Databehandling for økonomer

MET3 Databehandling for økonomer

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Formålet med emnet er å gi studentene grunnleggende kunnskaper innen databehandling og informasjonsteknologi, samt å utvikle praktiske ferdigheter i bruk av Office 365 og Power-platformen. I emnet legges det vekt på å lære metoder for å formulere, analysere og løse økonomiske-administrative problemer.

  Emnet er delt inn følgende hoveddeler:

  • Bygging av økonomiske modeller og gjøre analyser i Excel og Power BI.
  • Databaser og datamodellering
  • Grunnleggende programmeringsprinsipper og utvikling av applikasjoner i lavkodeplatform
  • Generell innføring i bruk av moderne informasjonsteknologi, kunstig intelligence (AI) og Business Intelligence.

  I hver hoveddel vil teori, prinsipper og metoder bli illustrert. Et hefte med praktiske øvingsoppgaver knyttet til hoveddelene i emnet tilbys i Canvas sammen med løsningsforslag til oppgavene.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • har grunnleggende kunnskaper om økonomisk-administrativ databehandling
  • har grunnleggende kunnskaper om prinsipper for strukturert programmering
  • har kunnskap om informasjonsteknologi og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi i bedrifter og samfunnet
  • har kjennskap til databaser og bruk av disse
  • har kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til personvern og databehandling

  Ferdigheter - kandidaten

  • kan bygge økonomiske modeller i Excel
  • kan hente, bearbeide og modellere data for videre analyse og visualisering i Power BI
  • kan utforme datamodeller på 3. normalform samt utforme enkle dimensjonale datamodeller
  • kan lage enkle applikasjoner i Power-plattformen

  Kompetanse - kandidaten

  • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å løse forretningsproblemer ved hjelp av hensiktsmessig informasjonsteknologi
  • kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke database- og regnearkløsninger.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet vil bestå av fysiske samlinger, undervisningsvideoer og fysiske gruppeøvelser. 

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Emnet tilsvarer MET030. Det gir ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En individuell innleveringsoppgave. Godkjent/ikke godkjent.

  En gruppebasert presentasjon av en eksamensrelatert caseoppgave. Godkjent/ikke godkjent

 • Vurderingsordning

  Gruppebasert muntlig eksamen med utgangspunkt i en caseoppgave (jf. arbeidskrav nr 2).

  Dette emnet har ikke gjentak i det undervisningsfrie semesteret (vår)

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Canvas, Windows 11, Office 365

 • Litteratur

  Annonseres ved semesterstart

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Trond Vegard Johannessen,  Institutt for strategi og ledelse