NHH mentorprogram 2022–2023

NHH mentorprogram 2022–2023

NHH tilbyr studenter og alumner et solid og lærerikt mentorprogram. Dette er en interessant læringsarena for både studenter og alumner. For en masterstudent er det åpenbart nyttig å kunne ha regelmessige samtaler med en mentor som også har NHH-bakgrunn.

Etter noen års drift begynner det å bli mange alumner som har bidratt som mentorer. De fleste er nok i hovedsak motivert av muligheten til samtaler med en ny generasjon med andre verdier og mange har også et ønske om å gi tilbake. I tillegg erfarer mange at det er lærerikt og også utvikler ferdigheter som er nyttige for ledere.

Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin
Mentor Tor Olav Mørseth Foto: Helge Skodvin

Hvem kan delta?

Mentorprogrammet er rettet mot masterstudenter. Påmeldingsfrist for studenter var 20. okotber. Oppstart er 24. oktober.

Mentorene bør ha minst ett års erfaring. Det er ingen øvre grense og mentorer med NHH Executive-bakgrunn oppfordres også til å delta. Parene matches etter flere kriterier der studentens ønske om fagområde eller bransje og mentors kompetanse tillegges størst vekt.

Påmeldingsfrist for mentorer var 18. oktober.

AFF bidrar også i år som tidligere. De tilbyr Mentor Master Class for mentorer og tilsvarende forberedelse for studenter.

Internasjonalt og med tilbud på norsk og engelsk

I år ønsker NHH å tilby Mentorprogrammet med to valgfrie løp:

  1. Campusbasert og med norsk som hovedspråk
  2. Digitalt og på engelsk både for internasjonale studenter og mentorer i andre land.

Det vil i begge løp være noen digitale fellessamlinger for alle som da vil ledes på engelsk. Deltakere velger hvilke språk de benytter i grupper og par.

Hvilken variant skal du velge? Det er en stor fordel å kunne treffes fysisk både på samlinger og til møter i parene. Vi oppfordrer derfor dere som har mulighet til campus-basert løp å velge dette. Men, internasjonale deltakere og mentorer som bor i andre land og verdensdeler, og studenter som spesielt ønsker en mentor med utenlandserfaring, velger da digitalt løp.

Samtaler i mentorparene

Mentormøter avtales direkte mellom hvert mentorpar og hvert par velger også møteform (digitalt eller fysisk møte). Vi anbefaler månedlige møter.

Mentor (eller mentors arbeidsgiver) dekker egne reisekostnader til fysiske samlinger på NHH. Dersom du ikke har mulighet til å få dekket dette av arbeidsgiver, kan du søke NHH om refusjon av reisekostnader. Kontakt Morten Hilt i forkant dersom dette er aktuelt.

Mentorløp A
Kick-off og avslutning på Campus. Norsk og engelsk undervisningsspråk.
24. oktober
kl. 17.00 – 19.00
Oppstart studenter
Campus, engelsk (kun studenter)
25. oktober
kl. 19.00 – 21.00
Mentor Master Class*
Digitalt, engelsk (kun mentorer)
2. november
kl. 14.00 – 17.00 (20.00)
Kick-off på Campus
Campus, norsk, alle
18. januar
kl. 19.00 – 21.00
Midtveis samling nr. 1
Digitalt, engelsk
8. mars
kl. 19.00 – 21.00
Midtveis samling nr. 2
Digitalt, engelsk
20. april
kl. 14.00 – 17.00 (20.00)
Avslutning
Campus, norsk
Mentorløp B
Digitale samlinger og kun engelsk undervisningsspråk.
(Studentene deltar på første samling på campus. Klokkeslett er Central European Time, CET.)  
24. oktober
kl. 17.00 – 19.00
Oppstart studenter
Campus, engelsk (kun studenter)
25. oktober
kl. 19.00 – 21.00
Mentor Master Class*
Digitalt, engelsk (kun mentorer)
1. november
kl. 19.00 - 21.00
Kick-off 
Digitalt, engelsk alle
18. januar
kl. 19.00 – 21.00
Midtveis samling nr. 1
Digitalt, engelsk
8. mars
kl. 19.00 – 21.00
Midtveis samling nr. 2
Digitalt, engelsk
25. april
kl. 19.00 – 21.00
Avslutning
Digitalt, engelsk

 

Programledere

NHH-student Daniel Berlin og mentor Hans Christian Torsvik

– Ledelse i dag handler mye om å forstå relasjoner

Den ene ønsket å gi noe tilbake til NHH. Den andre ville klargjøre tanker om mulige karriereveier. Begge to fikk mer ut av NHHs mentorprogram enn de trodde på forhånd.
student

– Nå vet jeg hva jeg vil

To studenter og to mentorer er ikke tvil. NHHs mentorprogram gir både inspirasjon og ny retning for alle som skal forlate studentlivet og ta steget ut i yrkeslivet.

En perfekt match

Regiondirektøren fra Reitangruppen og NHH-studenten er ikke i tvil: Mentorprogrammet til NHH er like nyttig for begge parter.