Strategi og ledelse

Strategifaget handler fundamentalt sett om å forstå hvorfor noen bedrifter har suksess, mens andre bedrifter ikke har det.

Med dette som utgangspunkt, fokuserer profilen Strategi og ledelse (STR) på to sett av spørsmål som viser kjernen i de bedriftsøkonomiske fag, og som på ulikt vis belyser denne overordnede tematikken:

 1. Hva er det som gjør at prestasjonsforskjeller mellom bedrifter og bransjer oppstår og i noen tilfeller vedvarer over tid, og hvordan kan bedrifter bruke denne kunnskapen for å utforme effektive strategier.
 2. Hvordan kan bedrifter, gjennom å lede og organisere individer, grupper og organisasjoner, gå frem for å iverksette strategi eller gjennomføre komplekse endringsprosesser.

Om studiet

Studiepoeng
120
Grad
Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom
 • Faglig innhold

  Faglig innhold

  Strategiprofilen består av to ulike retninger/tema, «Strategisk analyse» og «Organisasjon og ledelse», som tar for seg hvert av disse settene med spørsmål. 

  1. Strategisk analyse går inn på teorier, mekanismer og praktiske rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan og hvorfor prestasjonsforskjeller både mellom- og innad i markeder kan oppstå, hvordan og hvorfor slike forskjeller kan vedvare over tid, og hvordan dette påvirker strategiske beslutninger i bedrifter.

  2. Organisasjon og ledelse tar steget inn i selve bedriften ved å fokusere på utfordringer bedriftsledere møter når de skal implementere og iverksette strategier, hvordan man skal lede og utvikle bedriftens menneskelige ressurser, og hvordan man kan gjennomføre komplekse organisatoriske endringer.

  Les mer om temaene

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  K1: Har oppdaterte kunnskaper og oversikt om teori og forskning innen strategi, organisasjon og ledelse

  K2: Har inngående kunnskaper om teori og forskning innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse

  K3: Har solid kunnskap om empirisk metode og etikk

   

  Ferdigheter

  F1: Er i stand til selv å oppdatere seg og ta i bruk ny kunnskap om fagfeltet gjennom hele yrkeskarrieren

  F2: Har opparbeidet seg gode analytiske og metodiske ferdigheter

  F3: Har lært seg å arbeide selvstendig med avanserte problemstillinger innen et av fagfeltene strategi, organisasjon eller ledelse

   

  Generell kompetanse

  G1: Kan kommunisere og samarbeide med både spesialister og andre om spørsmål knyttet til strategi, organisasjon og ledelse

  G2: Ha opparbeidet seg kunnskaper om og evne til å reflektere over og ta hensyn til etiske problemstillinger og samfunnsansvar knyttet til strategi, organisasjon og ledelse

  G3: Kan bruke kunnskap om strategi, organisasjon og ledelse til å bidra til nytenking og innovasjon

 • Anbefalte emnekombinasjoner

  Anbefalte emnekombinasjoner

  I tillegg til det obligatoriske kurset STR404, og et obligatorisk metodekurs, anbefales det å ta minst to kurs innenfor hver spesialisering, samt minst et ”skills”-kurs. Mer spesifikt fordeler kurs seg slik:

  Spesialisering: Strategisk analyse

  • STR 452 Strategy with finance
  • BUS 449 Konkurranseanalyse
  • NBD 407 Business Model Innovation
  • STR 421 Competitive strategy
  • NBD 406 Innovation and Strategic Entrepreneurship
  • STR 458 Cooperative Strategies

   

  Spesialisering: Organisasjon og ledelse

  • STR 447 Human Resource Management
  • STR 456 Ledelse og lederpsykologi
  • STR 446 Prosessledelse
  • STR 435 Personalpolitikk og insentiver
  • STR 455 Kunnskap som basis for strategi og konkurransefortrinn
  • INB 400 International Organization and Management
  • STR460 Managing change and innovation

   

  Skillskurs

  • STR 425 Forhandlinger
  • STR 437 Team og teamledelse

  I tillegg kommer en rekke valgfrie kurs.

 • Empirisk metode

  Empirisk metode

  Godkjente empirisk metode-emner i profilen

  • STR 402 Methodology for Master Thesis
  • BUS 444 Økonometri for regnskap og økonomisk styring
  • ECN 402 Econometrics
 • Forskningsrettet løp

  Forskningsrettet løp

  Ønsker du å ta en Ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren, kan du velge å ta et forskningsrettet løp i masterstudiet.

  Les mer om forskningsrettet løp

 • Etikk

  Etikk

  Godkjente etikkemner i Strategi og ledelse hovedprofil:

  • STR433 Etisk handling: Individ, organisasjon og samfunn
  • ETI450 Corporate Social Responsibility
  • BUS452 Corruption - Incentives, Disclosure and Liability
  • BUS446 Sustainable Business Models

  Husk at etikk-kravet også kan dekkes i støtteprofil eller valgfrie emner.

  Se liste over alle etikkemner

 • Internasjonale muligheter

  Internasjonale muligheter

  Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School m.m. Som NHH-student har du mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet.

  Les mer

 • Jobb og karriere

  Jobb og karriere

  Som siviløkonom fra NHH er du kvalifisert for en rekke jobber i mange ulike bransjer. Du har også et godt grunnlag for videre doktorgradsstudier. 

  Les mer om jobb og karriere