Få din egen mentor i seks måneder!

Få din egen mentor i seks måneder!

NHHs mentorprogram for masterstudenter 2023/24.

Mentorsamling_Elin Ringstad_Ask Aas_Foto Ingunn Gjærde (2).jpg

Mentorprogrammet ved Norges Handelshøyskole er en unik mulighet for masterstudenter. Tilbudet går til alle masterstudenter som er registrert som student i skoleåret 2023/24.

SØK INNEN 7 SEPTEMBER

I mentorprogrammet setter NHH sammen en masterstudent og en NHH-alumn i et par som følger hverandre med regelmessige samtaler gjennom to semestre. Parene avtaler selv hvordan og hvor ofte de vil møtes.

Det er du som student som bestemmer hvilke tema du ønsker å diskutere med mentor. En mentor skal veilede deg og hjelpe deg å ta bedre beslutninger, men det er ikke mentors oppgave å bestemme mål og tema. 

Mentorprogrammet har også fysiske og digitale fellessamlinger for alle deltakerne. Her vil konsulentselskapet AFF og NHH gi dere verktøy og metoder som er nyttige. Disse fellessamlingene vil foregå på engelsk.

Gjennom samtaler og samlinger vil en erfaren alumn gi deg veiledning om karriere og arbeidsliv. Hvordan finner du en god balanse mellom jobb og privatliv? Vil du være gründer og starte egen bedrift eller vil du jobbe i et stort konsulenthus? Du kan sparre med mentor om hvordan du søker jobb og hva du bør gjøre i et jobbintervju. 

Hvorfor ønsker alumner å være mentor?

Mange mentorer har et ønske om å gi tilbake til NHH. De er ofte motivert av muligheten til å bli kjent med unge studenter og diskutere med en ny generasjon med andre perspektiver enn de selv har.

Slik kan mentorprogrammet gi erfarne ledere ny kunnskap. Mange ser det også som en nyttig del av sin lederutvikling. 

Hvem kan delta i mentorprogrammet? 

Mentorprogrammet er rettet mot masterstudenter ved NHH. Du må være student både høstsemesteret 2023 og vårsemesteret 2024. I høstsemesteret må du være på NHH, men vårsemesteret kan du følge digitalt dersom du er på utveksling ved et utenlandsk lærested. 

Mentorene bør ha minst ett års arbeidserfaring etter endt utdanning.

Parene settes sammen etter flere kriterier. Studentens ønske om fagområde eller bransje og mentors kompetanse tillegges størst vekt. 

Tidsplan og program
18.9.23
17-20
Student Master Class/AFF  For studenter på NHH-campus
19.9.23
19-21
Mentor Master Class/AFF  For mentorer digitalt på Zoom
28.9.23
14-20
Kick-off  For alle på campus
7.11.23
19-21
Midtveis seminar 1  For alle, digitalt på Zoom
6.2.24
19-21
Midtveis seminar 2  For mentorer, digitalt på Zoom
11.4.24
14-21
Avslutning For alle på campus

Digitale og fysiske samlinger

Noen samlinger vil bli gjennomført digitalt. Da kan du sitte hvor du vil, forutsatt at du har et godt internett.

Vi anbefaler at alle deltar på campus så langt det er mulig på de fysiske møtene. Det gir en gunstigere ramme at parene kan treffes fysisk. Det er også lettere å ha digitale oppfølgingsmøter hvis man har truffet hverandre fysisk tidligere.

Men vi har mange alumner med en verdifull bakgrunn som sitter andre steder i verden som vi gjerne vil ha med. Vi har hatt mentorer som har sittet i Houston, Boston, London og Zürich blant annet.

Kick-off og avslutning: Begge disse samlingene planlegges med et sosialt arrangement etter den faglige delen.

Faglig del vil være fra 14.00 – 17.00, etter det avsluttes samlingen med et felles måltid. 

Programledere

Erfaringer fra mentorprogrammet

student

– Nå vet jeg hva jeg vil

To studenter og to mentorer er ikke tvil. NHHs mentorprogram gir både inspirasjon og ny retning for alle som skal forlate studentlivet og ta steget ut i yrkeslivet.