Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Spesialisering i økonomisk styring og ledelse

Å utøve best mulig ledelse, ta best mulige beslutninger og øke verdiskapingen i bedriften din krever både regnskapsmessige og analytiske basisferdigheter.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Januar 2024-september 2024
Studiestart
23. eptember 2024
Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger
Foto: Joakim S. Enger

I kombinasjon med kunnskap om strategisk analyse, konkurransesituasjoner, ledelse og samfunnsutvikling gir studiet deg kunnskap om hvordan du analyserer og forstår verdiskapingen i virksomheter, og gjennom beslutninger, styring og ledelse bidra til å gi økt bærekraftig verdiskaping. EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse sikrer deg den brede kompetansen du trenger for å lykkes som leder.

Gjennom studieløpet arbeider du dessuten med konkrete problemstillinger knyttet til din egen virksomhet.

Spesialiseringen gir deg

  • forskningsbasert kunnskap om økonomistyring, ledelse, organisering, finans, regnskap, markedsføring, strategi, internasjonal økonomi, innovasjon, digitalisering, etikk m.m.
  • gode analytiske ferdigheter innenfor områder som strategiske analyse, lønnsomhetsanalyse, regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdsettelse, m.m.
  • oppdatert kunnskap om hvordan ulike styringsverktøy kan brukes strategisk for å øke virksomhetens verdiskaping, sett i lys av nye teknologiske muligheter og utfordringer.
  • ferdigheter i å anvende teorier og verktøy, ved å arbeide med faktiske problemstillinger i virksomheter.
  • muligheter til å bygge nettverk for læring og utvikling, både i og utenfor undervisningssituasjonen.

kompetanse på ledernivå

Spesialiseringen er skreddersydd for ledere og de som ønsker å ta steget opp. Deltakerne rekrutteres fra et bredt spekter av næringer i privat næringsliv og offentlige virksomheter. Utbyttet ditt blir en bred kompetanseplattform for å arbeide som rådgiver, mellomleder, toppleder eller styreleder/-medlem i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Bygg nettverk

I spesialiseringen møter du noen av NHHs aller fremste forskere og gjesteforelesere fra nærings- og samfunnsliv. Du og dine medstudenter representerer et bredt spekter av norsk næringsliv og forvaltning. En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunner gir et unikt læringsmiljø og bidrar til å fremme ulike perspektiver på forretningsproblemer. Synergieffekten mellom teoretisk kunnskap og deltakernes praktiske erfaring skaper en intensiv, effektiv og engasjerende læringsprosess.

Få personlig oppfølging

En dedikert programleder er tilstede gjennom hele studiet for å synliggjøre den røde tråden og vise sammenhengen mellom ulike fagområder. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Professor Trond Bjørnenak. Foto: Joakim S. Enger

Det er nå du trenger ny kunnskap

Er du leder i dag, trenger du bredere og dypere kunnskap om stadig flere områder. Da er videreutdanning hos NHH Executive nøkkelen.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Januar 2024-september 2024
Studiestart
23. eptember 2024

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 445 000 (kr 89 000 per fagmodul)
  • Fem faglige moduler over to år
  • Undervisningsspråk: Norsk

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over studiet

1. fagmodul: strategisk lønnsomhetsanalyse og kundeorientering
23.09.-25.09.2024
Oslo
Introduksjon til økonomisk styring og ledelse
24.10.-26.10.2024
NHH Campus Bergen
Produktlønnsomhet og avkastningskrav
07.11.2024
Zoom - forelesning og case
21.11.-23.11.2024
Oslo
Kunde- og markedsstrategier
28.11.2024
Zoom - forelesning, eksamensforberedelser og veiledning
05.12.2024 Innlevering arbeidskrav
12.12.2024 Hjemmeeksamen 1. fagmodul, seks timer
2. fagmodul: strategi, bærekraft og regnskap
23.01.-25.01.2025
Oslo
Regnskap og bærekraftige forretningsmodeller
06.03.-08.03.2025
Oslo
Strategisk analyse og finansielle nøkkeltall
20.03.2025
Zoom - forelesning og case
03.04.-05.04.2025
Oslo
Mål og oppfølging
10.04.2025
Zoom - case og eksamensforberedelser
23.04.-28.04.2025
Hjemmeeksamen 2. fagmodul, fem dager
3. fagmodul: Innovasjon, endring og finans
08.05.-10.05.2025
NHH Campus, Bergen
Økonometri, internasjonal økonomi og endringsledelse
10.06.-14.06.2025
Bocconi, Milano
Studietur: Differensieringsstrategier
19.06.2025
Innlevering arbeidskrav
28.08.-30.08.2025
Oslo
Prosjektanalyse og forskningsmetoder
18.09.-20.09.2025
NHH Campus, Bergen
Teknologi og innovasjon
09.10.2025

Zoom - eksamensforberedelser
23.10.2025
Hjemmeeksamen 3. fagmodul, seks timer
4. fagmodul: Verdsettelse og ledelse
13.11.-15.11.2025
Oslo
Finans
04.12.-06.12.2025
NHH Campus, Oslo
Verdsettelse og forhandlinger
15.01.-17.01.2026
NHH Campus, Oslo
Organisasjonskultur, internhandel og bonussystemer
09.02.-13.02.2026
NUS, Singapore
Studietur: Doing Business in Asia
03.03.2026 Innlevering arbeidskrav
05.03.2026
Zoom - case og eksamensforberedelser
12.03.-16.03.2026 Hjemmeeksamen 4. fagmodul, fem dager

5. modul: Integrasjon

16.04.-18.04.2026
NHH Campus, Oslo

Bedriftsspill og teamledelse

28.05.-30.05.2026
NHH Campus, Bergen

Arbeid med masteroppgave/capstone project under veiledning
25.06.2026
Innlevering av masteroppgave/capstone project
20.08.-21.08.2026
NHH Campus, Bergen
Presentasjon av masteroppgave/capstone project, aktuelle tema og avslutning
21.01.2027
Graduation