Utvekslingsstader bachelor

Utvekslingsstader bachelor

Oversikt over studiestader som er tilgjengeleg for utveksling på bachelornivå våren 2024.

Det er berre mogleg å reisa ut i vårsemesteret. Ver merksam på at somme universitet har krav til karaktersnitt, skulepengar eller språkkunnskapar. Du finn oversikta over alle krava i denne lista. Viss det står "ingen" er det ikkje krav knytt til studiestaden.

Me har òg merka dei studiestadane som kan ha ein annleis akademisk kalender enn NHH, samt akkrediteringar. Det er likevel ditt ansvar åleine å passa på at du får med deg alt av nødvendig relevant informasjon, derunder semesterdato, skulepengar og dokumentasjonskrav. 

Utvekslingsstadar med * etter namnet kvalifiserer til utvida stipend til dekning av skulepengar 2023/24. Dette gjeld berre viss du skal betala skulepengar. Les meir om dette på Lånekassens nettsider

Merk at du må ha tatt 60 studiepoeng før avreise for å motta Erasmus+ stipend

 • Kva er akkreditering?

  Kva er akkreditering?

  Akkreditering er ei vurdering av kvaliteten ved eit universitet. Det finst tre anerkjente akkrediteringar for økonomistudiar: EQUIS, AMBA og AACSB. Dersom eit universitet har alle tre, har dei "Triple Crown" akkreditering. Merk at det er fleire veldig gode universitet som ikkje har akkreditering, t.d. Harvard Business School.

Lista under skal stemma overeins med tilgjengelege søknadsalternativ i Søknadsweb. Send e-post til international@nhh.no om du ser noko som ikkje er i samsvar med denne oversikta og søknadsalternativ i Søknadsweb.

 • Argentina

  Argentina

   Universidad Torcuato di Tella, vår

  • Akkreditering: AMBA
  • Undervisningsspråk: spansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk må dokumentera eit spansknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Austerrike

  Austerrike

  MCI Management Center Innsbruck, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universität Wien, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Wirtschaftsuniversität Wien, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Australia

  Australia

  Curtin University, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: NHH har éin gratisplass våren 2024. Det er ikkje mogleg å søka om plass med skulepengar
  • Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Curtin i fjerde semester

  Macquarie University, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $10,300 (2023)
  • Anna: Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Macquarie i fjerde semester

  Monash University*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $10,560 per semester (2023), inkludert 20% rabatt for NHH-studentar
  • Anna: Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Monash i fjerde semester

  University of Melbourne*, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn ti år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: mellom ca. AUD $13,500 - AUD $15, 300 (2023), alt etter fagval. 15% rabatt for NHH-studentar er inkludert.
  • Anna: NHH har 4 gratisplassar våren 2024. SøknadsWeb inneheld difor to alternativ og du kan søka på både gratisplass og plass med skulepengar
  • Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Melbourne i fjerde semester

  University of Queensland*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn ti år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $13,000 (2023)
  • Anna: Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Queensland i fjerde semester

  University of Sydney*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn ti år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. 
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $12,600 per semester
  • Anna: NHH har to gratisplassar våren 2024. SøknadsWeb inneheld difor to alternativ og du kan søka på både gratisplass og plass med skulepengar. Studenter som tar ARTS2600 Internship (6 credits) vil få 1000 AUD$ avslag i skulepengar
  • Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Sydney i fjerde semester

  University of Tasmania, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $9200 
  • Anna: NHH har to gratisplassar våren 2024
  • Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Tasmania i fjerde semester

  University of Western Australia, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemålet frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter.
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. AUD $13 950 (2023)
  • Anna: Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til UWA i fjerde semester
 • Belgia

  Belgia

  Université Catholique de Louvain campus Mons, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Université de Liège, HEC Management School, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Brasil

  Brasil

  Fundacao Getulio Vargas (FGV), EBAPE, campus Rio de Janeiro, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Fundacao Getulio Vargas (FGV), EAESP, campus São Paulo, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  INSPER, campus São Paulo, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  SKEMA, campus Belo Horizonte, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Bulgaria

  Bulgaria

  University of National and World Economy, vår 

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Canada

  Canada

  Dalhousie University, vår

  • Akkreditering: AACSB 
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  HEC Montréal, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Queen’s University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Alberta, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: B/C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  University of British Columbia*, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: B eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Utveksling ved UBC er veldig akademisk krevande

  University of Calgary, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Université Laval, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Ottawa, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  UQAM, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Regina, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Victoria, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Wilfrid Laurier University, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Chile

  Chile

  Pontifica Universidad Catolica de Chile (PUC), vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk må dokumentera eit spansknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ca. 5000 USD$ (2022)
 • Danmark

  Danmark

  Handelshøjskolen i København (CBS), vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: dansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Handelshøjskolen i Århus, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: dansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • England

  England

  Lancaster University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  Newcastle University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: minimum 4 frå vidaregåande
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Du må ha tatt 60 ECTS for å dra på utveksling til Newcastle i fjerde semester.

