Digitalisering gir mer åpenhet

Camilla Aarøe Hellebust
DIGITAL ÅPENHET: – Vi har digitalisert hele verdikjeden knyttet til det å drive et aksjeselskap. Informasjonen flyter automatisk dit den skal, slik at du slipper dobbeltarbeid, sier Camilla Aarøe Hellebust, daglig leder i dCompany.
Av Ove Sjøstrøm

28. juni 2024 09:17

Digitalisering gir mer åpenhet

I en bransje preget av tungrodde, manuelle prosesser, skiller dCompanys heldigitale løsninger seg ut i markedet. Daglig leder Camilla Aarøe Hellebust tror videreutdanningen hos NHH Executive vil gjøre det lettere å ta selskapet til videre vekst.

– Vi opplever at stadig flere selskaper ser verdien av å digitalisere selskapsadministrasjon. Det handler om mer enn bare effektivisering – det gir også økt kvalitet, kontroll og transparens. Det tror jeg blir helt avgjørende i årene som kommer, sier Camilla Aarøe Hellebust, daglig leder i dCompany.

dCompany har utviklet en plattform som digitaliserer aksjeselskaper fra bunnen av. Alt fra aksjebok og vedtekter til styremøter og generalforsamlinger og selskapsendringer håndteres digitalt og sømløst.

– Vi skiller oss fra konkurrentene ved at vi har digitalisert hele verdikjeden knyttet til det å drive et aksjeselskap. Informasjonen flyter automatisk dit den skal, slik at du slipper dobbeltarbeid, forklarer Hellebust.

Sterkere krav til åpenhet

Hun mener dCompany har truffet godt, i en tid der myndighetene stiller stadig strengere krav til åpenhet og transparens rundt eierskap. En ny forskrift som trolig trer i kraft ved årsskiftet, vil gi selskaper kun tre virkedager på å gi innsyn i aksjeeierboken.

– Hvis du da ikke har kontroll på dette eller vet hvor informasjonen er, har du et problem. Vår løsning gjør det enkelt å ha alt på stell til enhver tid, sier hun.

Til tross for at dCompany fortsatt er en relativt liten og fersk aktør, har de store ambisjoner for fremtiden. Hellebust er tydelig på at målet er å vokse og ta markedsandeler, både i Norge og på lengre sikt også internasjonalt.

– Vi har et produkt og en tjeneste jeg virkelig har troen på, og som løser reelle behov i kundene våre. Nå handler det om å skalere opp salg og markedsføring, samtidig som vi videreutvikler og forbedrer løsningen vår kontinuerlig. Her har vi spennende tider foran oss, sier hun og smiler.

Givende å være student igjen

Camilla Aarøe Hellebust
NETTVERK: – Jeg har til og med gjort en veldig god rekruttering basert på en anbefaling fra en medstudent. Så nettverksbyggingen er virkelig en stor bonus ved siden av det faglige utbyttet, sier Camilla Aarøe Hellebust, daglig leder i dCompany.

Etter mange år i arbeidslivet, ønsket siviløkonomen Hellebust påfyll av kunnskap. Valget falt på NHH Executive og deres EMBA med spesialisering i økonomisk styring og ledelse, et toårig studieløp på deltid.

– Det var utrolig givende å bli student igjen etter å ha jobbet i mange år. Man lærer på en helt annen måte og kan knytte teorien opp mot egne erfaringer. Vi hadde mange gode diskusjoner, både i forelesningene og oss studenter imellom, forteller hun.

Hellebust fremhever spesielt det tette samholdet i studiegruppene som en stor fordel med videreutdanning hos NHH Executive. Å følge samme kull over to år skaper sterke bånd og nettverk man kan dra nytte av også etter endt utdanning.

– Jeg har til og med gjort en veldig god rekruttering basert på en anbefaling fra en medstudent. Så nettverksbyggingen er virkelig en stor bonus ved siden av det faglige utbyttet, sier hun fornøyd.

Lærer å ta gode beslutninger

Hellebust opplever at kunnskapen fra studiet er svært relevant og anvendelig i jobben som leder. Ikke minst har hun blitt mer bevisst på viktigheten av å ta velfunderte beslutninger.

– Som leder handler det mye om å fatte gode beslutninger. Da trenger du et solid grunnlag og forståelse for hvilken informasjon du trenger. Å kunne gjøre gode analyser og vurderinger er noe av det viktigste jeg tar med meg, sier hun.

Ellers trekker Hellebust frem temaer som strategi, teamarbeid og økonomistyring som svært nyttige. Som leder for en liten og voksende virksomhet er det avgjørende å ha bred kompetanse på mange felt.

Anbefaler videreutdanning

Anbefalt

Fagbok: «Thinking Fast and Slow» av Daniel Kahneman.

– En veldig god bok om hvordan og hvorfor vi tar beslutninger. Forfatteren har gode koblinger mellom psykologi og økonomisk tankegang.

Sommerbok: «Boktyven» av Markus Zusak og «Søsterklokkene» av Lars Mytting.

– Elsker å lese om mennesker, menneskemøter og historiene til folk. Disse to bøkene er anbefalt.

Podcast: Flere podcaster fra Aftenposten og andre som er relevante for jobben, for eksempel «the SaaSiest» som ble anbefalt av en tidligere god kollega.

– Men jeg hører egentlig ikke så mye på podcast. Når jeg er på tur, nyter jeg heller lydene fra naturen eller en god samtale.

Sommermat: Italiensk

– Alt du får i Italia. Gode råvarer, parmaskinke, granateple, jordbær og melon og selvfølgelig tiramisu, den verdensberømte italienske desserten med fingerkjeks.

Sommerferie: Spania og Norge

– I Norge blir det Sunnmøre. Må også nevne at Italia er favoritten blant ferieland.

Hellebusts råd til andre som vurderer en Executive MBA er å sette i gang når anledningen byr seg. Hun mener kombinasjonen av erfaringsbasert læring, faglig tyngde og nettverksbygging er uvurderlig, spesielt for ledere.

– Det krever hardt arbeid og prioritering av tid, men er så absolutt verdt det. Jeg opplever at jeg har fått påfyll, nye perspektiver og ikke minst et fantastisk nettverk jeg kan sparre med og lære av. Hvis du får sjansen, er en slik videreutdanning en investering i både deg selv og selskapet ditt.

Bygger sterkt team

Noe av det Hellebust brenner mest for som leder, er å bygge et sterkt og velfungerende team. Hun er opptatt av å rekruttere de riktige folkene, med komplementære ferdigheter og personligheter som utfyller hverandre.

– Vi er avhengige av å ha de beste hodene på laget for å lykkes. Samtidig er det avgjørende at alle spiller godt sammen og drar i samme retning.

– Jeg bruker mye tid på å finne de riktige personene, og skape en kultur preget av samarbeid, åpenhet og høyt engasjement. Da er det også godt å ha nok kunnskap i bunn for å vite hva dCompany trenger av kloke hoder for å løfte selskapet videre.

Les mer om Executive MBA

Se hele NHH Executives studietilbud