Fond og legater ved NHH

Fond og legater ved NHH

NHH har både interne og eksterne fond og legater. Her får du oversikt over disse, og søknadsskjema til de ulike fondene og  legatene.

Eksterne fond

NHH har ni eksterne fond. Disse fondene har egne styrer, men forvaltes av NHH. Styremøtene for de ulike fondene gjennomføres normalt en gang per år i mai/juni.

Søknader og spørsmål sendes til fondsadministrasjonen, fond@nhh.no.

Oversikten over våre eksterne fond

Interne fond

Det foreligger to interne fond ved NHH i dag, NHHs fond til forskning og høyskolens beste og NHHs fond for utdeling av stipend/reisestipend.

Det Faste Utvalg for fondstildelinger (FUF) er et faglig organ som har fått delegert fullmakt fra styret til fatte vedtak om tildelinger. Tildelingene skjer med utgangspunkt i tilråding fra instituttene og i samsvar med Retningslinjer for tildeling av fondsmidler (PDF).

Styret for høyskolens interne fond (Fondsstyret) er identisk med styret ved NHH og ledes av NHHs styreleder. 

Fondsstyreperioden sammenfaller med NHH-styrets fireårsperiode (gjeldende periode: 1. august 2021 - 31. juli 2025).

Les mer om interne fond og prosedyrer