Praksissemester i Sør-Afrika

Praksissemester i Sør-Afrika

Søk om det nye praksissemesteret i Sør-Afrika for bachelorstudenter. Spennede praksisplasser i henholdvis kapitalforvaltning og sosialt entreprenørskap.

!

Søknadsfrist 1. juni

Her finner du presentasjonen om praksissemester i Sør-Afrika fra infomøte 15. mai 2024. 

Om Programmet:

 • Struktur

  Struktur

  •15 ECTS på NHH og University of Cape Town + 15 ECTS internship i kapitalforvaltning (Asset Management) eller sosialt entreprenørskap 

  •Kurs på NHH fra januar til februar. Les mer om hele kursinnholdet i emnebeskrivelsen til INT111. 

  •Internship mars-juni, fire arbeidsdager i uken og hver onsdag kurs på UCT 

  •To uker påskeferie 

  •3 timers refleksjonsseminar digitalt i juni

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorstudenter i første året (studenter skal gjennomføre praksissemester i sitt fjerde semester) 
  • Studieprogresjon 45 stp. etter andre semester 
  • Min. C i karaktersnitt
 • Søknadsprosess

  Søknadsprosess

  Søknaden blir sendt inn sammen med søknad om utveksling. 

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Velg "Ny Søknad". Fram til søknadsfristen kan du bruke "Mine Søknader" for å endre søknad og "Mine Dokument" for å endre opplastet dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du prioritere opptil 20 læresteder. Dersom du vil søke om opptak til praksissemester i Sør-Afrika legg til «Praksissemester i Sør-Afrika». Husk å legge ved CV og motivasjonsbrev på engelsk.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  1. CV på engelsk
   • Gjerne bruk CV mal som du kan finne på vår CV-sjekk verktøyet som gir også masse tips når du laste opp CVen din: https://careerset.com/nhh
  2. Motivasjonsbrev på engelsk
  • WHY DO I WANT  WHAT I WANT?
   • Asset Management or Social Entrepreneurship
   • Curiousity / willingness to learn
   • Independent spirit
   • Social engagement
   • Taking initiative
   • Asset Management: Enjoy working with numbers
   • Use concrete examples!

  Du kan bestille veiledning hos NHH Karrieresenter dersom du vil ha tilbakemelding på dokumentene dine i forkant. Du kan registere deg i vår portal, og under "Appointments" kan du bestille veiledning. Under "Knowledge Center" finner du gernerelle tips om søknadsskriving og CV. 

 • Svar på søknaden

  Svar på søknaden

  Du vil få svar på søknaden din i løpet av juli. Hvis du får tilbud om å delta i programmet, kan du takke ja eller nei. Hvis du takker ja, blir du ikke med i opptak til utveksling. Hvis du takker nei blir du fortsatt med i opptak til utveksling. 

 • Kostnader

  Kostnader

  •Reisen 

  •Forsikring 

  •Visum ca. 500 NOK 

  •Skolepenger: maks. 53 000 NOK 

  Du betaler skolepengene direkte til UCT etter at du har mottatt støtte fra Lånekassen.

 • Lånekassen

  Lånekassen

  • Alle studenter får basislån og reisestøtte. I tillegg får du 4 277 kroner i måneden i tillegg til basislån og reisestøtte siden oppholdet er i Sør-Afrika.

  • Stipend og lån til å dekke alle skolepengene du skal betale. 

  • Lånekassen gir bare lån og stipend til skolepenger som går til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen, herunder også avgifter som lærestedet krever for å tilrettelegge og veilede i praksis.  

  • Avgifter til studentvelferd inkludert helseforsikring dekkes ikke.   

  • Internshipet er ubetalt på grunn av sør-afrikanske regler for arbeidstillatelse.

  Du må selv får bekreftet betingelsene hos Lånekassen.

 • Hvordan ser det ut på vitnemålet?

  Hvordan ser det ut på vitnemålet?

  INT111

  30 stp

  Praksissemester Sør-Afrika

  bestått / ikke bestått

 • Kombinasjonsmuligheter

  Kombinasjonsmuligheter

  Prakssissemesteret i Sør-Afrika kan ikke kombineres med Internship Abroad (Bachelor). Studenter som har tatt praksissemesteret kan ikke ta Internship Abroad emnet på bachleornivå. 

  Prakssissemesteret i Sør-Afrika kan ikke kombineres med utveksling. Studenter som har tatt praksissemesteret kan dra på utveksling senere i bachelorgraden sin.

Collage.JPG

Om MULIGE PARTNERBedrifter: 

Kapitalforvaltning:

 

Sosialt Entreprenørskap:

Sosialt entreprenørskap er mer vanlig i Sør-Afrika enn i Norge. Stor fattigdom, store økonomiske forskjeller og færre offentlige velferdsordninger enn i Norge gjør at det er stort behov for at enkeltpersoner og organisasjoner bidrar til å løse samfunnsproblemer gjennom å finne nye løsninger eller levere tjenester. Samtidig som aktiviteten skal løse en samfunnsutfordring må disse enhetene som alle andre organisasjoner være økonomisk bærekraftige. UCT har  erfaring med å matche studenter med sosiale entreprenører, og vil også gjøre dette for NHH-studentene som skal ha praksis i sosialt entreprenørskap. Du vil få svar om du du blir tatt opp i løpet av juli måned. Det betyr at du er garantert at UCT matcher deg med en entreprenør i Cape Town innen 1 november. I løpet av høsten vil du trolig ha et digitalt intervju med UCT slik at de finner riktig entreprenør for deg.

Erfaringsdeling av Studenter som er i Sør-afrika våren 2023

Hva kan man gjøre i Cape Town og området?

Hvordan er internship i kapitalforvaltning?

Hvordan er internship i sosialt entreprenørskap? 

Reisebrev "Fra M&A hos Evercorp til sosialt entreprenørskap i Sør-Afrika" av Bendik Skarpnes.