Eksterne fond ved NHH

Eksterne fond ved NHH

NHH har ni eksterne fond. Disse fondene har egne styrer, men forvaltes av NHH.

Slik søker du:

1. Bruk det enkelte søknadsskjema for hvert fond
2. Fyll ut søknadsskjemaet elektronisk
3. Skriv ut søknadsskjemaet
4. Signer søknadsskjemaet
5. Scan søknadsskjema og eventuelle vedlegg og send på epost til fond@nhh.no

Alle søknader og spørsmål sendes til fondsadministrasjonen, fond@nhh.no.

 • Arthur Andersen & co's gavefond til RRR ved NHH

  Arthur Andersen & co's gavefond til RRR ved NHH

  Fondets formål er å støtte forskning innen finansregnskap ved institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

  Søknadsskjema (PDF)

 • Distribusjonsøkonomiske forskningsprosjekter

  Distribusjonsøkonomiske forskningsprosjekter

  Stiftelsens formål er å stimulere og støtte forskning ved NHH relatert til distribusjon av varer og tjenester, med særlig vekt på bedrifter og deres problemstillinger.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

  Søknadskjema (PDF)

 • Edgar J. Johannesens fond ved NHH

  Edgar J. Johannesens fond ved NHH

  Fondets formål er gi stipend til personer tilknyttet NHH som ved forskning, casestudier, utredninger eller på annen måte bidrar til å bedre mulighetene for at nye produkter og ideer kan føre til nyetableringer og ny levedyktig næringsvirksomhet.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

  Søknadsskjema (PDF)

 • Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

  Jan Mossins minnefond til fremme av finansiell forskning

  Fondets formål er å støtte forskning innen finansielle emner, fortrinnsvis ved Norges Handelshøyskole, samt formidling av slik forskning.

  Søknadsfrist 1.mai.

  Søknadsskjema (PDF)

 • Nationalfondet til fremme av socialøkonomisk opplysningsarbeid

  Nationalfondet til fremme av socialøkonomisk opplysningsarbeid

  Fondets formål er å spre sosialøkonomisk kunnskap gjennom utgivelse av populære småhefter, bidrag til populær foredragsvirksomhet og for øvrig det styret finner formålstjenlig.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

  Søknadsskjema (PDF)

 • NHHs Alumnifond

  NHHs Alumnifond

  Fondets formål er forskning og forskningsformidling, tiltak som bidrar til å styrke NHHs omdømme som akademisk institusjon. Tiltak som vil være interessante for både NHH alumner og fagstab ved NHH vil bli prioritert. Dette kan for eksempel være forskningsformidling gjennom konferanser, seminarer e.l., gjerne med bidrag fra internasjonale toppfolk.

  Søknadsfrist 1. mai.

  Søknadsskjema (PDF)

 • NHHs fond til sosiale formål for studentene

  NHHs fond til sosiale formål for studentene

  Fondets formål er å støtte sosiale tiltak for studentene.

  Søknader sendes oko@nhhs.no med kopi til fond@nhh.no

  Søknadsfrist: 1.mai.

  Søknadsskjema (PDF)

 • Norges Rederiforbunds fond ved NHH

  Norges Rederiforbunds fond ved NHH

  Norges Rederiforbunds fond ved NHH inviterer studenter og ansatte tilknyttet høyskolen til å søke støtte til formål innenfor fondet sine vedtekter.

  Fondets formål er å støtte forskning og utdanning tilknyttet NHH til beste for slik virksomhet som drives av Norges Rederiforbunds medlemmer, jf. § 2 i vedtektene.

  Hovedmålet er å oppmuntre til mer faglig aktivitet av relevans for skipsfartsnæringen og større interaksjon med næringen.

  Mulige søknadsformål

  • Masteroppgaver med relevante tema
  • Reise- og studiestipend til dyktige studenter tilknyttet NHH
  • Nye forskningsoppgaver
  • Seminarer, symposier og informasjonsvirksomhet om skipsfartsøkonomisk eller annen relevant utdanning og forskning
  • Stipend for studiereiser til utlandet for vitenskapelig personell tilknyttet NHH, med formål å skape internasjonale kontakter og sørge for kunnskapsoverføring til Norge

  Søknaden må inneholde

  • Presentasjon av formål og søker (ca. 1 A4-side)
  • Søknadsbeløp, budsjett og tidsplan. For søknader knyttet til masteroppgaver er det ikke nødvendig med budsjett. Masteroppgaver (2 studenter) støttes med NOK 20 000.
  • Plan for formidling av resultater
  • Søknader fra studenter skal også inneholde anbefaling av veileder og karakterutskrift (personnummer må sladdes før innsending av hensyn til personvernet)
  • Studenter som skriver masteroppgave sammen leverer ett søknadsskjema

  Søknadsfrister

  Norges Rederiforbunds fond ved NHH har tre årlige søknadsfrister, 1. februar, 1.mai og 1. november.

  Søknadsskjema (word 49 kb)

 • Varekrigsfond til forsikringsaktiviteter ved NHH

  Varekrigsfond til forsikringsaktiviteter ved NHH

  Fondets formål er å yte bidrag til forskning, undervisning og andre aktiviteter innen forsikring.

  Ordinær søknadsfrist er 1. mai, men styret behandler også søknader utenom ordinær søknadsfrist.

  Søknadsskjema (PDF)