Master i økonomi og administrasjon

Master i økonomi og administrasjon

Relevant kompetanse og sterke ferdigheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner.

Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom.

Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske. Mastergraden gir et solid grunnlag til å jobbe som spesialist, rådgiver eller leder i nær alle bransjer. 

Spesialiseringer (profiler)

Programstruktur

Masterprogrammet består av en hovedprofil (45 studiepoeng), en støtteprofil (22,5 sp), valgfrie kurs (22,5 sp) og masteroppgave (30 sp).

Vi anbefaler følgende studieløp:

  • 1. semester: 30 stp hovedprofil
  • 2. semester: 15 stp hovedprofil + 15 stp støtteprofil
  • 3. semester: 30 stp valg/støtte/utveksling
  • 4. semester: 30 stp masteroppgave

Se fullstendig beskrivelse i studieplanen

Hva kan du bli? 

Siviløkonomer fra NHH har mange karrieremuligheter og undersøkelser viser at alle NHH-studenter får relevant jobb etter studiet. Mange NHH-kandidater får tidlig et stort ansvar, og har ofte ledende posisjoner eller nøkkelroller i bedriften videre i karrieren.

Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering.

Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med

Utveksling

Som masterstudent har du en rekke spennende muligheter til å få internasjonal erfaring. Studiet er godt tilrettelagt for at du skal kunne reise ut, og mer enn halvparten av NHH-studentene velger å benytte seg av muligheten. Det gjør NHH til Norgesmester i utveksling!

Visste du at NHH er eneste norske tilbyder av den internasjonalt anerkjente CEMS MIM-graden

Gå til sidene om internasjonale muligheter

Studiemiljø

På NHH blir du en del av et svært aktivt studentmiljø. Å bidra i studentaktiviteter gir deg ikke bare muligheten til å bli kjent med dine medstudenter, men også til å teste ut i praksis det du lærer i studiet. 

Les mer om studiemiljøet

Studiebyen Bergen

Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak må du ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. 

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom

Søk studieplass