Master i økonomi og administrasjon

Master i økonomi og administrasjon

Relevant kompetanse og sterke ferdigheter. Skreddersy mastergraden ut fra interesser og karriereplaner.

Masterstudiet i økonomi og administrasjon bygger på  bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller vår nye Bachelor in Business, Economics and Data Science. Fullført mastergrad gir tittelen siviløkonom.

Masterstudiet er fleksibelt, og du har stor frihet til å sette sammen graden etter eget ønske. Mastergraden gir et solid grunnlag til å jobbe som spesialist, rådgiver eller leder i nær alle bransjer.

Spesialiseringer (profiler)

Programstruktur

Spesialisering (45 stp.)

Består av obligatoriske og valgfrie emner. Vi anbefaler at en tar de obligatoriske emnene i første eller andre semester. Antall obligatoriske emner varierer mellom de ulike spesialiseringene. Alle spesialiseringene inkluderer et obligatorisk emne i empirisk metode.

Valgfri del (45 stp.)

Her kan en sette sammen en kombinasjon av emner etter eget ønske innenfor gitte rammer. Av disse må 22,5 studiepoeng være innenfor andre fagområder enn valgt spesialisering, dvs de kan ikke ha samme bokstavkode som spesialiseringen.

En kan også velge en støtteprofil (22,5-30 stp.) i henhold til det som er angitt i profilbeskrivelsen. Støtteprofilen kan ikke være innenfor samme fagområde som hovedprofilen. Studentene kan også bruke CEMS, Innovation school (30 stp.), Gründerskolen (30 stp.) eller Sosialt entreprenørskap (30 stp.) som støtteprofil.

masteroppgave (30 stp.)

Alle studenter skal i løpet av masterstudiene skrive en masteroppgave der man skal gå i dybden på én eller flere problemstillinger innen valgt spesialisering. Her får studentene trening i å tenke og arbeide selvstendig med et tema som de selv har valgt.

anbefalt studieløp

  1. Semester: 30 stp. spesialisering
  2. Semester: 15 stp. spesialisering + 15 stp. valgfrie emner/støtteprofil
  3. Semester: 30 stp. valgfrie emner/støtteprofil/utveksling
  4. Semester: 30 stp. masteroppgave

Se fullstendig beskrivelse i studieplanen

Hva kan du bli som siviløkonom?

Siviløkonomer fra NHH har mange karrieremuligheter og undersøkelser viser at alle NHH-studenter får relevant jobb etter studiet. Mange NHH-kandidater får tidlig et stort ansvar, og har ofte ledende posisjoner eller nøkkelroller i bedriften videre i karrieren.

Med en master i økonomi og administrasjon har du en allsidig utdanning som kvalifiserer for et bredt spekter av jobber, uavhengig av hvilken spesialisering du velger. Du finner mer informasjon om typiske jobbmuligheter i omtalen av hver spesialisering.

Les om karrieremuligheter og hva tidligere NHH-studenter jobber med

Utveksling

Som masterstudent har du en rekke spennende muligheter til å få internasjonal erfaring. Studiet er godt tilrettelagt for at du skal kunne reise ut, og mer enn halvparten av NHH-studentene velger å benytte seg av muligheten. Det gjør NHH til Norgesmester i utveksling!

Visste du at NHH er eneste norske tilbyder av den internasjonalt anerkjente CEMS MIM-graden

Gå til sidene om internasjonale muligheter

Studiemiljø

På NHH blir du en del av et svært aktivt studentmiljø. Å bidra i studentaktiviteter gir deg ikke bare muligheten til å bli kjent med dine medstudenter, men også til å teste ut i praksis det du lærer i studiet. 

Les mer om studiemiljøet

Studiebyen Bergen

Opptakskrav

For å kvalifisere for opptak må du ha en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende. 

Les mer om opptakskrav og hvordan du søker

Søk studieplass

CHAT MED EN NHH STUDENT