Databehandling for økonomer

MET3 Databehandling for økonomer

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Formålet med kurset er å gi studentene grunnleggende kunnskaper innen databehandling og informasjonsteknologi, samt å utvikle praktiske ferdigheter i bruk av Office pakken - spesielt Excel og PowerPivot. I kurset legges det vekt på å lære metoder for å formulere, analysere og løse økonomiske-administrative problemer.

  Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  • Bygging av økonomiske modeller og gjøre analyser i Excel og powerpivot.
  • Databaser og datamodellering
  • Generell innføring i bruk av moderne informasjonsteknologi, ledelsessystemer og Business Intelligence.

  I hver hoveddel vil teori, prinsipper og metoder bli illustrert. Et hefte med praktiske øvingsoppgaver knyttet til de tre hoveddelene i kurset tilbys i Canvas sammen med løsningsforslag til oppgavene.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • har grunnleggende kunnskaper om økonomisk-administrativ databehandling
  • har kunnskap om informasjonsteknologi og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi i bedrifter og samfunnet
  • har kjennskap til databaser og bruk av disse
  • har kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til personvern og databehandling

  Ferdigheter - kandidaten

  • kan bygge økonomiske modeller i Excel og PowerPivot
  • kan utforme datamodeller på 3. normalform samt utforme enkle dimensjonale datamodeller

  Kompetanse - kandidaten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan utforme effektive database- og regnearkløsninger for egen bruk i en virksomhetskontekst.
  • kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke database- og regnearkløsninger.

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av fysiske samlinger, undervisningsvideoer og fysiske gruppeøvelser.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer MET030. Det gir ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En individuell innleveringsoppgave. Godkjent/ikke godkjent.

 • Vurderingsordning

  Gruppebasert hjemmeeksamen (3-4 pr gruppe) som teller 100%. Varighet på hjemmeeksamen er 5 dager med utlevering dag 1 kl. 9.00 og innlevering dag 5 kl.14.00

  MET3 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Canvas, Windows 10, Office 2019

 • Litteratur

  PC-bruk - Regneark for økonomer: Excel (2019) (lenke via Canvas)

  Kompendium, forelesningsnotater og utvalgte artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Trond Vegard Johannessen, Institutt for strategi og ledelse