NHH mentorprogram

NHH mentorprogram

NHH tilbyr studenter og alumner et systematisk mentorprogram med stort læringsutbytte for begge parter. En masterstudent og en NHH-alumn settes sammen i et par som følger hverandre gjennom to semestre.

I løpet av programmet tilbyr NHH fysiske og digitale samlinger for alle deltagerne i fellesskap. I tillegg avtaler mentor-parene egne møter, fysisk eller digitalt. Programmet har oppstart om høsten og avsluttes om våren og tilbys på engelsk.

For en masterstudent er det svært nyttig å kunne ha regelmessige samtaler med en mentor i arbeidslivet som også har bakgrunn fra NHH.

Mentorene er på sin side ofte motivert av muligheten til å bli kjent med en ny generasjon med andre perspektiver enn de selv har. Slik kan mentorprogrammet gi erfarne ledere ny kunnskap. Mange mentorer har også et ønske om å gi tilbake til NHH.

Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin
Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin

Hvem kan delta i Mentorprogrammet?

Mentorprogrammet er rettet mot masterstudenter ved NHH.

Mentorene bør ha minst ett års arbeidserfaring etter endt utdanning. Mentorer med NHH Executive-bakgrunn oppfordres også til å delta.

Parene settes sammen basert på studentens ønske om fagområde eller bransje og mentors kompetanse.

AFF bidrar med Mentor Master Class for mentorer og tilsvarende forberedelse for studentene som tar del i programmet. Mentorer som har deltatt tidligere trenger ikke være med på Mentor Master Class igjen.

SAMTALER I MENTORPARENE

Mentormøter avtales direkte mellom hvert mentorpar. Parene velger også møteform (digitalt eller fysisk møte). Vi anbefaler månedlige møter.

Mentor (eller mentors arbeidsgiver) dekker i utgangspunktet egne reisekostnader til fysiske samlinger på NHH. Dersom du ikke har mulighet til å få dekket kostnadene av arbeidsgiver, kan du søke NHH om refusjon av reisekostnader. Kontakt Morten Hilt i forkant dersom dette er aktuelt.

Student Master Class / AFF

24.09.24      17.00-20.00

Campus

Studenter

Mentor Master Class / AFF

25.09.24      19.00–21.00

Digital - Zoom

Mentorer

Kick-off

3.10.24        14.00–20.00

Campus

Alle

Midtveis seminar 1

12.11.24      19.00–21.00

Digital - Zoom

Alle

Midtveis seminar 2

4.02.25        19.00–21.00

Campus

Student

Midtveis seminar 2

5.02.25        19.00–21.00

Digital - Zoom

Mentor

Avslutning

9.04.24
14.00–21.00

Campus

Alle

Digitale og fysiske samlinger

Noen samlinger er planlagt og vil bli gjennomført digitalt. Da kan man sitte hvor man vil forutsatt at man har et godt internett. Det gjelder både studenter og mentorer.

Vi anbefaler at alle deltar på campus så langt det er mulig på de fysiske møtene. Det gir en mer optimal ramme at man kan treffes fysisk. Det er også lettere å ha digitale oppfølgingsmøter hvis man har truffet hverandre fysisk. Men vi har mange alumner med en verdifull bakgrunn som sitter andre steder i verden som vi gjerne vil ha med. Vi har hatt mentorer som har sittet i Houston, Boston, London og Zürich blant annet, så vi oppfordrer også mentorer som kun kan delta digitalt til å melde interesse.

Studenter: må delta på fysiske samlinger på campus høstsemesteret, men dersom man er på utveksling i vårsemesteret kan man delta på avslutningsamlingen digitalt. Det er en forutsetning at man er student begge semestre.

Søknadsskjema for studenter

Mentorer: Kan delta digitalt på alle samlinger – men det er klar fordel om dere kan komme på campus for fysiske samlinger hvis mulig.

Påmeldingsskjema for mentorer

Kick-off og avslutning: Begge disse samlingene planlegges med et sosialt arrangement etter den faglige delen. Faglig del vil være fra 14.00 – 17.00, etter det avsluttes samlingen med et felles måltid. 

Programledere

NHH-student Daniel Berlin og mentor Hans Christian Torsvik

– Ledelse i dag handler mye om å forstå relasjoner

Den ene ønsket å gi noe tilbake til NHH. Den andre ville klargjøre tanker om mulige karriereveier. Begge to fikk mer ut av NHHs mentorprogram enn de trodde på forhånd.

En perfekt match

Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.