Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Løpende opptak. Nest opptaksmøte 15. juni 2023
Studiestart
21. september 2023
Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger
Foto: Joakim S. Enger

I kombinasjon med kunnskap om strategisk analyse, konkurransesituasjoner, ledelse og samfunnsutvikling gir studiet deg kunnskap om hvordan du analyserer og forstår verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å gi økt bærekraftig verdiskaping. EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Gjennom studieløpet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet.

Spesialiseringen gir deg

  • forskningsbasert kunnskap om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovasjon, digitalisering, etikk m.m.
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter.
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen.

kompetanse på ledernivå

Spesialiseringen er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Bygg nettverk

I spesialiseringen møter du noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine medstudenter representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner gir et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Professor Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger

Det er nå du trenger ny kunnskap

Er du leder i dag, trenger du bredere og dypere kunnskap om stadig flere områder. Da er videreutdanning hos NHH Executive nøkkelen.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Løpende opptak. Nest opptaksmøte 15. juni 2023
Studiestart
21. september 2023

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 445 000 (kr 89 000 per fagmodul)
  • Fem faglige moduler over to år
  • Undervisningsspråk: Norsk

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over program

1. fagmodul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
21.09.-23.09.2023
Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
19.10.-21.10.2023
NHH Campus Bergen
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
02.11.2023
Zoom - forelesning og case
16.11.-18.11.2023
Thon Hotel Slottsparken, Oslo
Kunde- og markedsstrategier
23.11.2023
Zoom - forelesning, eksamensforberedelser og veiledning
30.11.2023
Innlevering arbeidskrav
11.12.2023 Hjemmeeksamen 1. fagmodul, seks timer
2. fagmodul: strategi, styring og regnskap
11.01.-13.01.2024
Quality Hotel Leangkollen
Regnskap og regnskapsanalyse
08.02.-10.02.2024
NHH Campus, Oslo
Strategisk analyse og bærekraftige forretningsmodeller
22.02.2024
Zoom - forelesning og case
07.03.-09.03.2024
Quality Hotel Leangkollen
Mål og oppfølging
21.03.2024
Zoom - case, eksamensforberedelser og veiledning
05.04.-10.04.2024
Hjemmeeksamen 2. fagmodul, fem dager
3. fagmodul: Innovasjon, endring og finans
02.05.-04.05.2024
NHH Campus, Oslo
Økonometri, internasjonal økonomi og endringsledelse
10.06.-13.06.2024
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
30.06.2024
Innlevering prosjektoppgave del 1
15.08.-17.08.2024
NHH Campus, Oslo
Prosjektanalyse og forskningsmetoder
19.09.-21.09.2024
Quality Hotel Leangkollen
Teknologi og innovasjon
03.10.2024

Zoom - forelesning og case
17.10.-19.10.2024
NHH Campus, Bergen
Finans
31.10.2024
Zoom - forelesning, case og eksamensforberedelser
25.11.2024

Hjemmeeksamen 3. fagmodul, seks timer

4. fagmodul: Verdsettelse og ledelse
12.12.-14.12.2024
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse og forhandlinger
09.01.-11.01.2025
Quality Hotel Leangkollen
Organisasjonskultur, internhandel og bonussystemer
23.01.2025
Zoom - case og veiledning prosjektoppgave
03.02.-07.02.2025
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
02.03.2025
Innlevering prosjektoppgave del 2
06.03.2025
Zoom - case, eksamensforberedelser
13.03.-18.03.2025 Hjemmeeksamen 4. fagmodul, fem dager

5. modul: Integrasjon

03.04.-05.04.2025
NHH Campus, Oslo

Bedriftsspill, styringspakker og teamledelse

22.05.-23.05.2025
NHH Campus, Oslo

Arbeid med avhandling/capstone project under veiledning
13.07.2025
Innlevering av avhandling/capstone project
21.08.-22.08.2025
NHH Campus, Bergen
Presentasjon av avhandling/capstone project, aktuelle tema og avslutning