Grunnleggende bedriftsøkonomi

BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi

 • Innhold

  Innhold

  Kostnad - volum - resultatanalyse, standardkost, avviksanalyse og fleksibelt budsjett, relevante kostnader og investeringsanalyse.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Dette er et introduksjonskurs i bedriftsøkonomi. Kurset skal gi studentene en innføring i de grunnleggende metodene og teknikkene innen bedriftsøkonomi. En vesentlig del av kurset omhandler bruk av informasjon fra driftsregnskapet, både til beslutnings- og kontrollformål. Kurset danner grunnlag for BED5 Økonomisystemer og -styring.

  This is an introductory course in business administration. The course provides an introduction to basic methods and techniques of management accounting and budgeting. A substantial part of the course deals with use of information from the management accounting system, both for decision making and control. The course provides a foundation for BED5 Management Control Systems.

   

   

  Studenten skal ved fullført kurs:

  • ha god kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og god forståelse for kostnaders variabilitet.
  • kunne fordele kostnader fra kostnadsart til kostnadssted.
  • forstå de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon.
  • kunne utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden.
  • kunne foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak.
  • kunne utarbeide resultat-, likviditets-, og balansebudsjett.
  • ha kjennskap til sammenhengen mellom strategiske rentabilitetsmål og budsjett.
  • kunne identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og dermed kunne løse ulike beslutningsproblemer.
  • kunne utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdimetoden.
  • kunne foreta lønnsomhetsvurderinger på basis av internrentemetoden.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Oppgaveløsning i grupper

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer BED011.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Obligatorisk deltagelse på minst 4 av 6 runder med gruppeundervisning.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  4 timers skriftlig eksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Kjell Gunnar Hoff (med bidrag fra Trond Bjørnenak), BED011 Driftsregnskap og budsjettering ¿ en sammenstilt lærebok for NHH, 2013

  • Består av relevante artikler fra følgende bøker:
  • Hoff, Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, (GBA), 6. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff (med bidrag av Bjørnenak), Driftsregnskap og budsjettering (DB), 5. utgave, Universitetsforlaget.

  Kjell Gunnar Hoff og Jan Erik Hoff, BED011 Driftsregnskap og budsjettering ¿ en sammenstilt arbeidsbok for NHH, 2013

  • Består av oppgaver fra:
  • Hoff, Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, 6. utgave, Universitetsforlaget.
  • Hoff, Arbeidsbok til Driftsregnskap og budsjettering, 5. utgave, Universitetsforlaget

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Lars Ivar Oppedal Berge; Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Øystein Foros; Institutt for foretaksøkonomi.