Bachelor i økonomi og administrasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon

Fundamentet i siviløkonomutdanningen. Du lærer både å bruke verktøyene og å se de store sammenhengene.

Hva lærer du? 

Det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon utgjør første del av siviløkonomutdanningen.

Gjennom å studere bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, strategi og ledelse, og metodefag lærer du å organisere og bruke ressurser effektivt og å se potensiale for verdiskaping. 

Se fullstendig beskrivelse i studieplan for bachelorstudiet

 

STUDIELØP

Studiet er bygget opp av kurs fra fire fagområder:

  • Bedriftsøkonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Strategi og ledelse
  • Metode

I tillegg skal du ha kurs i etikk og rettslære. Til sammen gir dette deg en bred faglig plattform og en helhetlig forståelse av verdiskaping og bærekraftig forretningsutvikling. 

Valgfag utgjør 25 % av bachelorgraden. Valgfagene gir mulighet for bredde og fordypning etter egne interesser. Velger du å reise på utveksling, tar du normalt fire av valgfagene i utlandet. 

Når du har fullført bachelorgraden, er du garantert plass på Masterstudiet i økonomi og administrasjon (siviløkonom) eller Masterstudiet i regnskap og revisjon. Du er også godt kvalifisert for masterstudier i utlandet, eller du kan velge å avslutte studiene med en bachelorgrad. 

Les mer om de ulike fagområdene i bachelorstudiet

Slik er studiet bygget opp

 

HVA KAN DU BLI?

Økonomiutdanning fra NHH gir deg svært gode jobbmuligheter. Undersøkelser viser at 99 % av NHH-studentene får relevant jobb etter studiet

Utdanningen gir deg både analytisk kompetanse og praktiske ferdigheter, slik at du kan jobbe i de fleste bransjer, og med et stort spekter av oppgaver. Mange starter karrieren innen konsulentvirksomhet, revisjon, bank og finans, og stadig flere får jobb i IT-bransjen. Andre jobber i departementer og offentlig administrasjon, og innen media/PR, energi- og ressursforvaltning, og med innovasjon og bærekraft, for å nevne noe. 

Les mer om jobbmuligheter og se hva tidligere NHH-studenter jobber med

 

UTVEKSLING

NHH har utvekslingsavtaler med 170 læresteder i mer enn 50 land over hele verden. Mer enn halvparten av NHH-studentene benytter muligheten til å ta minst et semester i utlandet. Dette gjør NHH til norgesmester i utveksling! 

På bachelor reiser du normalt på utveksling i 4. semester.

Les mer om utveksling og andre internasjonale muligheter

 

STUDIEMILJØ

På NHH blir du en del av et svært aktivt studentmiljø. Å bidra i studentaktiviteter gir deg ikke bare muligheten til å bli bedre kjent med dine medstudenter, men også til å teste ut i praksis det du lærer i studiet. 

Les mer om studentmiljøet på NHH

Studiebyen Bergen

 

OPPTAKSKRAV

Siviløkonomstudiet ved NHH er et av de mest søkte i Norge, og karaktergrensen ("snittet") for å komme inn er derfor høy.  

Les om opptakskrav og hvordan du søker

 

Om studiet

Studiepoeng
180
Grad
Bachelor i økonomi og administrasjon

Søk studieplass

Slik er bachelorstudiet bygget opp: