Fransk for næringslivet II

FRA22 Fransk for næringslivet II

Høst 2024

 • Innhold

  FRA22 Fransk for næringslivet II er andre emne i fransk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er nivå II (A2). Formålet med FRA22 er å legge grunnlaget for å kommunisere effektivt på fransk i profesjonelle sammenhenger. Vi kommer til å repetere relevant grammatikk, men legger vekt på praktisk bruk av språket, spesifikt muntlig og skriftlig fagkommunikasjon.

  Etter emnet har studentene mulighet til å gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i profesjonell fransk. Diplomet er utstedt av Handels- og industrikammeret i Paris. Diplomet er anerkjent av CEMS og av mange europeiske land. Tilbudet om sertifisering er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta emnet.

  Nivå (CEFR): B1

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har studenten tilegnet seg følgende:

  Kunnskap

  • Har et tilstrekkelig vokabular til å uttrykke seg, med noen omformuleringer, om sentrale tema innen arbeids- og næringsliv.
  • Kjenner til viktige høflighetskonvensjoner og kan oppføre seg i samsvar med dem.
  • Har nok kunnskap om de viktigste delene av det franske språksystemet til å produsere korte skriftlige dokumenter som er vanlige i næringslivet.

  Ferdigheter

  • Kan gi korte presentasjoner basert på emner innen arbeids- eller næringsliv, for eksempel presentere fordelene med et produkt for å overbevise en kunde.
  • Kan gå uforberedt inn i en samtale om kjente emner, uttrykke personlige meninger, beskrive sin stilling, utveksle opplysninger, redegjøre for et valg og forklare ting som har med arbeids - eller næringsliv å gjøre.
  • Kan bruke økonomisk-administrativ terminologi og uttrykk på fransk for å  fylle ut- eller skrive enkle formelle skriftlige dokumenter som notater, skjemaer, eposter, CV osv.

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere, med noen omformuleringer, med fransktalende om kjente emner i både sosiale og profesjonelle sammenhenger.

 • Undervisningsopplegg

  Dette er et emne der interaktiv læring står i fokus. Emnet bruker metoden flipped classroom der studenten forbereder seg på et gitt emne før timen. Timen organiseres som interaktiv og tilpasset gruppeundervisning med en blanding av gruppebaserte aktiviteter, gruppediskusjoner, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Emnet krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøyet PrepMyFuture er integrert i undervisningen.

  Annet

  Studentene i emnet vil få tilbud om a gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i profesjonell fransk. Diplomet er utstedt av Handels- og Industrikammeret i Paris (Chambre du Commerce et d'Industrie de Paris), og er internasjonalt anerkjent. Det må betales kursavgift for å ta sertifiseringsprøven. Tilbudet er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta emnet.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Emnet bygger på forkunnskaper tilsvarende fransk nivå II (A2)

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Et sett med nettbaserte språkøvelser på PrepMyFuture

  Obligatoriske innleveringer: 

  • 3 muntlige oppgaver: Gruppeoppgaver med 2-3 studenter som leverer videoer på Canvas
  • 1 skriftlig oppgave: Individuell oppgave som leveres på Canvas

 • Vurderingsordning

  Skriftlig digital skoleeksamen (2 timer) 50%.

  Individuell muntlig eksamen (forberedelsestid 20 min, eksamen 10 min) 50%.

  Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt.

  Dette emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår).

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  PrepMyFuture

 • Litteratur

  Materiale lagt ut i Canvas

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1). Én ordbok: fransk-fransk eller fransk-annet språk.

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Fransk / norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Universitetslektor Anouck Jolicorps, Institutt for fagspåk og interkulturell kommunikasjon