Databehandling for økonomer

MET3 Databehandling for økonomer

 • Innhold

  Innhold

  Kurset er delt inn i tre hoveddeler:

  • Bygging av økonomiske modeller og gjøre analyser i Excel og powerpivot.
  • Databaser og datamodellering
  • Generell innføring i bruk av moderne informasjonsteknologi, ledelsessystemer og Business Intelligence.

  I hver hoveddel vil teori, prinsipper og metoder bli illustrert. Et hefte med praktiske øvingsoppgaver knyttet til de tre hoveddelene i kurset tilbys i itslearning sammen med løsningsforslag til oppgavene.

  The course is divided into three major parts:

  • Building economic models and conducting analyses in Excel and PowerPivot
  • Databases and data modelling.
  • General introduction to modern information technology, Management Information Systems and Business Intelligence.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med kurset er å gi studentene grunnleggende kunnskaper innen databehandling og informasjonsteknologi, samt å utvikle praktiske ferdigheter i bruk av Office pakken - spesielt Excel og PowerPivot. I kurset legges det vekt på å lære metoder for å formulere, analysere og løse økonomiske-administrative problemer.

  Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • Ha grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen økonomisk-administrativ databehandling
  • Ha kunnskap om informasjonsteknologi og utfordringer ved bruk av informasjonsteknologi i bedrifter og samfunnet.
  • Kunne bygge økonomiske modeller i Excel og Powerpivot
  • Ha grunnleggende kjennskap til databaser og kunne bruke disse
  • Ha kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til personvern og databehandling

   

  This course will provide students with basic knowledge in business data processing and information technology and practical skills in Office - specifically Excel and Powerpivot. In addition, this course focuses on learning methods for formulating, analysing and solving economic problems, and improving management decision making.

  The candidate will after completion:

  • Have basic knowledge and practical skills in business data processing
  • Have basic knowledge in information technology and be able to identify challenges for businesses and the society
  • Be able to build economic models in Excel and PowerPivot
  • Have basic knowledge about and be able to use databases
  • Have basic knowledge on ethical issues regarding data processing

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervisningen er lagt opp med fellesforelesninger og gruppeøvinger i undervisningsrom

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer MET030. Det gir ikke uttelling for begge kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  En innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Gruppebasert hjemmeeksamen som teller 100%. Varighet på hjemmeeksamen er 5 dager med utlevering dag 1 kl. 9.00 og innlevering dag 5 kl.14.00

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Itslearning, Windows 10, Office 2016

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

   

  Kompendium, forelesningsnotater og utvalgte artikler er også pensum.

  Frivillig oppslagsbok for Excel: Jelen, Bil (2016) Excel 2016 In Depth. Pearson Education,

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Associate Professor Trond Vegard Johannessen, Institutt for strategi og ledelse.