Emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

Emner i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon

For studenter som begynte studiet fra og med høsten 2015.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon teller totalt 180 studiepoeng, hvorav 135 studiepoeng dekkes av obligatoriske emner og 45 studiepoeng av valgfrie. Du skal ta fire emner à 7,5 studiepoeng per semester.

For valgfrie emner vises bare aktive emner. Utgåtte valgfrie emner vil likevel være godkjente i graden.

Skal du på utveksling, skjer dette normalt i fjerde semester. Du tar fire valgfag på utveksling. Det obligatoriske emnet BED3 kan du ta i sjette semester eller du kan ta BED3E i tredje eller femte semester. SAM3 kan du ta i sjette semester, og MET4 tas i femte semester.

Obligatoriske emner

Obligatoriske emner

Kode Navn Stp Semester
BED1 BED1Grunnleggende bedriftsøkonomi 7.5 Høst
IKE1 IKE1Introduksjonskurs i etikk 3.8 Høst
MET1 MET1Matematikk for økonomer 7.5 Høst
RET1 RET1Rettslære for økonomer 7.5 Høst
SAM1 SAM1Introduksjon til samfunnsøkonomi 3.8 Høst
SAM1A SAM1AEtikk, økonomi og bærekraft 7.5 Høst
MET2 MET2Statistikk for økonomer 7.5 Vår
SAM2 SAM2Mikroøkonomi 7.5 Vår
SOL1 SOL1Psykologi og ledelse 7.5 Vår
BED2 BED2Finansregnskap 7.5 Høst
MET3 MET3Databehandling for økonomer 7.5 Høst
SOL2 SOL2Markedsføring 7.5 Høst
BED3 BED3Investering og finans 7.5 Høst Vår
MET4 MET4Empiriske metoder 7.5 Høst Vår
SAM3 SAM3Makroøkonomi 7.5 Vår
BED4 BED4Bedriftsøkonomiske beslutninger 7.5 Høst
SAM4 SAM4Internasjonal handel og velferdsteori 7.5 Høst
SOL3 SOL3Organisering og implementering 7.5 Høst
BED5 BED5Økonomisk styring 7.5 Vår
SOL4 SOL4Strategisk ledelse 7.5 Vår

Valgfag

Nye emner våren 2024 (EN/NO)

Kode Navn Stp Semester
SAM24 SAM24Incentiver, politikk og atferd 7.5 Vår
INT111 INT111Praksissemester i Sør-Afrika 30 Vår
FOR20 FOR20Introduction to Blockchain 7.5 Vår
FOR21 FOR21Eierskap og Private Equity 7.5 Vår

Valgemner i foretaksøkonomi

Kode Navn Stp Semester
FOR12 FOR12Economic Crime: Determinants and Prevention (not offered) 7.5 Høst
FOR14 FOR14Algorithms and Computer Programming with Python 7.5 Høst
FOR11 FOR11Business Taxation 7.5 Vår
FOR15 FOR15Environmental Economics and Markets 7.5 Vår
FOR16 FOR16Sustainable investments 7.5 Vår
FOR18 FOR18Maritime Economics 7.5 Vår
FOR19 FOR19Green Digitalization and App Development 7.5 Vår

Valgemner i samfunnsøkonomi

Kode Navn Stp Semester
SAM12 SAM12Internasjonal økonomisk historie fra 1750 til vår tid 7.5 Høst
SAM15 SAM15Firm Strategy and Competition 7.5 Høst
SAM17 SAM17Economics and Psychology 7.5 Høst
SAM20 SAM20Energy, Environment and Sustainability 7.5 Høst
SAM13 SAM13Norsk økonomisk historie fra 1800 til vår tid 7.5 Vår
SAM14 SAM14Historical Development of Modern Business 7.5 Vår
SAM16 SAM16Economic Growth and Development 7.5 Vår
SAM19 SAM19The Economics of the Firm (not offered) 7.5 Vår
SAM22 SAM22Experimental Methods in Business and Economics 7.5 Vår
SAM23 SAM23Grønn teknologi og forretningsmuligheter 7.5 Vår

Valgemner i strategi og ledelse

Kode Navn Stp Semester
SOL10 SOL10Frontiers of Business Ethics: Moral Choice in Business Practice (expired) 7.5 Høst
SOL13 SOL13Purchasing Strategy and Supply Chain Management 7.5 Høst
SOL20 SOL20Managing Strategic Change 7.5 Høst
SOL22 SOL22Fundamentals of Innovation and Technology Management 7.5 Høst
SOL11 SOL11Prosjektledelse 7.5 Vår
SOL16 SOL16Introduction to International Business (not offered) 7.5 Vår
SOL17 SOL17Business Intelligence 7.5 Vår
SOL21 SOL21Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger? 7.5 Vår
SOL23 SOL23Entrepreneurship:100 days to launch! 7.5 Vår
SOL12 SOL12Management Consulting 7.5 Høst Vår

