Karrieresenter

Karrieresenter

Få fart på karrieren din! Karrieresenteret legg til rette for at NHH-studentar skal kunne starte karrieren i utlandet og i Noreg.

Våre tenester for studentar

KARRIERERETTLEIING

 • CV-sjekk, søknadsskriving, råd om jobbmoglegheiter, intervjutrening:
  • Onsdag 10.00-12.00 (Drop-in stand ved Servicesenteret)
  • Onsdag 12.00-14.00 (bestill via NHH Jobteaser)
  • Fredag 10.00-12.00 (bestill via NHH Jobteaser)
 • Coaching
  • Motta støtte frå ein coach når du reflekterer over potensielle dilemma og val du kan ha, motivasjonen din eller dine verdiar og identitet
  • Torsdagar 9.00-15
 

INTERNSHIP OG STILLINGAR 

Internships og stillingar i Noreg kan du finne på jobbportalen til Næringslivsutvalget (NU) i NHHS.

Karrieresenteret har ei rekkje internshipavtalar med eksterne partnarar som United Nations Population Fund (UNFPA), DNB, Innovasjon Norge, OECD, Unicef, etc. Alle internship-utlysingar og kurs blir kunngjort på Karrieresenterets karriereportal JobTeaser:

Jobbteaserlogo

Hugs å logga inn på NHH`s Jobteaser-portal med studentpostadressa di (s12345@student.nhh.no). Viss du loggar inn for første gong, må du oppretta ein konto.

Vi anbefaler til å sjekka òg jobbmoglegheitene frå AIESEC. NHHS lokale AIESEC lag kan hjelpa deg med søknaden:

 

Viss du er interessert i internships hos internasjonale organisasjonar, ta kontakt med NOREC og se etter moglegheiter og stipend på nettsida deira:

 Logo_Norec

Du kan også søkje etter internasjonale stillinger på karriereportalen Highered.

KURS OG WORKSHOPS

Karrieresenteret arrangerer ulike kurs og workshops gjennom året. Kursa blir annonsert på karriereportalen vår, JobTeaser. Sjå video fra kurset "Mestre gruppecase på jobbintervju":

PRAKSIS I UTDANNINGEN

Vi hjelper deg med internships av høg kvalitet i utlandet. Du kan no også få godkjent eit internasjonalt internship som del av graden din ved NHH.

MEIR INFORMASJON OM INTERNSHIP ABROAD

MEIR INFORMASJON OM INNOVATION SCHOOL

KARRIEREDAGANE og andre Arrangementer

Karrieresenteret samarbeider kvart år med NHHS Næringslivsutval (NU) om Karrieredagane. 

I løpet av semesteret kan du følgja med bedriftspresenatsjoner i regi av NU. Du finn ei oversyn over kva bedrifter kjem på campus her:

https://nu.nhhs.no/en/events/detail/?id=d4310aca-49b0-ec11-80dd-d3894f927dd6

Hugs å halda deg oppdatert på nettsidene deira og sosiale medium kanalar.

HALD DEG OPPDATERT

Oppslag om internasjonale internship- og jobbkunngjeringer finn du i hovudsak på Karrieresenters Canvas kanal "Job "Internship Announcements" og Facebookgruppen  Internship and Job Opportunities for NHH students.

Sjå fleire videoar frå OECD på vår Youtube-kanal

Våre tenester for verksemder

Er du på jakt etter ein NHH'ar til å jobbe for deg, som intern, trainee eller i fast jobb? Eller ønskjer du å tilsetje ein internasjonal NHH-student i Norge? 

Karrieresenterets tilbod til verksemder