Internship/praksismobilitet i Europa

Internship/praksismobilitet i Europa

Studenter som skal gjennomføre et internship/praksisopphold i Europa innen 12 måneder etter endt bachelor- eller mastergrad ved NHH kan søke om Erasmus+ stipend.

 • Hvem er kvalifisert til å motta Erasmus+ praksisstipend?

  Hvem er kvalifisert til å motta Erasmus+ praksisstipend?

  • Graden ved NHH må være avsluttet før praksisoppholdet kan starte. Studenter som tar pause midt i bachelor- eller mastergraden for å gjennomføre praksisopphold kvalifiserer ikke til å motta dette stipendet.
  • NHH-studenter som er ferdig med bachelorgraden og ønsker å ta et opphold før de starter på mastergraden er kvalifisert.
  • Studenter må være registrert med «poststudierett» under praksisoppholdet. Det vil si at den ordinære studieretten på bachelor- eller mastergraden avsluttes og vitnemål tas ut. Poststudierett gir ikke rett til å ta kurs ved NHH.
 • Krav til praksisopphold

  Krav til praksisopphold

  Praksisoppholdet må:

  • Være avtalt før graden ved NHH er avsluttet
  • Gjennomføres i et annet europeisk land enn Norge (Sveits er ikke med i Erasmusprogrammet)
  • Starte semesteret etter endt grad og gjennomføres innen 12 måneder etter endt grad
  • Vare fra 2-12 måneder
 • Har du vært på utveksling og mottatt Erasmus+ stipend tidligere?

  Har du vært på utveksling og mottatt Erasmus+ stipend tidligere?

  Studenter kan totalt motta Erasmus+ støtte i 12 måneder per studienivå.

  • Eksempel: en student som har gjennomført et utvekslingsopphold i Europa på bachelornivå som varte i fem måneder og mottok Erasmus+ stipend kan få Erasmus+ praksisstipend i inntil syv måneder om han/hun reiser etter fullført bachelorgrad
 • Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  Hvor kan du gjennomføre praksisopphold?

  • I et annet europeisk land (gjelder ikke Sveits)
  • Studenter er selv ansvarlige for å finne en bedrift eller organisasjon hvor de ønsker å gjennomføre praksisoppholdet
  • Ved ambassade, bedrift, organisasjon, o.l.
 • Finansiering

  Finansiering

  Stipendsatser:

  • 500 euro per måned til Østerrike, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige og Storbritannia
  • 450 euro per måned til andre programland

  Det er mulig å motta lønn eller andre godtgjørelser samtidig som Erasmus+ stipend

 • Før praksisoppholdet

  Før praksisoppholdet

  • Melde inn ønske om praksisopphold til Seksjon for utveksling og internasjonalisering i siste semester av graden innen søknadsfristen og samtidig levere inn Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships (Word, 85kb) slik at NHH kan se at praksisoppholdet møter krav til faglig relevanse. Vennligst inkluder planlagt start- og sluttdato for praksisoppholdet.
  • Ordne tilstrekkelig forsikring. ANSA sin studentforsikring gjelder også for studenter i praksisopphold.
  • Sørge for at alle krav til bachelor- eller mastergrad er møtt
  • Søke om opphold mellom bachelor og mastergrad om praksisoppholdet gjennomføres etter endt bachelorgrad (NB! Ikke søk om overgang)
  • Betale semesteravgift til NHH
  • Fullføre Erasmus+ språktest (Online Linguistic Support; OLS) på arbeidsspråket. Du vil motta invitasjon til språktesten per e-post
  • Fylle ut og signere Erasmus+ Grant Agreement som du vil få tilsendt per e-post etter innsending av Erasmus+ Learning Agreement
  • Lese Erasmus+ Student Mobility Charter. Dokumentent inneholder informasjon om NHHs, vertsskolens og dine rettigheter og forpliktelser i forbindelse med ditt praksisopphold.
 • Etter praksisoppholdet

  Etter praksisoppholdet

 • Skal du gjennomføre CEMS internship eller NHH sitt Internship Abroad Programme?

  Skal du gjennomføre CEMS internship eller NHH sitt Internship Abroad Programme?

  • Alle CEMS studenter som gjennomfører internship i et europeisk land (utenom Sveits) har rett på Erasmus+ stipend. Se mer informasjon på sidene våre om CEMS.
  • Studenter som gjennomfører internship som en del av NHH sitt Internship Abroad Programme og møter krav til at praksisoppholdet må gjennomføres etter endt grad (bachelor- eller mastergrad) har rett på Erasmus+ stipend.