Kontakt seksjon for internasjonale relasjoner

Kontakt seksjon for internasjonale relasjoner

Vi hjelper deg med spørsmål du har om utveksling, Innovation School, Erasmus+, eller CEMS- og dobbelgradsprogrammet ved NHH.

For veiledning om internasjonale muligheter, se vår tilgjengelighet i Servicesenteret.