Karrieresenter

Karrieresenter

Få fart på karrieren din! Karrieresenteret legg til rette for at NHH-studentar skal kunne starte karrieren i utlandet og i Noreg.

Våre tenester for studentar

KARRIERERETTLEIING

NHH Karrieresenter er tilgjengeleg for karriererettleiing i undervisningsperioden. Snakk med ein av karriererettleiarane våre om karriereval, jobbmoglegheiter eller korleis du kombinerer studiane og ein praksisplass eller deltidsjobb. Du kan også få tilbakemelding på søknadsdokumenta dine som CV og motivasjonsbrev eller individuell intervjutrening.
For raskt tilbakemelding på Cven tilrår me å bruka KI-verktøyet vårt frå CareerSet: 
Lenk til AI verktøyet
Her finn du bruksrettleiing for CareerSet. Tenesta er fullstendig GDPR-konform og registrert hos Storbritannias vernestyresmakt, informasjonen
Kommissærens kontor (ICO). Informasjonen din er ikkje delt data med nokon uautoriserte tredjepartar.
 
Her kan du gjera ein avtale med ein av karriererettleiarane våre:
Viss du lurer på kva karriererettleiing er, ta ein titt på videoen på denne nettsida.
Me tilbyr også coaching på torsdagar. Skriv til oss på career-centre@nhh.no for avtale om coaching eller om du har andre spørsmål.

INTERNSHIP OG STILLINGAR 

PRAKSIS I UTDANNINGEN

Vi hjelper deg med internships av høg kvalitet i utlandet. Du kan no også få godkjent eit internasjonalt internship som del av graden din ved NHH.

KARRIEREDAGANE og andre Arrangementer

Karrieresenteret samarbeider kvart år med NHHS Næringslivsutval (NU) om Karrieredagane. 

I løpet av semesteret kan du følgja med bedriftspresenatsjoner i regi av NU

Hugs å halda deg oppdatert på nettsidene deira og sosiale medium kanalar.

KURS OG WORKSHOPS

Karrieresenteret arrangerer ulike kurs og workshops gjennom året. Kursa blir annonsert på karriereportalen vår, JobTeaser.

Her er ei oversikt over kursporteføljen vår: image7o4ox.png

HALD DEG OPPDATERT

Oppslag om internship- og jobbkunngjeringer finn du i hovudsak på Karrieresenters Canvas kanal "Job & Internship Announcements".

Sjå fleire videoar frå OECD på vår Youtube-kanal

Våre tenester for verksemder

Er du på jakt etter ein NHH'ar til å jobbe for deg, som intern, trainee eller i fast jobb? Eller ønskjer du å tilsetje ein internasjonal NHH-student i Norge? 

Karrieresenterets tilbod til verksemder