Medlemskap

Medlemskap

Bli medlem av NHH Alumni.

NHH Alumni er et faglig og sosialt nettverk for alle som har tatt en utdanning på NHH.

Det omfatter siviliøkonomer fra tidligere studiemodeller, bachelor- og masterkandidater, doktorgrader og deltakere som har fullført etter- og videreutdanningsprogram gjennom NHH Executive. Medlemskapet er gratis.

Meld deg inn i NHH Alumni

Tilbudet til våre alumni omfatter i dag nyhetsbrev, Alumnimøter (Oslo, Bergen og London) og invitasjoner til faste NHH-arrangement som Lehmkuhlforelesningen i Bergen og Høstkonferansen i Oslo. I tillegg inviteres Alumni til enkeltstående arrangement hvis det er mulig. NHH bistår også ved kulljubiléer.

En gruppe alumni tok i 2008 initiativ til et eget alumnifond. Det er et gavefond der alumni inviteres til å kjøpe andeler à kr 1500. Fondet har som formål å bidra til finansiering av forskning og forskningsformidling, særlig tiltak som bidrar til å styrke NHHs omdømme. Fagkommunikasjon rettet mot alumni vektlegges også.

Følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn der aktuelle saker legges ut.

Kontakt