Spansk språk (B1)

SPA10 Spansk språk (B1)

Høst 2024

 • Innhold

  SPA10 Spansk språk er det første av to emner i spansk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er Nivå II (A2). SPA10 gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt på spansk i profesjonelle sammenhenger. Vi vil repetere relevant grammatikk, men legger vekt på praktisk bruk av språket, spesifikt skriftlig og muntlig fagkommunikasjon.

  Nivå (CEFR): B1

 • Læringsutbytte

  Formålet med SPA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på spansk i profesjonelle sammenhenger, både skriftlig og muntlig.

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Har et tilstrekkelig vokabular til å uttrykke seg, med noen omformuleringer, om sentrale tema innen arbeids- og næringslivet.
  • Er klar over viktige høflighetskonvensjoner og kan oppføre seg i samsvar med dem.
  • Nok kjennskap til det spanske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet.

  Ferdigheter

  • Kan gi korte presentasjoner basert på emner innen arbeids- eller næringslivet.
  • Kan gå uforberedt inn i en samtale om kjente emner, uttrykke personlige meninger og utveksle opplysninger om emner innen arbeids- eller næringslivet.
  • Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk som er relevante i profesjonelle sammenhenger.
  • Kan skrive enkle formelle e-poster/brev, f.eks. for å fremlegge en klage, søke jobb eller be om at noe blir gjort.

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere, med noen omformuleringer, med spansktalende om kjente emner i både sosiale og profesjonelle sammenhenger.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Emnet krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen. Enkelte av foreleserens presentasjoner spilles inn som videosnutter, som studentene ser på i forkant av fellesundervisning. Undervisningen ellers vil foregå på campus.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende spansk Nivå II (jfr. læreplan i fremmedspråk) (dvs. 3 år på ungdomsskole og 2 år på videregående skole eller 3 år på videregående skole).

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  • Tre skriftlige arbeidskrav. Det vil være tekster med tema som er relevante for arbeidslivet.
  • Et sett med nettbaserte språkøvelser (gjennomføres via Canvas).

  Tidligere godkjent arbeidskrav er fremdeles gyldig.

 • Vurderingsordning

  Digital skoleeksamen 4 timer (50%).

  Individuell muntlig eksamen 20 minutter (50 %).

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig (karakterskala A-F). Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SPA10 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Bokstavkarakterer A-F

 • Litteratur

  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno " Lola Martínez y María Lluisa Sabater.
  • "Socios 2. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Cuaderno de ejercicios " Jaime Corpas, Lola Martínez y María Lluisa Sabater.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Margrete Dyvik Cardona, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.