Mentor for en dag

Mentor for en dag

Bli med onsdag 16. august 2023 og gi de nye studentene en god start!

VI TRENGER DIN HJELP

I 2018 begynte NHH arbeidet med å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. Et av tiltakene var at de de nye studentene fikk møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kunne dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

Dette er suksess som vi har gjentatt hvert år og vi trenger igjen hjelp fra alumni. I år gjennomfører vi dette på campus. 

Onsdag 16. august formiddag vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumn mellom kl 12.00 og 16.00.  Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

Målgruppe er alle alumni, også de som er nyutdannet. Som tidligere dekker mentorer selv reisekostnader til NHH.

Tentativ tidsramme for mentorer er onsdag 16. august kl. 12.00 – 15.00 

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg! 

– Veldig viktig epoke i livet

Eiendomsinvestor Anders Buchardt var tilbake på NHH, denne gang som mentor for de nye bachelorstudentene.

Kontakt