Studierettleiing

Studierettleiing

Du kan sjølv velje om du vil treffe studierettleiaren på campus eller på telefon. Du vel når du bookar time i TimeEdit.

1. studierettleiing generelle spørsmål

Studierettleiaren kan mellom anna hjelpe deg med:

Frå måndag 9. januar til onsdag 1. februar vil det vere stands og drop-in måndag til torsdag kl. 10-12 i Servicesenteret.

I samme periode kan du booke time via TimeEdit hos studierettleiar måndag til torsdag kl. 12-15.

Du kan bestille time via TimeEdit (logg inn med Feide, som på Studentweb): 

BESTILL generell STUDIERETTLEIING

Hugs at det kan vere mange som ønsker rettleiing, så det er viktig at du avbestiller timen dersom du ikkje skal nytta han.

Du kan også kontakte oss på:

Er du ikkje student på NHH, kontakt Servicesenteret for å booke time. 

2. Studierettleiing internasjonale moglegheiter

  • Utveksling (utreisande studentar ), inkludert forhåndsgodkjenning av emner, sommarskular og andre korte program.  E-post: int.stud@nhh.no  

Bestill timen via TimeEdit (logg inn med Feide, som på Studentweb): 

BESTILL STUDIERETTLEIING INTERNASJONALE MOGLEGHEITER

KARRIERERETTLEIING 

Dersom du ønskjer karriererettleiing, kan du booke time hjå Karrieresenteret

Fagleg rettleiing

Dersom du har faglege spørsmål om studia dine t.d. om;

  • Fagleg innhald og opplegg i emne utover det som står i emneomtalen. Kontakt emneansvarleg.
  • Fagleg innhald i bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon (BØA). Kontakt programleiar for BØA.
  • Fagleg innhald og tilrådde emne i hovudprofilen din i masterprogrammet i økonomi og administrasjon (MØA). Kontakt profilkoordinatoren for din hovudprofil, eller programleiar for MØA.
  • Fagleg innhald i masterprogrammet i rekneskap og revisjon (MRR). Kontakt programleiar for MRR

Du finn oversikt over emne, studieprogram og profilar i MØA under "emner i studia ved NHH". Under kvar enkelt profil finn du kven som er profilkoordinator for din profil. 

Nokon å snakke med

NHH og SAMMEN har mange personar med teieplikt som du kan snakke med om alt.