Business Intelligence

SOL17 Business Intelligence

Vår 2024

 • Innhold

  Virksomheter må forholde seg til stadig mer data, både fra virksomhetenes interne forretningssystemer, men også fra eksterne kilder. For å holde seg konkurransedyktige, må bedrifter maksimere verdien av dataene som er tilgjengelige for dem i dag og i fremtiden. Mange bedrifter har erkjent behovet for å utnytte den økende mengden ulike data som genereres i høy hastighet for å bli mer datadrevne.

  I din fremtidige jobb må du ta hensyn til kompleksiteten og volumet av data og sikre at du skaper forretningsverdi fra det. Med moderne teknologi har du muligheten til å la beslutningene dine være basert på data, fremfor magefølelse. Business Intelligence (BI) handler akkurat om dette: å søke, samle, integrere, analysere og presentere data slik at det gir et solid underlag for faktabasert beslutninger.

  BI har tradisjonelt vært basert på data lagret i interne forretningsdatabaser og/eller datavarehus. Større datavolumer, mer komplekse og eksterne data har skapt utfordringer for tradisjonell BI, som for eksempel datainnsamling og dataintegrasjon. Som et resultat har moderne dataplattformer dukket opp og blir brukt for å håndtere disse utfordringene. Behovet for raskere respons og endringstakt er også en viktig driver for utformingen av moderne plattformer.

  Formålet med dette emnet er å forberede studentene til en karriere der man må bruke data i beslutningsprosessene. Emnet gir en introduksjon til begreper, modeller og metoder som er relevante for business intelligence. Studentene vil også få erfaring med bruk av moderne programvare for business intelligence og bli kjent med dataintegreringsprosesser, samt forstå den mulige rollen til kunstig intelligens innen business intelligence.

  Emnet vil gi essensiell kunnskap og ferdigheter til studenter som ønsker å gå i retning av roller som innebærer dataingeniørarbeid, business intelligence, analyse og å fatte informerte beslutninger basert på data. Emnet er dermed relevant for både fremtidige ledere og BI-spesialister.

  Temaer

  • Beslutningsstøtte / beslutningsprosess
  • Datavarehus og moderne dataplatformer
  • Database og dimensjonal modellering
  • Business intelligence and analytics
  • Business intelligence og kunstig intelligens

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • Har gode kunnskaper om busines intelligencesystemers potensiale til å hjelpe beslutningstakere med å søke etter, samle, integrere og analysere data.
  • Har innsikt i de ulike komponentene som inngår i en BI-løsning.
  • Har innsikt i utfordringer knyttet til BI hvordan moderne dataplattformer håndterer disse utfordringene.
  • Har kunnskaper om prinsipper, metoder, begreper og modeller knyttet til business intelligence.
  • Har kunnskap om hvordan kunstig intelligens påvirker business intelligence.

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • Kan utforme flerdimensjonale datamodeller ved bruk av Power BI.
  • Kan bruke Power BI til å utføre dataspørringer og transformasjoner.
  • Kan analysere og visualisere data ved bruk av Power BI.

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan ha en aktiv rolle i utformingen av BI-løsninger i en spesifikk virksomhetskontekst.
  • Kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke BI-løsninger.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet vil bestå av forelesninger, videoer og praktisk gruppearbeid med PC.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har bestått MET3.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk multiple choice (1 time.) Godkjent/ikke godkjent

 • Vurderingsordning

  Gruppebasert prosjektoppgave (3-4 personer) som teller 100%. Oppgaven blir levert ut 3 uker før innleveringsfristen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SOL17 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  MS Power BI.

 • Litteratur

  Artikkelsamling / bokkapitler / ressurser på Internet.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Engelsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024. 

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Marilex Rea Llave, Institutt for strategi og ledelse (hovedemneansvarlig)

Micael S. Ueland, Director og Leder Business Intelligence og Rapportering, TheVIT