Strategi og ledelse

Strategifaget handler fundamentalt sett om å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess, mens andre bedrifter ikke har det.

Fortell meg bare hvordan ressursene dine er fordelt og hva du bruker tiden din på, så skal jeg fortelle deg hva som er den sanne strategien til selskapet ditt (Gary P. Pisano, 2019).

Strategi handler om å binde seg handlinger for å oppnå langsiktige mål. I strategi- og ledelsesprofilen vil vi at studentene skal lære hva som motiverer ledere og ansatte til å forfølge mål, enten det er profittmaksimerende motiver, ønske om å bidra til en bedre verden eller for å oppfylle et oppdrag til beste for innbyggerne.

Vi ønsker å stimulere studentene til å spørre hvorfor noen bedrifter klarer seg bedre enn andre og oppnår sine mål, mens andre så vidt overlever eller må gi tapt. Forklaringen ligger ikke kun i de strategiske beslutningene som tas men også hvordan mennesker ledes til å oppnå felles mål.

I dag står mange bedrifter overfor store utfordringer som følge av makroøkonomiske skift, teknologiske endringer, skiftende politiske regimer og nye reguleringer, endringer i forbrukernes sammensetning og preferanser og ikke minst en dagsorden med klima og miljø.. I tillegg har vi nå nylig fått erfare hvordan en pandemi fundamentalt kan påvirke bedriftenes strategi og overlevelse. Men bedrifter skal ikke bare overleve i dag, de skal også utvikle seg for å overleve i fremtiden og dette krever en balanse mellom å utnytte nåværende fortrinn og utvikle nye fortrinn og forretningsmodeller. Strategi utvikles i samspill mellom mennesker og gjennom å motivere medarbeidere til å jobbe sammen for felles mål. Vi ønsker å engasjere studentene til å finne ut av hvordan en kan lede medarbeidere gjennom endring og motivere for å oppnå felles mål, finne løsninger, løse konflikter og reflektere rundt etiske dilemma.

I strategiprofilen har vi utviklet fire spor som stimulerer nysgjerrighet for strategifaget og gir viktig kunnskap for jobb i næringslivet eller i offentlig eller frivillig sektor. Disse sporene er: (1) Ledelse og endring, (2) Digital vekst og forretningsmodeller, (3) Strategisk analyse og (4) Entreprenørskap.

UNDERVISNING

Undervisningen foregår på engelsk. Se fullstendig beskrivelse på de engelske sidene. 

GÅ TIL ENGELSKE SIDER

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom