NHH mentorprogram 2022

NHH mentorprogram 2022

Programmet strekker seg fra oktober til april. En student og en alumn følger hverandre gjennom hele perioden. I programmet inngår samtaler i paret, samlinger med andre alumner og studenter og veiledning ved NHH og AFF. Mentorprogrammet begynner med AFFs Mentor Master Class.

Program for 2022/23 vil legges ut i løpet av august.

Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin
Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin

For masterstudenter

I år tilrettelegges mentorprogrammet for masterstudenter slik det også var i 2020/21. Studenter/adepter vil får verdifull veiledning av en mentor som er tidligere NHH-student og har erfaring fra arbeidslivet. 

MENTOR MASTER CLASS 

Mentorer vil gå gjennom AFFs Mentor Master Class som et ledd av programmet og vil gjennom denne rollen blant annet kunne utvikle sine lederferdigheter. Som bidragsyter får du også anledning til å utvikle deg som mentor. Mentorer dekker selv reisekostnader til NHH. 

Alle mentorer deltar fra start på Mentor Master Class kl 18.00. Mentorer som har deltatt tidligere blir med til ca kl 19.15, mens nye mentorer fortsetter til slutt ca 20.30. 

PÅ CAMPUS OG DIGITALT 

Det er en forutsetning for deltakelse på programmet at både mentor og adept/student deltar på alle obligatoriske samlinger. Første og siste samling planlegges som fysiske samlinger på NHH, men de to midtveissamlingene vil gjennomføres digitalt.  

Mentormøter (ca. hver måned) avtales direkte mellom hvert mentorpar og hvert par velger møteform (digitalt eller fysisk møte). 

*Mentor (eller mentors arbeidsgiver) dekker selv reisekostnader til de to samlingene på NHH. Dersom du ikke har mulighet til å få dekket dette av arbeidsgiver, kan du søke NHH om refusjon av reisekostnader. Kontakt Morten Hilt i forkant dersom dette er aktuelt.

Les sak om mentorordningen for 2019 i NHH Bulletin

Programledere

NHH-student Daniel Berlin og mentor Hans Christian Torsvik

– Ledelse i dag handler mye om å forstå relasjoner

Den ene ønsket å gi noe tilbake til NHH. Den andre ville klargjøre tanker om mulige karriereveier. Begge to fikk mer ut av NHHs mentorprogram enn de trodde på forhånd.
student

– Nå vet jeg hva jeg vil

To studenter og to mentorer er ikke tvil. NHHs mentorprogram gir både inspirasjon og ny retning for alle som skal forlate studentlivet og ta steget ut i yrkeslivet.

En perfekt match

Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.