Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  Dette emnet kombinerer en faglig komponent med opphold i en bedrift i utlandet. Internasjonal arbeidserfaring er berikende og gjør en attraktiv på arbeidsmarkedet - både ute og hjemme. For å maksimere læringsutbyttet, lærer den faglige kurskomponenten en å observere, beskrive og reflektere over hva det innebærer å jobbe i et interkulturelt miljø. Dette kurset har eget opptak - for informasjon om hvordan du skal går frem: https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • erfaring med å jobbe internasjonalt
  • kunnskaper fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon relevant for internasjonale arbeidserfaringer generelt, og landet internship foregår i spesielt
  • innsikt i spenningen mellom interkulturell teori og praksis

  Ferdigheter:

  • Kan bruke 'reflective thinking' til å observere, beskrive og analysere kulturforskjeller på arbeidsplassen

  Generell kompetanse:

  • større sensitivitet for interkulturelle forskjeller på arbeidsplassen
  • økt kompetanse til å kunne jobbe smidig og effektivt på en internasjonal/flerkulturell arbeidsplass både ute og hjemme

 • Undervisningsopplegg

  • Når studenten har funnet et internship, må arbeidssted, mentor og mulige arbeidsoppgaver godkjennes. Informasjon om søknadsprosessen finnes her (copy URL): https://www.nhh.no/for-studenter/karrieresenter/internship-abroad-programme/
  • Før internship deltar studenten på et startseminar som introduserer kursets struktur og faglige innhold. Foregår internship om sommeren eller om høsten, deltar man på startseminaret i april/mai semesteret før. For internship i vårsemesteret, er startseminaret i november/desember året før. Resten av den faglige kursdelen er nettbasert (på Canvas) og består av videoforelesninger med relevant faglitteratur.
  • Under internship fører studenten refleksjonsblogg.
  • Første   utkast av sluttrapporten leveres på Canvas. Rapporten bearbeides basert på tilbakemeldinger og leveres i endelig versjon på WISEflow.
  • For å få maksimalt ut av sine internship-erfaringer, tilbyr vi en 2 timer 're-entry workshop' på NHH etter hjemkomst.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav): a) godkjenning av arbeidsplass, b) deltagelse på startseminaret, c) gitt medstudenter tilbakemelding på refleksjonsblogg, d) levert førsteutkast av sluttrapporten på Canvas for vurdering.

 • Vurderingsordning

  • Mappeinnlevering består av underveisvurdering der studentene får tilbakemelding på refleksjonsbloggen og basert på den, leverer en skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10%) der innhold fra refleksjonsbloggen relateres til de teoretiske kunnskapene fra teorimodulen. Studenten leverer også et refleksjonsnotat der de reflekterer over egen læring og utvikling.
  • Bedriften hvor internshipet finner sted må fylle ut et evalueringsskjema og dette må leveres inn via Wiseflow sammen med rapporten (som vedlegg).

 • Karakterskala

  Bestått - ikke bestått

  Bestått/ikke bestått er basert på vurdering av sluttrapporten og evaluering fra arbeidsplassen.

 • Litteratur

  Steers, R. et al. (2013). The cultural environment. In Managing across cultures (pp. 67-106). Cambridge: Cambridge University Press.

  Valgfri litteratur 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
norsk
Semester

Vår, sommer og høst. Tilbudt våren, sommeren og høsten 2022.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon