Mentor for en dag - digitalt og på campus

Mentor for en dag - digitalt og på campus

Bli med og gi de nye studentene en god start!

VI TRENGER DIN HJELP

I 2018 begynte NHH arbeidet med å løfte førstekullsuken og gi den en tydelig faglig profil. Et av tiltakene var at de de nye studentene fikk møte alumni (mentorer) som har gått denne løypa før og som kunne dele av sine erfaringer fra arbeidslivet.

Dette er suksess som vi har gjentatt hvert år og vi trenger igjen alumnihjelp. I år gjennomfører vi dette primært digitalt, men vi legger også opp til at noen mentorer kan delta på campus. 

Onsdag 18. august formiddag vil studentene jobbe med en case som de skal presentere for en alumn mellom kl 12.30 og 16.00.  Du som mentor har som oppgave å kommentere og diskutere hvordan de har valgt å løse casen. Vi håper dette kan gi de helt ferske studentene litt mer innsikt i hvordan en arbeidshverdag vil bli og hvordan kunnskap fra studiet kan brukes.

På grunn av korona, smitteverntiltak og mulige restriksjoner fra arbeidsgivere vil «Mentor for en dag» i 2021 gjennomføres både fysisk og digitalt. Grupper med digital mentor vil ringe opp mentor via teams eller zoom. Som mentor vil du da ikke få kostnader eller reisetid i forbindelse med dette og kan bidra uavhengig av hvor du befinner deg.

Vi legger også opp til at noen mentorer vil kunne delta på campus. Som tidligere dekker mentorer selv reisekostnader til NHH.

Målgruppe er alumni med helst et par års erfaring. Det er ingen grense i andre enden.

Tentativ tidsramme for mentorer er onsdag 18. august kl. 12.30 – 16.00 

Inviter gjerne andre alumner til å delta sammen med deg! 

– Veldig viktig epoke i livet

Eiendomsinvestor Anders Buchardt var tilbake på NHH, denne gang som mentor for de nye bachelorstudentene.

Jeg vil gjerne være mentor

Jeg deltar* (tentativt - kan endres)

Kontakt