Gi tilbake til NHH

Gi tilbake til NHH

NHH Alumnifond, mentorordninger og fundraising.

Henrique Amorim_800px.jpg

Bidra til å styrke NHH sin internasjonale kvalitet!

Les mer om stipend for internasjonale studenter