Utveksling

Utveksling

Som NHH-student har du moglegheit til å få eit spennande studieopphald i utlandet som ein integrert del av studiane. Eit utvekslingsopphald gjev både sosial og fagleg kompetanse som kjem til nytte i studiane og når du skal ut og søka jobb.

Søknadsfrist 1. februar (master) / 1. juni (bachelor).

  • Bachelorstudentar kan reisa ut i fjerde eller sjette semester. Me tilrår studentar å reisa i fjerde semester.
  • MØA-studenter kan reisa i tredje eller fjerde semester. Me tilrår studentar å reisa i tredje semester. Interne studentar har også moglegheit til å reisa i andre semester.
  • MRR-studenter kan reisa i tredje eller fjerde semester. Me tilrår studentar å reisa i tredje semester.
  • Det er ikkje mogleg å reisa på utveksling utanfor normert studietid. Det betyr at bachelorstudentar ikkje kan reisa etter sjette semester, og masterstudentar ikkje kan reisa etter fjerde semester. Alle semestera du har hatt aktiv studierett, tel med i rekninga.
  • Studentar som har takka ja til CEMS- eller dobbelgradsplass vil ikkje vera vurderte til utveksling.
  • Som hovudregel kan du ikkje reisa på utveksling til eit land der du har statsborgarskap. Viss du har spørsmål rundt dette, ber me deg ta kontakt med oss.

I alt har me utvekslingsavtaler med meir enn 190 universitet og handelshøgskular i meir enn 50 land. Det er viktig at du får eit godt fagleg opplegg når du er på utveksling. NHH tilbyr difor berre utvekslingsalternativ som held høg fagleg standard.

Utvekslingsstadar, master (MØA/MRR)

Utvekslingsstadar, bachelor