Internship abroad Bachelor

INTERN-A-B Internship abroad Bachelor

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  Dette emnet kombinerer en faglig komponent med opphold i en bedrift i utlandet. Internasjonal arbeidserfaring er berikende og gjør en attraktiv på arbeidsmarkedet - både ute og hjemme. For å maksimere læringsutbyttet, lærer den faglige kurskomponenten en å observere, beskrive og reflektere over hva det innebærer å jobbe i et interkulturelt miljø. Dette kurset har eget opptak - for informasjon om hvordan du skal går frem: https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • erfaring med å jobbe internasjonalt
  • kunnskaper fra fagfeltet interkulturell kommunikasjon relevant for internasjonale arbeidserfaringer generelt, og landet internship foregår i spesielt
  • innsikt i spenningen mellom interkulturell teori og praksis

  Ferdigheter:

  • Kan bruke 'reflective thinking' til å observere, beskrive og analysere kulturforskjeller på arbeidsplassen

  Generell kompetanse:

  • større sensitivitet for interkulturelle forskjeller på arbeidsplassen
  • økt kompetanse til å kunne jobbe smidig og effektivt på en internasjonal/flerkulturell arbeidsplass både ute og hjemme

 • Undervisningsopplegg

  • Når studenten har funnet et internship, må arbeidssted, mentor og mulige arbeidsoppgaver godkjennes. Informasjon om søknadsprosessen finnes her (copy URL): https://www.nhh.no/en/for-students/international-career-center-icc/icc---for-students/internship-abroad-programme/internship-abroad-courses/
  • Før internship deltar studenten på et startseminar som introduserer kursets struktur og faglige innhold. Foregår internship om sommeren eller om høsten, deltar man på startseminaret i april/mai semesteret før. For internship i vårsemesteret, er startseminaret i november/desember året før. Resten av den faglige kursdelen er nettbasert (på Canvas) og består av videoforelesninger med relevant faglitteratur.
  • Under internship fører studenten refleksjonsblogg.
  • Første   utkast av sluttrapporten leveres på Canvas. Rapporten bearbeides basert på tilbakemeldinger og leveres i endelig versjon på WISEflow.
  • For å få maksimalt ut av sine internship-erfaringer, tilbyr vi en 2 timer 're-entry workshop' på NHH etter hjemkomst.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Kursgodkjenning er basert på a) godkjenning av arbeidsplass, b) deltagelse på startseminaret, c) skrevet refleksjonsblogg under internship, d) gitt medstudent gitt tilbakemelding på refleksjonsblogg, ed) levert førsteutkast av sluttrapporten på Canvas for vurdering.

 • Vurderingsordning

  En skriftlig rapport på 3000 ord (+/- 10%) der innhold fra refleksjonsbloggen relateres til de teoretiske kunnskapene fra teorimodulen.

  Bedriften hvor internshipet finner sted må fylle ut et evalueringsskjema og dette må leveres inn via Wiseflow sammen med rapporten (som vedlegg)

 • Karakterskala

  Bestått - ikke bestått

  Bestått/ikke bestått er basert på vurdering av sluttrapporten og evaluering fra arbeidsplassen.

 • Litteratur

  Steers, R. et al. (2013). The cultural environment. In Managing across cultures (pp. 67-106). Cambridge: Cambridge University Press.

  Valgfri litteratur 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
norsk
Semester

Høst, sommer og vår. Blir tilbydd vår, sommer og høst 2022.

Emneansvarlig

Agnes Bamford, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (vår og sommer 2022) Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (høst 2022)