Business Intelligence

SOL17 Business Intelligence

 • Innhold

  Innhold

  Virksomheter må forholde seg til stadig mer data, både fra virksomhetenes interne forretningssystemer, men også fra eksterne kilder og typiske big data. Big data omhandler det økende volumet av varierte data som genereres i høy fart i dagens samfunn.

  I din framtidige jobb vil du måtte forholde deg til data, og du vil fatte beslutninger basert på data. Business intelligence (BI) handler om nettopp dette: Å søke etter, samle inn, integrere, analysere og presentere data på en slik måte de gir et godt beslutningsgrunnlag.

  BI har tradisjonelt sett tatt utgangspunkt i data lagret i virksomhetenes forretningsdatabaser og/eller datavarehus, hvor kvaliteten og påliteligheten til dataene kontrolleres av IT-spesialister. Self-service BI (SSBI) er en tilnærming til BI som skal gjøre det mulig for beslutningstakere å utføre BI-aktivitetene uten slik involvering av IT-spesialister. SSBI er støttet av programvare som lar deg importere data fra et bredt utvalg av datakilder, for eksempel Internet-data. SSBI gjør det dermed mulig for beslutningstakere å oppdage svake signaler som reflekterer plutselige og subtile endringer i omgivelsene, og å analysere slike data uten å måtte vente på støtte fra IT-spesialister.

  Formålet med dette kurset er å forberede deg til en jobbsituasjon der du må bruke data i dine beslutningsprosesser. I kurset vil du få en innføring i begreper, modeller og metoder som er relevante for business intelligence. Du vil også få erfaring i å bruke moderne programvare for SSBI.

  Emner

  • Beslutningsstøtte / beslutningsprosess
  • Data varehus
  • Dimensjonell modellering
  • Business intelligence & analytics
  • Self-service business intelligence
  • Big data

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt kurs skal du:

  • Ha kunnskaper om busines intelligencesystemers potensiale til å hjelpe beslutningstakere med å søke etter, samle, integrere og analysere data
  • Ha innsikt i de ulike komponentene som inngår i en BI-løsning
  • Ha innsikt i utfordringer knyttet til BI
  • Ha kunnskaper om prinsipper, metoder, begreper og modeller knyttet til business intelligence

  Ferdigheter

  Etter fullført kurs kan du:

  • Utforme flerdimensjonale datamodeller
  • Bygge analysemodeller i et SSBI-system
  • Bruke SSBI-verktøy til å utføre analyser

  Kompetanse

  Studenten kan:

  • Anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan ha en aktiv rolle i utformingen av BI-løsninger i en spesifikk virksomhetskontekst
  • Kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke BI-løsninger

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som en kombinasjon av forelesninger, plenumsdiskusjoner og praktiske gruppeøvelser med PC

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Tilsvarende MET3

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Aktiv deltakelse i diskusjoner og gruppeøvelser

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Gruppebasert prosjektoppgave som teller 100%. Gjentak av prosjektoppgaven må skje i grupper.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  MS Excel, MS Power BI med flere

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Vår (første gang vår 2017)

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikkelsamling / bokkapitler / ressurser på Internet

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Vår

Kursansvarlig

Trond Vegard Johannessen, Institutt for Strategi og Ledelse