Om NHH Alumni

Om NHH Alumni

NHH Alumni er et faglig og sosialt nettverk for alle som har tatt en utdanning på NHH.

Det omfatter siviliøkonomer fra tidligere studiemodeller, bachelor- og masterkandidater, doktorgrader og deltakere som har fullført etter- og videreutdanningsprogram gjennom NHH Executive.

Tilbudet til våre alumni omfatter i dag nyhetsbrev, Alumnimøter (Oslo, Bergen og London) og invitasjoner til faste NHH-arrangement som Lehmkuhlforelesningen i Bergen og Alumnikonferansen i Oslo. I tillegg inviteres Alumni til enkeltstående arrangement hvis det er mulig. NHH bistår også ved kulljubiléer.

En gruppe alumni tok i 2008 initiativ til et eget alumnifond. Det er et gavefond der alumni inviteres til å kjøpe andeler à kr 1500. Fondet har som formål å bidra til finansiering av forskning og forskningsformidling, særlig tiltak som bidrar til å styrke NHHs omdømme. Fagkommunikasjon rettet mot alumni vektlegges også.

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn der aktuelle saker legges ut.