Eierstyring og Private Equity

FOR21 Eierstyring og Private Equity

Vår 2024

 • Innhold

  En forutsetning for at bedrifter skal kunne operere på en optimal måte er et godt økosystem rundt bedriftene. Et viktig spørsmål er hvordan eierne kan påvirke beslutningene i bedrifter. I første del gir vi en oversikt over ulike eierformer. Vi starter med å forklare aktivt eierskap. Deretter ser vi på ulike virkemidler for å påvirke bedrifter, både for børsnoterte og unoterte selskaper. Videre går vi i dybden på den unoterte modellen, også kalt private equity modellen. Der ser vi hvordan eierskapet påvirker verdiskapning både i form av operasjonelle, finansielle og ikke minst ESG forbedringer. Siste del av emnet er casebasert. Vi inviterer inn en del ulike eiere og forvaltere som illustrerer de ulike dimensjonene ved rollene de har. 

 • Læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført emnet:

  Kunnskap

  • Har studenten oversikt over de viktigste eierformene til bedrifter.
  • Kan studenten identifisere ulike måter og områder investorer kan påvirke bedriftene de eier.
  • Kan studenten forstå de ulike investortypene og kapitalforvalterne.
  • Forstår studenten hvordan private equity modellen virker.

  Ferdigheter

  • Kan studenten formidle emnets teorier skriftlig og muntlig.
  • Kan studenten lage et prospekt på hvordan bli en aktiv eier.

  Generell kompetanse

  • Har studenten oversikt over ulike eierformer, deriblant hvordan det norske økosystemet er med statlige forvaltere som Oljefondet og Argentum og private aktører  som PE fond.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen består av ordinære forelesninger og gjesteforelesninger med casegjennomgang.

 • Krav til forkunnskaper

  Studentene må ha bestått BED3 eller BED3E.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk oppmøte i forelesninger (minst 80 % og obligatorisk fremmøte på to første forelesninger), aktiv deltakelse og godkjent case.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig innlevering (40%) med muntlig fremlegging (60%), i grupper (3 studenter pr. gruppe). Studentene jobber med innleveringsoppgaven gjennom semesteret.

  Det blir ikke arrangert vurdering i FOR21 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Litteratur

  Kapitler fra Long-term asset management - Døskeland, vil bli gjort tilgjengelig i Canvas/Leganto.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024 (første gang).

Emneansvarlig

Assistant Professor Andreas Ørpetveit, Institutt for foretaksøkonomi (hovedemneansvarlig)

Assistant Professor André Wattø Sjuve, Institutt for foretaksøkonomi

Professor Trond M. Døskeland, Institutt for foretaksøkonomi