NHH mentorprogram 2021

NHH mentorprogram 2021

Hjelp oss å styrke båndene mellom alumni og studenter. Søk om plass som mentorer og adepter(studenter) til NHHs mentorprogram.

Se oversikt over samlinger 2021/22

Påmelding mentorer

Søknad adept/Student

Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin
Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin

For masterstudenter

I år tilrettelegges mentorprogrammet for masterstudenter slik det også var i 2020/21. Studenter/adepter vil får verdifull veiledning av en mentor som er tidligere NHH-student og har erfaring fra arbeidslivet. 

MENTOR MASTER CLASS 

Mentorer vil gå gjennom AFFs Mentor Master Class som et ledd av programmet og vil gjennom denne rollen blant annet kunne utvikle sine lederferdigheter. Som bidragsyter får du også anledning til å utvikle deg som mentor. Mentorer dekker selv reisekostnader til NHH. 

Alle mentorer deltar fra start på Mentor Master Class kl 18.00. Mentorer som har deltatt tidligere blir med til ca kl 19.15, mens nye mentorer fortsetter til slutt ca 20.30. 

PÅ CAMPUS OG DIGITALT 

Det er en forutsetning for deltakelse på programmet at både mentor og adept/student deltar på alle obligatoriske samlinger. Første og siste samling planlegges som fysiske samlinger på NHH, men de to midtveissamlingene vil gjennomføres digitalt.  

Mentormøter (ca. hver måned) avtales direkte mellom hvert mentorpar og hvert par velger møteform (digitalt eller fysisk møte). 

Samlinger 2021-22

Mandag 1. november

MENTOR MASTER CLASS

 • Mentor, alle: 18.00-19.15, Zoom.
 • Mentor, nye: 18.00-20.30, Zoom.
Tirsdag 2. november

ADEPT BRIEF

 • Adept: 18.00-20.00, NHH.
Onsdag 10. november

KICK OFF

 • Alle: 14.00-18.00, NHH.
  Middag 18.00
Tirsdag 11. januar

FØRSTE midtveissamling

 • Alle: 18.00-20.00, Zoom.
Onsdag 16. februar 

ANDRE MIDTvEISSAMLING

 • Alle: 18.00 - 20.00, Zoom.
Onsdag 20. april 

AVSLUTNING

 • Alle: 14.00 - 17.00, NHH
  Middag 17.00

Les sak om mentorordningen for 2019 i NHH Bulletin

Programledere

En perfekt match

Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.