  University of Surrey, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
 • Estland

  Estland

  Estonian Business School, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Finland

  Finland

  Aalto University School of Business, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  HANKEN, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Vaasa, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Frankrike

  Frankrike

  Ecole de Management Strasbourg, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  EM Normandie Business School, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  ESC Rennes School of Business, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  ESSEC, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  HEC Paris, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  ISC Paris Business School, vår 

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Kedge Business School, campus Bordeaux eller Marseille, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Montpellier Business School, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk 
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  NEOMA Business School campus Rouen, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Sciences Po, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Det er flere tilgjengelege campusar i Frankrike og NHH kan ikkje garantera plass på ein spesifikk campus

  SKEMA campus Sophia Antipolis, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Toulouse Business School, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: fransk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Université de Nantes, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Island

  Island

  Reykjavik University, vår

  • Akkreditering: AMBA
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Italia

  Italia

  LUISS, vår

  • Akkreditering: EQUIS, AMBA
  • Undervisningsspråk: italiensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universitá Luigi Bocconi, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: italiensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Università degli Studi di Bologna, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: italiensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Università degli Studi di Torino, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: italiensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Japan

  Japan

  Akita International University, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar må ta ein TOEFL iBT 71/TOEFL PBT 530/IELTS 6.0 test ved eit offisielt testsenter eller offisiell stadfesting av engelskkunnskapar frå akademisk tilsette
  • Karakterkrav: B eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  Keio University Faculty of Economics, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Kobe University, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: japansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Studentar tar kurs frå SESAMI-programmet (masternivå) og vanlege kurs for bachelorstudentar (få kurs tilgjengeleg)

  Rikkyo University, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: japansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna:
   • Utveksling til Rikkyo må vera kombinert med internship. Les meir på nettsida til Internship Abroad
   • For å få plass på Rikkyo, må universitetet vera på #1 plass i lista over søknadsalternativ
   • Studentar har fyrst internship frå januar-mars og deretter studiar. Studentar må forlata Japan etter gjennomført internship for å søka visum for studiar
 • Kina

  Kina

  Antai College of Economics and Management, Shanghai Jiao Tong University*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Tar ikkje imot studentar med kinesisk statsborgarskap

  City University of Hong Kong, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Guanghua School of Management, Peking University*, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: kinesisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Hong Kong Baptist University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Hong Kong Polytechnic University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  The Chinese University of Hong Kong i Shenzhen, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Mexico

  Mexico

  ITAM campus Mexico City, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: spansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Nederland

  Nederland

  Groningen Universiteit*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Maastricht University School of Business and Economics, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  RSM Erasmus Universiteit, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  Tilburg University, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • New Zealand

  New Zealand

  University of Waikato, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemål fra vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. NZD $12,500 (2023), inkludert 10% rabatt for NHH-studentar.
  • Anna: NHH har 2 gratisplassar våren 2024. SøknadsWeb inneheld difor to alternativ, og du kan søka på både gratisplass og plass med skulepengar
 • Peru

  Peru

  Universidad ESAN, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk må dokumentera eit spansknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Polen

  Polen

  Cracow University of Economics, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Warsaw School of Economics (SGH), vår

  • Akkreditering: AMBA
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Portugal

  Portugal

  ISCTE-IUL, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidade Catolica Portugesa, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidade de Lisboa, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  University of Porto - Faculty of Economics and Management, vår

  • Akkreditering: AMBA
  • Undervisningsspråk: portugisisk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Russland

  Russland

  St. Petersburg State University (GSOM), vår

  • Akkreditering: EQUIS, AMBA
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Singapore

  Singapore

  National University of Singapore*, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: B/C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  Singapore Management University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: B eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
 • Slovenia

  Slovenia

  School of Economics and Business University of Ljubljana (SEB-LU), vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Merk at eksamensperioden i vårsemesteret går til midten av juli.
 • Spania

  Spania

  ESADE campus Barcelona, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  IE University campus Madrid, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad de Barcelona, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk, katalansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk/katalansk må dokumentera eit språknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad Carlos III de Madrid, vår

