Energi, naturressurser og miljø

Energi, naturressurser og miljø

Med spesialiseringen i energi, naturressurser og miljø utdanner vi neste generasjons ledere innenfor energi- og ressursforvaltning.

Fremtidig økonomisk utvikling og velstand avhenger av tilgang på energi og stabile forsyninger av naturressurser. Utnytting av slike ressurser påvirker miljøet og klimaet, og å finne den riktige balansen mellom økonomisk utvikling og miljøpåvirkning blir stadig viktigere for en bærekraftig utvikling.

Spesialiseringen gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger for å forstå, utvikle, og utfordre problemstillinger knyttet til samspillet mellom mennesker og miljø. 

Karrieremuligheter

Spesialiseringen passer for deg som ønsker en karriere innenfor for eksempel fornybar energi, fiskeri, akvakultur, shipping, petroleum eller miljøledelse.

Undervisning

Spesialiseringen undervises på engelsk. Detaljert studiebeskrivelse finnes på de engelske sidene. 

Les mer på de engelske sidene

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom