Spesialisering i strategisk ledelse

Spesialisering i strategisk ledelse

Med en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse fra NHH får du ikke bare et grunnlag for å ta bedre beslutninger – du får også energien til å gjennomføre dem.

Anita Meidell. Foto: Helge Skodvin / NHH

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Løpende opptak. Neste opptaksmøte 25. september 2023
Studiestart
Studiestart 29. januar 2024

Konkurransen blir hardere, marginene mindre og ressursene knappere. Samtidig øker forventningene til deg, enten du er leder, spesialist eller rådgiver. Hvordan kan du innfri forventningene under stadig mer krevende betingelser? Jo, du kan være den som tilfører bedriften din varige konkurransefortrinn med aktuell kunnskap i strategisk ledelse.

Studiet skal gi studentene

  • ulike perspektiver på fagområder innenfor strategi, økonomi, innovasjon og ledelse, som kan bidra til bedre beslutninger og utvikling av egen virksomhet. I studiet integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet.
  • aktuell forskningsbasert kunnskap om strategisk ledelse i et bredt perspektiv. Mange virksomheter befinner seg i en stadig skiftende og gjerne internasjonal konkurransesituasjon, og det derfor er nødvendig med en helhetlig forståelse for å møte utfordringer og skape og utnytte muligheter.
  • evnen til å belyse forhold som hjelper virksomheter til å utvikle og mobilisere ressurser på en måte som gir varige konkurransefortrinn.  
  • mulighet til å bygge nettverk for læring og videreutvikling både i og utenfor undervisningssituasjonen.

Kompetanse på ledernivå

Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i en bedrift eller organisasjon som befinner seg i en konkurransesituasjon, eller kommer til å være det. Ledere som ønsker faglig utvikling og fordypning på strategisk viktige områder for egen virksomhet er også i målgruppen.

Fra store bedrifter er divisjons- og seksjonsledere særlig aktuelle – samt deg som bistår ledere i utforming av strategi. Fra mindre bedrifter er toppledere og avdelingsledere naturlige kandidater. Ansatte i finansinstitusjoner, offentlig forvaltning eller nærings- og bransjeorganisasjoner vil også ha godt utbytte av studiet.

Studiet er tilrettelagt for en travel hverdag. 

anita meidell, Ove sjøstrøm

Strategisk ledelse i en urolig tid

Hvordan skal ledere klare å henge med i svingene når verden preges av usikkerhet og raske endringer? Den påtroppende programdirektøren hos NHH Executive tror hun har et godt svar.

Bygg nettverk

Sammen med de andre deltakerne bygger du nettverk til uvurderlig nytte. Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger.

En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunn, åpner for ulike perspektiver og gir muligheter for læring på tvers av bransjer og fag. Sammensetningen skaper en variert og produktiv dynamikk.

I løpet av studiet blir du kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

få Personlig oppfølging

Programlederen følger samlingene og er tilstede hele veien, for å sikre den røde tråden i studiet og løfte sammenhengen mellom fagområdene. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
Løpende opptak. Neste opptaksmøte 25. september 2023
Studiestart
Studiestart 29. januar 2024

Verdt å vite

  • Løpende opptak.
  • Studieavgift: kr 445 000
  • Fire faglige moduler over to år
  • Undervisningsspråk: Norsk

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over studiet

1. fagmodul: Det store bildet
29.01.-31.01.2024
Campus NHH, Bergen      
Strategi i turbulente tider
14.03.-16.03.2024
Quality Hotel Leangkollen, Asker
Endringer i omgivelsene I: Markeder i endring
10.04.-13.04.2024
Radisson Red, Gardermoen
Endringer i omgivelsene II: Bevegelser, trender og sykler
21.05.-24.05.2024
HEC Paris
Studietur

Zoom
Online: Forskningsmetode for ledere
13.06.2024
                           
Hjemmeeksamen, åtte timer
2. fagmodul: Kunde, bruker og produktmarkedforståelse
29.08.-31.08.2024
Campus NHH, Bergen     
Segmentering, kundelønnsomhet og prising                          
23.09.-25.09.2024
Campus NHH, Bergen
Kunden/brukeren I: Atferdsøkonomi, gamification, A/B-testing, eksperimentell metode
24.10.-26.10.2024
Campus NHH, Oslo
Kunden/brukeren II: Konsumentatferd, bærekraft og kvantifisering
20.11.-23.11.2024
Campus NHH, Oslo
Ledelse og lederrollen

Zoom
Online: Regnskapsanalyse
12.12.2024
         
Hjemmeeksamen, åtte timer

 

3. fagmodul: Konkurransefortrinn
09.01.-11.01.2025
Radisson Red, Gardermoen              
Strategiformulering: Posisjoner, aktiviteter og ressurser                                          
03.02.-07.02.2025
Asia
Studietur: Doing business in Asia
27.03.-29.03.2025
Campus NHH, Oslo
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn I: Prosesser, ledelse og organisering
07.05.-10.05.2025
Campus NHH, Bergen
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn II: Immaterielle ressurser

Zoom
Online: Mikroøkonomi
22.05.2025

Hjemmeeksamen, åtte timer

 

4. fagmodul: Det integrerte bildet
28.08.-30.08.2025
NHH Campus, Bergen
Iverksetting og implementering I: Mennesker og endringsledelse                                                                                
18.09.-20.09.2025
Radisson Red, Gardermoen           
Iverksetting og implementering II: Styring, målinger og insentiver
16.10.-18.10.2025
Campus NHH, Oslo
Konsernstrategi
12.11-15.11.2025
Campus NHH, Oslo
Ekspansjon og nye forretningsmodeller

Zoom
Online: Verdsettelser
19.11.2025 Innlevering masteravhandlingsoppgave
27.11.2025 Hjemmeeksamen, åtte timer
11.12-12.12.2025    
Campus NHH, Bergen                  
Avslutning med presentasjon av masteravhandlingen (Bergen)
22.01.2026
Graduation