Spesialisering i strategisk ledelse

Spesialisering i strategisk ledelse

Med en EMBA med spesialisering i strategisk ledelse fra NHH får du ikke bare et grunnlag for å ta bedre beslutninger – du får også energien til å gjennomføre dem.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
27. mai-1. desember 2024. Neste opptaksmøte 28. juni 2024
Studiestart
23. januar 2025

Konkurransen blir hardere, marginene mindre og ressursene knappere. Samtidig øker forventningene til deg, enten du er leder, spesialist eller rådgiver. Hvordan kan du innfri forventningene under stadig mer krevende betingelser? Jo, du kan være den som tilfører bedriften din varige konkurransefortrinn med aktuell kunnskap i strategisk ledelse.

Studiet skal gi studentene

  • ulike perspektiver på fagområder innenfor strategi, økonomi, innovasjon og ledelse, som kan bidra til bedre beslutninger og utvikling av egen virksomhet. I studiet integreres teori og praktisk anvendelse, samtidig som deltakerne arbeider med aktuelle problemstillinger fra egen virksomhet.
  • aktuell forskningsbasert kunnskap om strategisk ledelse i et bredt perspektiv. Mange virksomheter befinner seg i en stadig skiftende og gjerne internasjonal konkurransesituasjon, og det derfor er nødvendig med en helhetlig forståelse for å møte utfordringer og skape og utnytte muligheter.
  • evnen til å belyse forhold som hjelper virksomheter til å utvikle og mobilisere ressurser på en måte som gir varige konkurransefortrinn.  
  • mulighet til å bygge nettverk for læring og videreutvikling både i og utenfor undervisningssituasjonen.

Kompetanse på ledernivå

Studiet er tilrettelagt for deg som jobber i en bedrift eller organisasjon som befinner seg i en konkurransesituasjon, eller kommer til å være det. Ledere som ønsker faglig utvikling og fordypning på strategisk viktige områder for egen virksomhet er også i målgruppen.

Fra store bedrifter er divisjons- og seksjonsledere særlig aktuelle – samt deg som bistår ledere i utforming av strategi. Fra mindre bedrifter er toppledere og avdelingsledere naturlige kandidater. Ansatte i finansinstitusjoner, offentlig forvaltning eller nærings- og bransjeorganisasjoner vil også ha godt utbytte av studiet.

Studiet er tilrettelagt for en travel hverdag. 

anita meidell, Ove sjøstrøm

Strategisk ledelse i en urolig tid

Hvordan skal ledere klare å henge med i svingene når verden preges av usikkerhet og raske endringer? Den påtroppende programdirektøren hos NHH Executive tror hun har et godt svar.

Bygg nettverk

Sammen med de andre deltakerne bygger du nettverk til uvurderlig nytte. Du kommer tett på medstudenter gjennom gruppearbeid og diskusjoner i intensive studiesamlinger.

En mangfoldig deltakergruppe med komplementerende ferdigheter og bakgrunn, åpner for ulike perspektiver og gir muligheter for læring på tvers av bransjer og fag. Sammensetningen skaper en variert og produktiv dynamikk.

I løpet av studiet blir du kjent med dyktige fagfolk, ledere i sentrale posisjoner og spesialister du kan lære av og sammen med – under studiet og i lang tid fremover.

få Personlig oppfølging

Programlederen følger samlingene og er tilstede hele veien, for å sikre den røde tråden i studiet og løfte sammenhengen mellom fagområdene. Programlederen holder høyt faglig nivå, har et sterkt engasjement og stor grad av involvering i deg og din læring.

Om studiet

Studiepoeng
90
Grad
Master of Business Administration
Søknadsperiode
27. mai-1. desember 2024. Neste opptaksmøte 28. juni 2024
Studiestart
23. januar 2025

Verdt å vite

  • Studieavgift: kr 490 000
  • Fire faglige moduler over to år
  • Undervisningsspråk: Norsk

Les mer om Executive MBA

Finansiering av videreutdanning

Kontakt oss

Oversikt over studiet

1. modul: Det store bildet - konkurranse og økonomisk vekst
23.01.-25.01.2025
Campus NHH, Bergen      
Strategi i turbulente tider
13.03.-15.03.2025
Oslo
Endringer i omgivelsene I: Markeder i endring
31.03.-03.04.2025
HEC Paris
Endringer i omgivelsene II: Bevegelser, trender og sykler eller Studietur
21.05.-24.05.2025
Oslo
Studietur eller Endringer i omgivelsene II: Bevegelser, trender og sykler

Zoom
Online: Forskningsmetode for ledere
05.06.2025
                           
Hjemmeeksamen, åtte timer
2. modul: Kunde, bruker og produktmarkedforståelse
14.08.-16.08.2025
Campus NHH, Oslo    
Segmentering, kundelønnsomhet og prising                          
15.09.-17.09.2025
Campus NHH, Bergen
Kunden/brukeren I: Atferdsøkonomi, gamification, A/B-testing, eksperimentell metode
23.10.-25.10.2025
Oslo
Kunden/brukeren II: Konsumentatferd, bærekraft og kvantifisering
26.11.-29.11.2025
Campus NHH, Bergen
Ledelse og lederrollen

Zoom
Online: Regnskapsanalyse
16.12.2025
         
Hjemmeeksamen, åtte timer

 

3. fmodul: Kilder til konkurransefortrinn
26.01.-28.01.2026
Laboratoriet Skøyen, Oslo            
Strategiformulering: Posisjoner, aktiviteter og ressurser                                          
Februar/mars 2026
Asia
Studietur: Doing business in Asia
12.03.-14.03.2026
Oslo
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn I: Prosesser, ledelse og organisering
22.04.-25.04.2026
Campus NHH, Bergen
Innovasjon som en kilde til konkurransefortrinn II: Immaterielle ressurser

Zoom
Online: Mikroøkonomi
21.05.2026

Hjemmeeksamen, åtte timer

 

4. modul: Det integrerte bildet i strategisk ledelse
20.08.-22.08.2026
Oslo
Iverksetting og implementering I: Mennesker og endringsledelse                                                                                
17.09.-19.09.2026
Campus NHH, Bergen      
Iverksetting og implementering II: Styring, målinger og insentiver
15.10.-17.10.2026
Oslo
Konsernstrategi
11.11.-14.11.2026
Campus NHH, Bergen
Ekspansjon og nye forretningsmodeller

Zoom
Online: Verdsettelser
19.11.2026 Innlevering masteroppgave
26.11.2026 Hjemmeeksamen, åtte timer
10.12.-11.12.2026    
Campus NHH, Bergen                  
Avslutning med presentasjon av masteroppgave
 Januar/mars 2027
Graduation