Internship/praksismobilitet i Europa

Internship/praksismobilitet i Europa

Studenter som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa som en del av studiene eller innen 12 måneder etter endt grad kan søke om Erasmus+ stipend.

Praksisopphold under eller etter studiene

Følgende studenter kan kvalifisere til å motta Erasmus+ stipend:

Søknad og annen praktisk informasjon

 • Krav til praksisopphold

  Krav til praksisopphold

  Praksisoppholdet må:

  • Ha en varighet på 2 - 12 måneder (minimumslengde tilsvarer 60 kalenderdager)
  • Være avtalt i god tid før praksisoppholdet starter
  • For studenter som gjennomfører praksisopphold etter endt grad må det være avtalt før graden avsluttes og gjennomføres innen 12 måneder etter endt grad
 • Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  • I et Erasmus+ programland (EU-landene, Island, Liechtenstein, Makedonia, Serbia og Tyrkia)
  • Studenter er selv ansvarlige for å finne en bedrift eller organisasjon hvor de ønsker å gjennomføre praksisoppholdet
  • Unntak er EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+ hvor det ikke er mulig å få støtte til praksisopphold
 • Finansiering

  Finansiering

  Stipendsatsar for langtidsmobilitet august 2024 - juni 2025

  • 680 euro per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige 
  • 620 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette
  • Studentar med færre moglegheiter får eit tilleggsstipend på 250 euro per månad
  • Studentar med færre moglegheiter som skal på praksisopphald, har rett på både tilleggsstipendet for studentar med færre moglegheiter og tilleggsstipendet for praksisstudentar

  Stipendsatser 2023-2024:

  • 610 euro per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg og Sverige 
  • 560 euro per måned til andre programland
  • En måned regnes som 30 dager, deretter blir det betalt ut for enkeltdager utover dette

  Det er mulig å motta lønn eller andre godtgjørelser fra arbeidsgiver i tillegg til Erasmus+ stipend.

  Stipendet vil utbetales i starten av praksisoppholdet.

  Du vil få stipendet utbetalt i norske kroner med valutakursen som var gjeldande den dagen Kunnskapsdepartementet mottok stipendet frå Europakommisjonen. I augneblikket, og inntil vidare, er kursen på 9,85 NOK per euro.

 • Forsikring

  Forsikring

  • Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret. Studenten kan forsikres av senderinstitusjonen, bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.
 • Hvordan søke om E+ stipend

  Hvordan søke om E+ stipend

  • Send ferdig utfylt og signert Erasmus+ Learning Agreement (LA) for Traineeships til riktig kontaktperson ved NHH
  • Søke om opphold mellom bachelor- og mastergrad om praksisoppholdet gjennomføres etter endt bachelorgrad. NB! Ikke søk om overgang.
  • Fylle ut og signere Erasmus+ Grant Agreement som du vil få tilsendt per e-post etter innsending av Erasmus+ Learning Agreement
  • Fullføre Erasmus+ språktest Online Linguistic Support på arbeidsspråket. Du vil motta invitasjon til språktesten per e-post etter at søknaden din er behandlet.
  • Betale semesteravgift til NHH om du gjennomfører praksisopphold etter endt bachelor- eller mastergrad ettersom du vil registreres med en poststudierett
  • Lese Erasmus+ Student Mobility Charter. Dokumentent inneholder informasjon om NHHs, internship-bedriftens og dine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med ditt praksisopphold.
 • Etter praksisoppholdet

  Etter praksisoppholdet

 • Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner

  CEMS

  Internship Abroad-kursene og Innovation School

  Etter endt grad og ENEINT

Praksisopphold etter endt grad

Poststudierett

Studenter vil være registrert med "poststudierett" under praksisoppholdet. Det vil si at den ordinære studieretten på bachelor- eller mastergraden avsluttes og vitnemål tas ut (om praksisoppholdet gjennomføres mellom bachelor og master må du søke om opphold). Poststudierett gir ikke rett til å ta kurs ved NHH. Semesteravgift må betales.

Dette gjelder kun for studenter som ønsker å gjennomføre praksisopphold etter endt grad.

HAR DU MOTTATT ERASMUSSTIPEND FOR UTVEKSLINGSOPPHOLD?

Studenter kan motta Erasmusstipend i inntil 12 måneder per studienivå. 

 • Eksempel: en student som har gjennomført et utvekslingsopphold i Europa på bachelornivå som varte i fem måneder og mottok Erasmus+ stipend kan få Erasmus+ praksisstipend i inntil syv måneder om han/hun reiser etter fullført bachelorgrad