NHH mentorprogram 2020

NHH mentorprogram 2020

Hjelp oss å styrke båndene mellom alumni og studenter. Meld dere som mentorer og studentadepter til NHHs mentorprogram.

Fra første samling i NHHs mentorprogram i 2019. Foto: Helge Skodvin
Fra første samling i NHHs mentorprogram i 2019. Foto: Helge Skodvin

I september starter NHH nytt mentorprogram for 20 par alumner og studenter. Dette ble første gang gjennomført i fjor, men da med bachelorstudenter som målgruppe.

For masterstudenter

I år tilrettelegges mentorprogrammet for masterstudenter. Masterstudenter med poststudierett på grunn av koronakrisen er også velkomne til å delta.

Studenter/adepter vil får verdifull veiledning av en mentor som er tidligere NHH-student og har erfaring fra arbeidslivet.

Mentor Master Class

Mentorer vil gå gjennom AFFs Mentor Master Class som et ledd av programmet og vil gjennom denne rollen blant annet kunne utvikle sine lederferdigheter.

Som bidragsyter får du også anledning til å utvikle deg som mentor. Mentorer dekker selv reisekostnader til NHH.

Det er en forutsetning for deltakelse på programmet at både mentor og adept/student deltar på alle obligatoriske samlinger. Første og siste samling planlegges som fysiske samlinger på NHH, men de to midtveissamlingene vil gjennomføres digitalt.

NHH vil til enhver tid følge smittevernregler slik at fysiske samlinger kan endres til digitale dersom det blir nødvendig.

Mentormøter (ca. hver måned) avtales direkte mellom hvert mentorpar og hvert par velger møteform (digitalt eller fysisk møte).

Samlinger 2020-21

Tirsdag 15. september

Brief

  • Mentor, alle: 14.30-15.30, Zoom.
  • Mentor, nye: 14.30-17.00, Zoom.
  • Adept: 18.00-20.00, NHH el. Zoom.
Torsdag 24. september

Kick off

  • Alle: 14.00-18.00, Zoom.
Tirsdag 1. desember

Første midtveissamling

  • Alle: 18.00-20.00, Zoom.
Tirsdag 2. februar

Andre midtveissamling

  • Alle: 16.00-18.00, Zoom.
Torsdag 22. april. 

Avslutning

  • Alle: 17.30 - 20.30, Zoom.

Les sak om mentorordningen for 2019 i NHH Bulletin

Kontakt

En perfekt match

Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.