Japansk (A1)

JAP10 Japansk (A1)

Høst 2024

 • Innhold

  JAP10 Japansk (A1) er den første av to mulige valgfagsemner i japansk ved NHH. Emnene kan følges opp med utveksling/internships i Japan på bachelor eller master. JAP10 introduserer japansk skriftlig og muntlig språk for bruk i dagligdagse situasjoner. Emnet gir også faktakunnskap om det japanske samfunn. Emnet krever ingen forkunnskaper.

  Nivå (CEFR): A1

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Har kunnskap om japansk geografi og demografi, historiske epoker, utviklingen av det japanske skriftspråk, utdanningssystemet, boforhold, ferier, høytider, lokaltransport, og mat.
  • Har et elementært vokabular knyttet til hjem, skole, ferier, transport/reise, mat og drikke.

  Ferdigheter

  • Kan lese og skrive hiragana, katakana og ca. 60 kanji.
  • Kan forstå og produsere enkeltstående muntlige fraser og skriftlige setninger om dagligdagse tema.
  • Kan etablere enkel sosial kontakt ved hjelp av hilsener og andre høflighetsfraser.

  Generell kompetanse

  • Viser forståelse og respekt for andre måter å tenke og kommunisere på.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Emnet stiller krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Arbeidsbok, 6 innleveringer ca. hver andre uke fra februar.

 • Vurderingsordning

  1.5 timer hjemmeeksamen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i JAP10 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese (3rd. Edition). The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook (3rd. Edition). The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Undervisningsspråket er primært norsk og japansk, men engelsk vil bli brukt når det er nødvendig.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon