Studierettleiing

Studierettleiing

Studierettleiarane våre hjelper deg med spørsmål om studia dine, eller korleis handtere livet som student.

Internasjonale moglegheiter

Seksjon for internasjonale relasjoner (SIR) hjelper deg med spørsmål om utveksling, dobbelgrad, CEMS o.l.

Bestill rettleiing hos SIR

Sjå andre tilbod på kontaktsida til seksjonen

Karriererådgjeving

NHHs karrieresenter hjelper med karriereråd. Senteret har eit eige booking-system.

Gå til karrieresenterets nettside for å bestille rettleiing 

GENERELL STUDIERETTLEIING

Studierettleiarane våre hjelper deg med generelle spørsmål om opptak, intern overgang, eksamen, studiekvardagen o.l.

Bestill generell rettleiing 

Vi tilbyr drop in mandag, tirsdag og torsdag 12.15-15.00. 

Fagleg rettleiing

 • Svar på reint faglege spørsmål om studia dine

  Svar på reint faglege spørsmål om studia dine

  Dersom du har faglege spørsmål om studia dine t.d. om;

  • Fagleg innhald og opplegg i emne utover det som står i emneomtalen. Kontakt emneansvarleg.
  • Fagleg innhald i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (BØA). Kontakt programleiar for BØA.
  • Fagleg innhald og tilrådde emne i hovudprofilen din i masterprogrammet i økonomi og administrasjon (MØA). Kontakt profilkoordinatoren for din hovudprofil, eller programleiar for MØA.
  • Fagleg innhald i masterprogrammet i rekneskap og revisjon (MRR). Kontakt programleiar for MRR

  Du finn oversikt over emne, studieprogram og profilar i MØA under "emner i studia ved NHH". Under kvar enkelt profil finn du kven som er profilkoordinator for din profil. 

Studenter Spør! Anonym, og nettbasert spørretjeneste for studenter, der svar fra fagpersoner blir avgitt innen få virkedager.

Studierettleiing, illustrasjonsfoto

Nokon å snakke med?

NHH og SAMMEN har mange personar med teieplikt som du kan snakke med om alt.