Finansiering av videreutdanning

Finansiering av videreutdanning

Lurer du på hvordan du kan finansiere videreutdanningen din? Her er noen muligheter.

NHH Executive. Illustrasjonsfoto: Helge Skodvin

Studier betalt av arbeidsgiver

Mange av NHH Executives studenter får studiene betalt av arbeidsgiver. Disse utgiftene er fradragsberettiget for bedriften.

Du som student blir heller ikke fordelsbeskattet så lenge utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver. Skattefritaket gjelder for utdanning som normalt er beregnet til å ta inntil fire semester.

For utdanning på mer enn to måneders varighet, må arbeidstaker ha arbeidet i heltidsstilling hos nåværende arbeidsgiver i minst ett år ved oppstart av studiet for å få skattefritak.

Du kan også få skattefritak dersom utdanningen dekkes fordi arbeidsforholdet avsluttes og kompetansen kan komme til nytte når du søker arbeid hos annen arbeidsgiver.

Nå blir det enklere for voksne å få stipend og lån til utdanning

Les detaljene på Lovdata:

Skattelovens forskrift paragraf 5-15 B. Særlig om fri utdanning

Studielån

Planlegger du deltidsstudier kan du søke om lån og stipend fra Lånekassen.

Sjekk hos Lånekassen hva du kan få støtte til og hvor mye

Kontakt

Telefon
+47 55 95 96 00
E-post
executive@nhh.no

Hvorfor videreutdanning?

  • NHHs beste foreleserne gir deg kunnskap basert på dagsaktuell forskning.
  • Du kan bidra til å løse utfordringer direkte knyttet til virksomheten du arbeider i.
  • Du bygger et nettverk med de andre deltakerne som du kan bruke i løpet av studiet og etterpå.
  • Du får innsikt i ulike bransjer gjennom høyt kompetente deltakere som bringer med seg et mangfold av erfaring og kompetanse.
  • Våre studier er tilrettelagt for å tilpasse en travel hverdag.

Orienter deg i programtilbudet vårt

Dette sier kandidatene

  • I NHHEs Executive MBA kandidatundersøkelse for 2021 svarte over 50 % av deltakerne at arbeidsgiver betalte hele videreutdanningen. Ytterligere 17 % fikk betalt deler av utdanningen.
  • Lederutvikling, karriereutvikling i egen bedrift og nettverksbygging er grunnene som flest oppgir som svært viktige for å ta EMBA ved NHH Executive.
  • Sammen med lønnsøkning er dette også de målene flest oppgir at de har nådd etter fullført videreutdanning.

Les mer om kandidatenes erfaringer