Bergen
Prosjektanalyse og bedriftens grenser
28.09.-30.09.2023
NHH Campus, Oslo
Forskningsmetoder, teknologi og innovasjon
09.10.2023

Zoom - case og veiledning
26.10.-28.10.2023
NHH Campus, Oslo
Finans
09.11.2023
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
23.11.2023

Hjemmeeksamen 3. fagmodul, 12 timer

4. fagmodul: Verdsettelse og ledelse
07.12.-09.12.2023
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse og forhandlinger
11.-13.01.2024
NHH Campus, Oslo
Organisasjonskultur, internhandel og bonussystemer
25.01.2024
Zoom - case i verdsettelse og internprising
05.02.-09.02.2024
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
09.03.2024
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
14.03.19.03.2024 Hjemmeeksamen 4. fagmodul, fem dager
5. modul: Integrasjon
18.04.-20.04.2024
NHH Campus, Oslo
Bedriftsspill, styringspakker og teamledelse
30.05.-01.06.2024
NHH Campus, Oslo


20.06.2024
Innlevering av masteroppgave
22.08.-23.08.2024
NHH Campus, Bergen
Forsvar av masteroppgave, aktuelle tema og avslutning