Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Vår 2019

 • Innhold

  Dette emnet kombinerer et opphold i en bedrift i utlandet med en faglig komponent. Internasjonal arbeidserfaring gjør en attraktiv på arbeidsmarkedet - både ute og hjemme.

  Erfaringer fra å jobbe i et internasjonalt miljø er både berikende for en selv og øker sjansen for at en involveres i interessante internasjonale utviklingsprosjekt senere.

  Men, uten refleksjon, kan det å jobbe i et multikulturelt miljø også være utfordrende og ha den motsatte effekt av hva man ønsker.

  Derfor kombineres internship (5 studiepoeng) med en faglig kurskomponent (2.5 studiepoeng) som lærer en å observere, beskrive og reflektere over hva det innebærer å jobbe internasjonalt.

  Når studenten har funnet et internship, må arbeidssted, mentor og mulige arbeidsoppgaver godkjennes før man kan delta på et 4 timers seminar som introduserer kurset. 

  Informasjon om søknadsprosessen finnes her (copy URL): https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/internship-abroad-courses/

  Foregår internship om sommeren eller om høsten, deltar man på startseminaret i april/mai semesteret før.

  For internship i vårsemesteret, er startseminaret i november/desember året før. Resten av teorimodulen er nettbasert (på Canvas) og består av videoforelesninger med relevant faglitteratur.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • erfaring med å jobbe internasjonalt
  • kunnskaper fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon relevant for internasjonale arbeidserfaringer generelt, og landet internship foregår i spesielt
  • innsikt i egen «kultur»
  • innsikt i spenningen mellom interkulturell teori og praksis

  Ferdigheter:

  • Kan bruke reflective thinking til å observere, beskrive og analysere kulturforskjeller på arbeidsplassen

  Generell kompetanse:

  • større sensitivitet for interkulturelle forskjeller på arbeidsplassen
  • økt kompetanse til å kunne jobbe smidig og effektivt på en internasjonal/flerkulturell arbeidsplass både ute og hjemme

   

 • Undervisningsopplegg

  Før internship deltar studenten på et 4 timers seminar som gjør en kjent med emnets struktur og faglige innhold.

  Under internship skal studenten svare på konkrete oppgaver i en såkalt refleksjonsblogg.

  Etter endt internship har studenten to uker på å skrive og sende inn første utkast av sluttrapporten. Etter tilbakemelding fra kursansvarlig, har studenten to nye uker på å sende inn sluttrapporten digitalt på den dato fastsatt av kurskoordinator.

  For å få maksimalt ut av sine internship-erfaringer, tilbyr vi en 2 timer 're-entry workshop' på NHH etter hjemkomst.

 • Krav til kursgodkjenning

  a. bedrift/mentor er godkjent, b. studenten har deltatt på seminaret før utreise,  og c. studenten har skrevet refleksjonsblogg med svar på spørsmål under praksisperioden.

 • Vurderingsform

  En skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10%) der innhold fra refleksjonsbloggen relateres til de teoretiske kunnskapene fra teorimodulen. Sluttrapporten leveres på WISEflow innen fastsatt frist.

  Bedriften hvor internshipet finner sted må fylle ut et evalueringsskjema og dette må leveres inn via Wiseflow sammen med rapporten (som vedlegg).

 • Karakterskala

  Bestått - ikke bestått

  For å få bestått, må studenten ha skrevet en strukturert rapport med adekvat lengde og godt språk. Alle delene av  oppgaven må være besvart og en må vise evne til refleksjon og interkulturell sensitivitet. I tillegg vektlegges tilbakemelding fra arbeidsgiver.

 • Litteratur

  Steers, R. et al. (2013). The cultural environment. In Managing across cultures (pp. 67-106). Cambridge: Cambridge University Press.

  utvalg nettsider (ca. 40 sider)

  valgfri litteratur (ca. 40 sider)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
norsk
Semester

Høst og vår. Første gang våren 2019

Kursansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon