Samfunnsøkonomi

Spesialiseringen i samfunnsøkonomi gir deg verktøyene du trenger for å gjøre analyser av markeder og bransjer, og av økonomiske utfordringer som næringslivet, offentlige institusjoner og internasjonale organisasjoner står overfor.

Å forstå økonomiske mekanismer er avgjørende både for virksomheters suksess og for politikkutforming. I denne spesialiseringen lærer du om hva som motiverer og driver beslutninger for individer, selskaper, konkurrenter og myndigheter, og hva som bestemmer priser, avkastning og økonomisk fordeling.

Karrieremuligheter

Tidligere studenter med spesialisering i samfunnsøkonomi jobber både i privat og offentlig sektor, som konsulenter og analytikere. Mange jobber i bank, forsikring, telecom og i energi- og oljesektoren. Blant arbeidsgivere i det offentlige er Norges Bank, departementer og regulerende myndigheter, så vel som internasjonale organisasjoner som Verdensbanken, IMF og OECD. 

Undervisning

Undervisningen foregår hovedsakelig på engelsk, med unntak av noen få spesialiserte kurs. Se fullstendig beskrivelse på de engelske sidene.

Gå til engelske sider

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom