Mentor-programmer

Mentor-programmer

Hjelp oss med å styrke båndene mellom alumni og studenter. NHH har to mentorprogrammer der alumner er mentorer for våre studenter. Felles for begge programmene er at de gir mulighet for læring og utvikling for både studenter og alumner/mentorer.

  • NHH Mentorprogram 2023 er et omfattende program som går over 7-8 måneder med opplæring og veiledning fra AFF og NHH.

Informasjon for mentorer

Informasjon for studenter

  • Mentor for en dag, er et kort program der en alumn veileder en gruppe helt ferske studenter noen timer i løpet av velkomstuken.

Programledere