Karrieresenter

Karrieresenter

Få fart på karrieren din! Karrieresenteret legg til rette for at NHH-studentar skal kunne starte karrieren i utlandet og i Noreg.

Våre tenester for studentar

KARRIERERETTLEIING

 • CV-sjekk, søknadsskriving, råd om jobbmoglegheiter, intervjutrening:
  • Onsdag 10.00-12.00 (Drop-in stand ved Servicesenteret)
  • Onsdag 12.00-14.00 (bestill via NHH Jobteaser)
  • Fredag 10.00-12.00 (bestill via NHH Jobteaser)
 • Coaching
  • Står du i eit vanskeleg dilemma? Ønskjer du å utforska kva som er viktig for deg? Eller har du eit ønske om å kunna uttrykkja kva som motiverer deg? Motta NLP-basert coaching frå coachen på karrieresenteret og bli medvite ressursane dine. Coaching blir ikkje definert som behanding. Dersom du er i behandling hos psykolog må hen godkjenna at du får coaching.
  • Torsdagar 09.00-15.00
 

INTERNSHIP OG STILLINGAR 

PRAKSIS I UTDANNINGEN

Vi hjelper deg med internships av høg kvalitet i utlandet. Du kan no også få godkjent eit internasjonalt internship som del av graden din ved NHH.

KARRIEREDAGANE og andre Arrangementer

Karrieresenteret samarbeider kvart år med NHHS Næringslivsutval (NU) om Karrieredagane. 

I løpet av semesteret kan du følgja med bedriftspresenatsjoner i regi av NU. Du finn ei oversyn over kva bedrifter kjem på campus her:

https://nu.nhhs.no/en/events/

Hugs å halda deg oppdatert på nettsidene deira og sosiale medium kanalar.

KURS OG WORKSHOPS

Karrieresenteret arrangerer ulike kurs og workshops gjennom året. Kursa blir annonsert på karriereportalen vår, JobTeaser. Sjå video fra kurset "Mestre gruppecase på jobbintervju":

HALD DEG OPPDATERT

Oppslag om internasjonale internship- og jobbkunngjeringer finn du i hovudsak på Karrieresenters Canvas kanal "Job "Internship Announcements" og Facebookgruppen  Internship and Job Opportunities for NHH students.

Sjå fleire videoar frå OECD på vår Youtube-kanal

Våre tenester for verksemder

Er du på jakt etter ein NHH'ar til å jobbe for deg, som intern, trainee eller i fast jobb? Eller ønskjer du å tilsetje ein internasjonal NHH-student i Norge? 

Karrieresenterets tilbod til verksemder