Valgemner i finans

Kode Navn Stp Semester
BED3E BED3EFinance 7.5 Høst
FIN11 FIN11Trading and Market Microstructure 7.5 Høst
FIN16 FIN16Financial Economics 7.5 Høst
FIN10 FIN10Introductory Applied Finance 7.5 Vår
FIN14 FIN14Business Cases 7.5 Høst Vår
FIN15 FIN15Key Concepts in Finance 7.5 Vår

Valgemner i regnskap og revisjon

Kode Navn Stp Semester
RRR10 RRR10Corporate Governance and Management Control 7.5 Høst
RRR11 RRR11Moderne regnskapsførsel i egen bedrift 7.5 Høst
RRR13 RRR13Business ethics, social responsibility, and sustainability 7.5 Høst
RET11 RET11Juss for næringsdrivende 7.5 Vår
RET14 RET14Skatterett 7.5 Vår

Valgemner i matematikk

Kode Navn Stp Semester
MAT11 MAT11Differens- og differensiallikninger 7.5 Høst
MAT12 MAT12Matematisk statistikk 7.5 Høst
MAT15 MAT15Risiko og forsikring 7.5 Høst
MAT10 MAT10Analyse og lineær algebra 7.5 Vår
MAT13 MAT13Optimering 7.5 Vår
MAT14 MAT14Mathematical Finance 7.5 Vår

Valgemner i økonomi og administrasjon

Kode Navn Stp Semester
FSK20 FSK20Working successfully across cultures 7.5 Høst

Valgemner i engelsk

Kode Navn Stp Semester
ENG10 ENG10English for Business Communication 7.5 Vår
ENG11 ENG11English for Business II 7.5 Høst

Valgemner i fransk

Kode Navn Stp Semester
FRA20 FRA20Frankrike i dag: økonomi, samfunn og kultur 7.5 Høst
FRA21 FRA21Fransk for næringslivet 7.5 Vår

Valgemner i japansk

Kode Navn Stp Semester
JAP10 JAP10Japansk 1 7.5 Vår
JAP11 JAP11Japansk 2 7.5 Høst
JAP12 JAP12Japansk 3 7.5 Høst

Valgemner i spansk

Kode Navn Stp Semester
SPA10 SPA10Spansk språk 7.5 Vår
SPA20 SPA20Den spansktalende verden i dag: økonomi, samfunn og kultur 7.5 Høst
SPA13 SPA13Economía y sociedad en el mundo hispanohablante (ikke tilbudt) 7.5 Høst

Valgemner i tysk

Kode Navn Stp Semester
TYS11 TYS11Tysk økonomisk språk II 7.5 Høst
TYS10 TYS10Tysk økonomisk språk 7.5 Vår
TYS12 TYS12Nyere økonomisk og politisk historie i tyskspråklige land (ikke tilbudt) 7.5 Vår

Internship

Kode Navn Stp Semester
INTERN-A-B INTERN-A-BInternship abroad Bachelor 7.5 Høst Vår

Utgåtte emner

Kode Navn Stp Semester
FIN12 FIN12Principles of Finance (expired) 7.5
FIN13 FIN13Applied Financial Management (expired) 7.5
FOR10 FOR10Introductory Mathematical Finance (expired, replaced by MAT14) 7.5
FOR13 FOR13Decision Modeling and Analysis with Spreadsheet (expired) 7.5
FRA10 FRA10Fransk økonomisk språk (utgått, erstattet av FRA21) 7.5 Vår
FRA11 FRA11Fransk fagkommunikasjon (utgått, erstattet av FRA20) 7.5
FRA12 FRA12Frankrike (utgått, erstattet av FRA20) 7.5
FRA13 FRA13Fransk kunst og litteratur (utgått) 7.5
FSK10 FSK10East Asian Culture and Communication (Expired) 7.5
RET12 RET12Finans- og kredittrett (utgått) 7.5
RET13 RET13Foretaksrett (utgått) 7.5
RRR12 RRR12Accounting Ethics: Moral Choice in Accounting Practice (expired) 7.5
SAM10 SAM10Anvendt økonomisk geografi (utgått) 7.5
SAM11 SAM11Global Transformation (expired) 7.5
SAM18 SAM18Maritime History and Economics (replaced by FOR18) 7.5
SOL14 SOL14Cases in Strategy and Marketing (Expired) 7.5
SOL15 SOL15Social Media Networks (Expired) 7.5
SOL18 SOL18Digital forretningsforståelse (utgått) 7.5
SOL19 SOL19Effektiv markedsføring: Cases (utgått) 7.5
SPA11 SPA11Kultur og samfunn i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) 7.5
SPA12 SPA12Næringsliv/økonomi i den spansktalende verden (utgått, erstattet av SPA20) 7.5
TYS13 TYS13Tyskland i møte med globaliseringen: Språk og samfunn (utgått) 7.5
INTB-BRA INTB-BRAInternBrasil Bachelor (Utgått) 7.5
INTB-JAP INTB-JAPInternJapan Bachelor (expired) 7.5