Klimaøkonomi

Klimaøkonomi

De økonomiske konsekvensene ved miljøpolitiske vedtak er sentrale spørsmål for klimaøkonomene. En viktig fellesnevner for forskningen er bærekraftige og økonomisk effektive løsninger.

Vis flere artikler

Forskere