Mentor for en dag

Mentor for en dag

Onsdag 17. august 2022 trenger vi hjelp av alumner noen timer fra kl 13.00 – 15.30. Som en del av velkomstuken får studentgrupper en case de skal forbedre før de presenterer for en alumn. Deltakelse som mentor krever ikke mye forberedelser for mentorene. Vi gir en kort brief innledningsvis, men deres viktigste verktøy er deres erfaring og skjønn.

VI TRENGER DIN HJELP

I 2018 begynte NHH arbeidet med å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. Et av tiltakene var at de de nye studentene fikk møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kunne dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

Dette er suksess som vi har gjentatt hvert år og vi trenger igjen hjelp fra alumni. I år gjennomfører vi dette på campus. 

Onsdag 17. august formiddag vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumn mellom kl 13.00 og 15.30.  Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

Målgruppe er alle alumni, også de som er nyutdannet. Som tidligere dekker mentorer selv reisekostnader til NHH.

Tentativ tidsramme for mentorer er onsdag 17. august kl. 13.00 – 15.30 

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg! 

– Veldig viktig epoke i livet

Eiendomsinvestor Anders Buchardt var tilbake på NHH, denne gang som mentor for de nye bachelorstudentene.

Jeg vil gjerne være mentor

Kontakt