NHH Alumnifond

NHH Alumnifond

Fond til forskning og forskningsformidling.

Alumnifondet har som formål å finansiere forskning og forskningsformidling, særlig tiltak som bidrar til å styrke NHHs omdømme som akademisk institusjon. I tillegg skal fagkommunikasjon mot alumni vektlegges.

Fondet er et gavefond som bygges opp ved at alumni gir andeler à kr 1500. Grunnkapitalen er fastsatt til tre millioner kroner. Grunnkapitalen er urørlig og det settes også av midler fra avkastningen for å opprettholde fondets realverdi.

NHHs Alumnifond ble etabler i 2008 etter et initiativ fra en gruppe alumni. Det har et styre som består av medlemmer  som er oppnevnt av fondets andelshavere og NHHs rektor.

Kontakt NHH Alumni ved alumni@nhh.no for spørsmål om fondet (både bidrag og midler). Søknad om midler, se eksterne fond ved NHH.
Andeler: NOK 1500,- / andel.

Innbetaling (DNB)
Bankoverføring innenlands Bankkonto: 5202.09.08540
Bankoverføring fra utland IBAN: NO8652020980540
SWIFT: DNBANOKK
Vipps NHH Alumnifond

Kontakt

Alumnifond illustrasjon Foto: Morten Hilt
Foto: Morten Hilt