Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Dette emnet kombinerer en faglig komponent med opphold i en bedrift i utlandet. Internasjonal arbeidserfaring er berikende og gjør en attraktiv på arbeidsmarkedet - både ute og hjemme. For å maksimere læringsutbyttet, lærer den faglige kurskomponenten en å observere, beskrive og reflektere over hva det innebærer å jobbe i et interkulturelt miljø. Dette kurset har eget opptak - for informasjon om hvordan du skal går frem: https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Kunnskaper fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon relevant for internasjonale arbeidserfaringer generelt, og landet internship foregår i spesielt
  • Innsikt i spenningen mellom interkulturell teori og praksis

  Ferdigheter:

  • Erfaring med å jobbe internasjonalt
  • Kan bruke 'reflective thinking' til å observere, beskrive og analysere kulturforskjeller på arbeidsplassen

  Generell kompetanse:

  • respekt for kulturelt mangfold på arbeidsplassen
  • økt kompetanse til å kunne jobbe smidig og effektivt på en internasjonal/flerkulturell arbeidsplass både ute og hjemme

 • Undervisningsopplegg

  • Når studenten har funnet et internship, må arbeidssted, mentor og mulige arbeidsoppgaver godkjennes. Informasjon om søknadsprosessen finnes her (copy URL): https://www.nhh.no/for-studenter/karrieresenter/internship-abroad-programme/
  • Før internship deltar studenten på et startseminar som introduserer kursets struktur og faglige innhold. Foregår internship om sommeren eller om høsten, deltar man på startseminaret på slutten av vårsemesteret. For internship i vårsemesteret, går startseminaret på slutten av høstsemesteret. Resten av den faglige kursdelen er nettbasert (på Canvas) og består av videoforelesninger med relevant faglitteratur.
  • Under internship fører studenten refleksjonsblogg
  • Første   utkast av sluttrapporten leveres på Canvas. Rapporten bearbeides basert på tilbakemeldinger og leveres i endelig versjon på WISEflow.
  • På slutten av internshipet deltar studenten på et online refleksjonsseminar som har til hensikt å reflektere over erfaringene fra intershipet og hvordan disse kan brukes blant annet i en jobbsøkersituasjon.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav): a) godkjenning av arbeidsplass, b) deltagelse på startseminaret,  c) skrive og diskutere refleksjonsblogg, d) levere førsteutkast av sluttrapporten på Canvas for vurdering, e) deltagelse på avsluttende refleksjonsseminar 

 • Vurderingsordning

  • Mappeinnlevering består av underveisvurdering der studentene får tilbakemelding på refleksjonsbloggen og basert på den, leverer en skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10%) der innhold fra refleksjonsbloggen relateres til de teoretiske kunnskapene fra teorimodulen. Studenten leverer også et refleksjonsnotat der de reflekterer over egen læring og utvikling.
  • Bedriften hvor internshipet finner sted må fylle ut et evalueringsskjema og dette må leveres inn via Wiseflow sammen med rapporten (som vedlegg).

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått - ikke bestått

  Bestått/ikke bestått er basert på vurdering av sluttrapporten og evaluering fra arbeidsplassen.

 • Litteratur

  Steers, R. et al. (2013). The cultural environment. In Managing across cultures (pp. 67-106). Cambridge: Cambridge University Press.

  Valgfri litteratur 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
norsk
Semester

Vår, sommer og høst. Tilbys våren, sommeren og høsten 2023.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon