Kontakt seksjon for int. relasjoner

Kontakt seksjon for int. relasjoner

Me hjelper deg med spørsmål du har om utveksling, Innovation School, Erasmus+, eller CEMS- og dobbelgradsprogrammet ved NHH.

Onsdagar 10:00–12:15 kan du spør oss om internasjonale moglegheiter på stand ved Servicesenteret. I tillegg tilbyr me fylgjande drop-in rettleiing:

  • Onsdagar 10:00-12:15: Emneval ift. utveksling 
  • Onsdagar 12:00-15:00: Dobbelgradprogrammet 
  • Onsdagar 12:00-15:00: CEMS og innveksling

Me tilbyr dessverre ikkje bookbar rettleiing hausten 2023.

Me sett opp fleire stand/drop-in tidspunkt i travle periodar og kjem til å annonsere dette i forkant i Canvaskurset International Opportunities.

Me kan i tillegg nås på telefon og e-post.

Opningstidene på telefon er måndag, onsdag-fredag kl 12.00-14.30. Me er dessverre ikkje tilgjengelege på telefon på tysdagar.