Mentor for en dag

Mentor for en dag

Bli med og gi de nye studentene en god start!

VI TRENGER DIN HJELP FREDAG 17. AUGUST!

NHH ønsker å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. I tråd med dette ønsker vi at de de nye studentene skal møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kan dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

I løpet av førstekullsuken vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumni. Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

Målgruppe er alumni med helst et par års erfaring. Det er ingen grense i andre enden. Studentgruppene sitter samlet i studentkantinen, og det blir mentorenes jobb å rullere fra bord til bord for å kommentere og diskutere med studentene. Vi tenker at hver mentor vil snakke med tre eller fire grupper (ca. 30 min per gruppe). Vi vil da trenge ca. 20 mentorer.

Vi inviterer til lunsj i forkant av presentasjonene fra 11.30-12.00. Rektor Øystein Thøgersen, prorektor for utdanning Linda Nøstbakken og prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid Therese Sverdrup vil delta på lunsjen. I lunsjen blir det mulighet for komme med innspill til NHHs arbeid generelt, og å diskutere den aktuelle casen som studentene har jobbet med. Dette betyr at det kreves lite forberedelse i forkant, men at du kan sette av noen timer til å hjelpe oss med å gi de helt ferske studentene en meget god start fredag 17. august.

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg!

Sted: NHH
Tid: Fredag 17. august kl 11.30 – 14.30

Jeg vil gjerne være mentor

Cilia Holmes Indahl
Cilia Holmes Indahl Foto: Helge Skodvin

Case

Hva skal være Aker BioMarines neste vekstkurve? 
Med Cilia Holmes Indahl, direktør for bærekraft i Aker BioMarine.

Cilia er alumn fra NHH og har på kort tid gjort seg bemerket. Hun vil presentere et case basert på Omega -3 og Aker BioMarine. Studentene vil jobbe med tre ulike problemstillinger som de presenterer og diskuterer med en mentor som også er alumn fra NHH:

  • Omega-3 til mennesker
  • Andre komplementære Omega-3 produkter
  • Alternativer til dyre- og fiskefôr


De får brukt kreativitet i kobling med noen betraktninger rundt innovasjon, bærekraft og lønnsomhet. 

Les mer om innovasjonsarbeidet i Aker BioMarine på selskapets nettside