Interne fond ved NHH

Interne fond ved NHH

Formål med interne fond er at avkastning skal brukes aktivt til stimuleringstiltak for å nå NHHs strategiske målsetninger, ved at det ytes tilskudd til ansatte og studentgrupper.

Søknadsfrist for tilskudd fra interne fond er 1. februar, 1. mai (i 2020 utsatt til 1. juni grunnet koronakrisen) og 1. oktober.

Det kan i første rekke ytes tilskudd til:

Tiltak som stimulerer forskning og forskningsformidling, deriblant:

 • forsknings-/studieopphold ved anerkjente utenlandske institusjoner
 • deltakelse på vitenskapelige konferanser og workshops

Arrangementer og aktiviteter som profilerer NHH på en god måte, deriblant:

 • faglige arrangementer og aktiviteter i regi av institutt eller ansatte
 • faglige arrangementer, f.eks. konferanser, i regi av studentgrupper
 • sosiale arrangementer og aktiviteter, når tilbudet retter seg til alle, grupper av ansatte eller store grupper av studenter

Søknader fra vitenskapelig ansatte ved NHH sendes til det respektive institutt som lager en prioritert liste over søknader.

Listen sendes videre til Det faste utvalg for fondstildelinger, som gjør vedtak om tildeling.

Søknader i forbindelse med studentarrangement samordnes av NHHS, og organisasjonssekretær sender en samlet prioritert liste til behandling av Det faste utvalg for fondstildelinger.

DET FASTE UTVALG FOR FONDSTILDELINGER (FUF)

Leder: Gunnar E. Christensen

 • Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
 • Jøril Mæland, Institutt for finans
 • Jarle Møen, Institutt for foretaksøkonomi
 • Finn Kinserdal, Institutt for revisjons og rettsvitenskap
 • Eirik Gaard Kristiansen, Institutt for samfunnsøkonomi
 • Paul Gooderham, Institutt for strategi og ledelse
 • Sverre Skjauff, NHHS