Mentor for en dag - digitalt

Mentor for en dag - digitalt

Bli med og gi de nye studentene en god start!

VI TRENGER DIN HJELP FREDAG 14. AUGUST 2020

I 2018 begynte NHH arbeidet med å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. Et av tiltakene var at de de nye studentene fikk møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kunne dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

Dette var en suksess som vi gjerne vil gjenta, og da trenger vi igjen alumnihjelp. I år gjennomfører vi dette digitalt.

I løpet av førstekullsuken vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumn. Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

På grunn av korona, smitteverntiltak og mulige restriksjoner fra arbeidsgivere vil «Mentor for en dag» i 2020 gjennomføres digitalt. Studentene vil sitte i grupper på NHH og ringe opp mentor via teams eller zoom. Som mentor vil du da ikke få kostnader eller reisetid i forbindelse med dette og kan bidra uavhengig av hvor du befinner deg.

Målgruppe er alumni med helst et par års erfaring. Det er ingen grense i andre enden.

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg! 

Sted: Zoom (studenter er på NHH)
Dato: Fredag 14. august 2020

Program
11.00 - 11.40  Oppstart, gjennomgang av mentorrolle
12.00 - 13.00 Mentor for studentgruppe, 1. pulje
13.30 - 14.30  Mentor for studentgruppe, 2. pulje
14.30   Slutt

Kontakt