Management Consulting

SOL12 Management Consulting

 • Innhold

  Innhold

  • Hva er management consulting?
  • Plan for (design) management consulting
  • Tre modeller i management consulting
  • Hva konsulent og klient ikke vet om hverandre i utgangspunktet men som de bør avklare (antagelser)
  • Relasjonen mellom konsulent og klient
  • Problemformulering
  • Problemløsning og iverksetting
  • Management consulting ved organisasjonsendringer
  • Hvordan håndtere motstand mot endringer?
  • Hvordan mobilisere oppslutning om endringer?

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset sikter mot å dyktiggjøre deltakerne i rollen som konsulent i hans/hennes arbeid med å kommunisere med og gi råd til organisasjoner og ledere (klienter) på en effektiv måte.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  • Ha kunnskap om hva det vi si å ivareta klientens interesser.
  • Ha innsikt i hvordan konsulenten bygger en god relasjon til klienten.
  • Kunne anvende tre ulike modeller for å gi hensiktsmessige råd til klienten.
  • Forstå hvordan konsulenten skal gi hensiktsmessige råd ved endringer knyttet til klientens organisasjon.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Undervises på norsk om våren og på engelsk om høsten. Forelesninger inkludert gjesteforelesninger samt gruppearbeid med hovedvekt på arbeid med caseoppgaver. Gruppene presenterer gruppearbeid i plenum og leder diskusjon. Besvarelse av caseoppgaver inngår i hjemmeeksamen. Gruppene arbeider med hjemmeeksamen i løpet av kurset og får skriftlig og muntlig tilbakemelding på utkast til hjemmeeksamen.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer VOA033. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  • Til stede minst 80% av antall ganger med undervisning.
  • Deltakelse i gruppearbeid, presentasjon av gruppearbeid i plenum samt ledelse av diskusjon. Ved fravær fra gruppepresentasjon samt ledelse av diskusjon i plenum stilles krav om skriving og innlevering av et essay som skal godkjennes av foreleser.
  • Innleveringer av utkast til hjemmeoppgaven som skrives i grupper på 4-5 deltakere. Gruppene får skriftlig tilbakemelding fra foreleser.
  • Deltakelse i gruppens møte med foreleser for muntlig veiledning om hjemmeoppgaven.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Gruppebasert skriftlig hjemmeoppgave (100% av karakter) som i hovedsak er basert på besvarelse av caseoppgaver i løpet av undervisningen. 4-5 deltakere i hver gruppe. Oppgaven kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst (engelsk) og Vår (norsk). Kurset tilbys høst 2018.

 • Litteratur

  Litteratur

  Samling av bokkapitler/artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk om våren og engelsk om høsten. 
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Gunnar Magne Økland, Institutt for Strategi og ledelse