Praksissemester i Sør-Afrika

Praksissemester i Sør-Afrika

Søk om det nye praksissemesteret i Sør-Afrika for bachelorstudenter. Spennede praksisplasser i henholdvis kapitalforvaltning og sosialt entreprenørskap.

!

Søknadsfrist 1. juni

Her finner du Presentasjon om praksissemester i Sør-Afrika fra lanseringsarrangementet. 

Opptak av hele arrangementet ligger på Canvas:  International opportunities at NHH. 

Om Programmet:

 • Struktur

  Struktur

  •15 ECTS på NHH og University of Cape Town + 15 ECTS internship i kapitalforvaltning (Asset Management) eller sosialt entreprenørskap 

  •Kurs på NHH fra januar til februar 

  •Internship mars-juni, fire arbeidsdager i uken og hver onsdag kurs på UCT 

  •To uker påskeferie 

  •3 timers refleksjonsseminar digitalt i juni

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  • Bachelorstudenter i første året (studenter skal gjennomføre praksissemester i sitt fjerde semester) 
  • Studieprogresjon 45 stp. etter andre semester 
  • Min. C i karaktersnitt
 • Søknadsprosess

  Søknadsprosess

  Søknaden blir sendt inn sammen med søknad om utveksling. 

  GÅ TIL SØKNADSWEB

  Velg "Ny Søknad". Fram til søknadsfristen kan du bruke "Mine Søknader" for å endre søknad og "Mine Dokument" for å endre opplastet dokumentasjon.

  I Søknadsweb kan du prioritere opptil 20 læresteder. Dersom du vil søke om opptak til praksissemester i Sør-Afrika legg til «Praksissemester i Sør-Afrika». Husk å legge ved CV og motivasjonsbrev på engelsk.

 • Dokumentasjonskrav

  Dokumentasjonskrav

  1. CV på engelsk
  2. Motivasjonsbrev på engelsk
  • WHY DO I WANT  WHAT I WANT?
   • Asset Management or Social Entrepreneurship
   • Curiousity / willingness to learn
   • Independent spirit
   • Social engagement
   • Taking initiative
   • Asset Management: Enjoy working with numbers
   • Use concrete examples!

  Du kan bestille veiledning hos NHH Karrieresenter dersom du vil ha tilbakemelding på dokumentene dine i forkant. Du kan registere deg i vår portal, og under "Appointments" kan du bestille veiledning. Under "Knowledge Center" finner du gernerelle tips om søknadsskriving og CV. 

 • Svar på søknaden

  Svar på søknaden

  Du vil få svar på søknaden din i løpet av juli. Hvis du får tilbud om å delta i programmet, kan du takke ja eller nei. Hvis du takker ja, blir du ikke med i opptak til utveksling. Hvis du takker nei blir du fortsatt med i opptak til utveksling. 

 • Kostnader

  Kostnader

  •Reisen 

  •Forsikring 

  •Visum ca. 500 NOK 

  •Skolepenger: maks. 53 000 NOK (dagens kurs)

  Du betaler skolepengene direkte til UCT etter at du har mottatt støtte fra Lånekassen.

 • Lånekassen

  Lånekassen

  • Full reisesats til Sør-Afrika: 4102 kroner i reisestipend og 7618 kroner i reiselån 

  • Stipend og lån til å dekke alle skolepengene du skal betale 

  • Lånekassen gir bare lån og stipend til skolepenger som går til å dekke skolepenger og/eller andre obligatoriske avgifter som har sammenheng med undervisningen, herunder også avgifter som lærestedet krever for å tilrettelegge og veilede i praksis.  

  • Avgifter til studentvelferd inkludert helseforsikring dekkes ikke.   

  • Som praksisstudent får du rekrutteringsstipend etter antall dager du er i Sør-Afrika. Dersom du er ute i akkurat 3 mnd, vil det da gi 8025 kroner. 

  • I tillegg kommer basislån. 

  • Internshipet er ubetalt på grunn av sør-afrikanske regler for arbeidstillatelse.

  Du må selv får bekreftet betingelsene hos Lånekassen

 • Hvordan ser det ut på vitnemålet?

  Hvordan ser det ut på vitnemålet?

  5 stp

  Finansengelsk og introduksjon til Bloomberg terminal

  bestått / ikke bestått

  5 stp

  Interkulturell kommunikasjon og Personal Professional Development

  bestått / ikke bestått

  5 stp

  Finance and Enterpreneurship; Social Enterpreneurship

  bestått / ikke bestått

  15 stp

  Internship

  bestått / ikke bestått

 • Kombinasjonsmuligheter

  Kombinasjonsmuligheter

  Prakssissemesteret i Sør-Afrika kan ikke kombineres med Internship Abroad (Bachelor). Studenter som har tatt praksissemesteret kan ikke ta Internship Abroad emnet på bachleornivå. 

  Prakssissemesteret i Sør-Afrika kan ikke kombineres med utveksling. Studenter som har tatt praksissemesteret kan dra på utveksling senere i bachelorgraden sin.

Collage.JPG

Om Bedriftene: 

Kapitalforvaltning:

 

Sosialt Entreprenørskap:

Sosialt entreprenørskap er mer vanlig i Sør-Afrika enn i Norge. Stor fattigdom, store økonomiske forskjeller og færre offentlige velferdsordninger enn i Norge gjør at det er stort behov for at enkeltpersoner og organisasjoner bidrar til å løse samfunnsproblemer gjennom å finne nye løsninger eller levere tjenester. Samtidig som aktiviteten skal løse en samfunnsutfordring må disse enhetene som alle andre organisasjoner være økonomisk bærekraftige. UCT har  erfaring med å matche studenter med sosiale entreprenører, og vil også gjøre dette for NHH-studentene som skal ha praksis i sosialt entreprenørskap. Du vil få svar om du du blir tatt opp i løpet av juli måned. Det betyr at du er garantert at UCT matcher deg med en entreprenør i Cape Town innen 1 november. I løpet av høsten 2023 vil du trolig ha et digitalt intervju med UCT slik at de finner riktig entreprenør for deg.