  • Akkreditering: AACSB, AMBA
  • Undervisningsspråk: spansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk må dokumentera eit spansknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad Complutense de Madrid, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Du må dokumentera spanskkunnskapar på B2-C1 nivå med eit offisielt testresultat eller på liknande vis. Ta kontakt med vertsuniversitetet for meir informasjon om dette
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad de Granada, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Du må dokumentera spanskkunnskapar på B2-C1 nivå med eit offisielt testresultat eller på liknande vis. Ta kontakt med vertsuniversitetet for meir informasjon om dette
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad Loyola Andalucia campus Cordoba, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Du må dokumentera spanskkunnskapar på B2-C1 nivå med eit offisielt testresultat eller på liknande vis. Ta kontakt med vertsuniversitetet for meir informasjon om dette
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad de Navarra campus Pamplona, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk:spansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Du må dokumentera spanskkunnskapar på B2-C1 nivå med eit offisielt testresultat eller på liknande vis. Ta kontakt med vertsuniversitetet for meir informasjon om dette
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universidad Pompeu Fabra, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar som ønsker å studera på spansk må dokumentera eit spansknivå på B2/C1
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Studentar går på skulen i term 2 og 3

  Universidad de Salamanca, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: spansk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Du må dokumentera spanskkunnskapar på B2-C1 nivå med eit offisielt testresultat eller på liknande vis. Ta kontakt med vertsuniversitetet for meir informasjon om dette
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Sveits

  Sveits

  HEC Lausanne, vår

  • Akkreditering: EQUIS, AMBA
  • Undervisningsspråk: fransk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til andre veke i juli

  Universität St.Gallen (HSG), vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Sverige

  Sverige

  Gøteborgs Universitet, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Jönköping Universitet, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Lund Universitet, vår

  • Akkreditering: EQUIS, AMBA
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Umeå Universitet, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Uppsala Universitet, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: svensk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Sør-Afrika

  Sør-Afrika

  University of Cape Town, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: 4 eller betre frå vgs, og vitnemålet kan ikkje vera eldre enn fem år. Du må levera vitnemål frå vgs på engelsk når du søker til skulen. Eventuelt må du ta ein TOEFL/IELTS test ved eit offisielt testsenter
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. $USD 7270 (2022)
  • Anna: Studentar kan også ta praksissemester i Sør-Afrika med undervisning ved UCT
 • Sør-Korea

  Sør-Korea

  Yonsei University, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar må ta ein TOEFL iBT 79/IELTS 6.5 test ved eit offisielt testsenter eller TOEFL iBT Home Edition test
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Det er berre mogleg å reisa i fjerde semester
 • Taiwan

  Taiwan

  National Sun Yat-sen University, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  National Taiwan University, vår NY AVTALE!

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: Kandidatar må ta ein IELTS 5.5 test ved eit offisielt testsenter
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
 • Thailand

  Thailand

  Thammasat University Faculty of Economics, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Tsjekkia

  Tsjekkia

  VSE Prague University of Economics and Business, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • Tyskland

  Tyskland

  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, vår

  • Akkreditering: EQUIS
  • Undervisningsspråk: tysk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til medio juli

  EBS Universität, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Frankfurt School of Finance and Management, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Det er berre mogleg å reisa i sjette semester

  Freie Universität Berlin, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: tysk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til og med juli

  Goethe Universität Frankfurt am Main, vår 

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  RWTH Aachen University, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: tysk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til slutten av september

  Technische Universität München School of Management*, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til ca. fyrste veke i august

  Universität Mannheim, vår

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS, AMBA (Triple Crown)
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen

  Universität Münster, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til ca. fyrste veke i august

  Universität Würzburg, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: tysk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: NHH krav
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til medio juli

  WFI - Ingolstadt School of Management, vår

  • Akkreditering: inga
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Vårsemesteret varer til medio juli

  WHU Otto Beisheim School of Management campus Vallendar, vår 

  • Akkreditering: AACSB, EQUIS
  • Undervisningsspråk: tysk og engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ingen
 • USA

  USA

  Cal Poly Pomona, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: ingen
  • Skulepengar: ca. $USD 6350 (2022)

  St. Cloud State University, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen
  • Anna: Det er ingen skulepengar, men studentar må bu på campus og ha "meal plan". Kostnad for dette, inkludert obligatorisk helseforsikring, er ca. $USD 6700 (2022)

  University of California, Berkeley* Dep. of Sociology, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ca. $USD 11 825 (2022)

  University of Cincinnati, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen 
  • Anna: Studentar kan vera bedde om å kjøpa helseforsikring til $USD 335 (2022)

  University of Michigan*, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: B/C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen

  University of Washington*, vår

  • Akkreditering: AACSB
  • Undervisningsspråk: engelsk
  • Dokumentasjon av språkkunnskapar: ingen
  • Karakterkrav: C eller betre i snitt
  • Skulepengar: ingen