Business Intelligence

SOL17 Business Intelligence

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Virksomheter må forholde seg til stadig mer data, både fra virksomhetenes interne forretningssystemer, men også fra eksterne kilder og typiske big data. Big data omhandler det økende volumet av varierte data som genereres i høy fart i dagens samfunn.

  I din framtidige jobb vil du måtte forholde deg til data, og du vil fatte beslutninger basert på data. Business intelligence (BI) handler om nettopp dette: Å søke etter, samle inn, integrere, analysere og presentere data på en slik måte at de gir et godt beslutningsgrunnlag.

  BI har tradisjonelt sett tatt utgangspunkt i data lagret i virksomhetenes forretningsdatabaser og/eller datavarehus, hvor kvaliteten og påliteligheten til dataene kontrolleres av IT-spesialister. Selvbetjent BI (Self-service Business intelligence, SSBI) er en tilnærming til BI som skal gjøre det mulig for beslutningstakere å utføre BI-aktivitetene uten slik involvering av IT-spesialister. SSBI er støttet av programvare som lar deg importere data fra et bredt utvalg av datakilder, for eksempel Internet-data. SSBI gjør det dermed mulig for beslutningstakere å oppdage svake signaler som reflekterer plutselige og subtile endringer i omgivelsene, og å analysere slike data uten å måtte vente på støtte fra IT-spesialister.

  Formålet med dette kurset er å forberede deg til en jobbsituasjon der du må bruke data i dine beslutningsprosesser. I kurset vil du få en innføring i begreper, modeller og metoder som er relevante for business intelligence. Du vil også få erfaring i å bruke moderne programvare for SSBI.

  Emner

  • Beslutningsstøtte / beslutningsprosess
  • Datavarehus
  • Dimensjonal modellering
  • Business intelligence & analytics
  • Selvbetjent business intelligence
  • Big data

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har gode kunnskaper om busines intelligencesystemers potensiale til å hjelpe beslutningstakere med å søke etter, samle, integrere og analysere data
  • Har innsikt i de ulike komponentene som inngår i en BI-løsning
  • Ha innsikt i utfordringer knyttet til BI
  • Ha kunnskaper om prinsipper, metoder, begreper og modeller knyttet til business intelligence

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan utforme flerdimensjonale datamodeller
  • Er i stand til å bygge analysemodeller i et SSBI-system
  • Kan bruke SSBI-verktøy til å utføre analyser

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan ha en aktiv rolle i utformingen av BI-løsninger i en spesifikk virksomhetskontekst
  • Kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke BI-løsninger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som en kombinasjon av forelesninger, plenumsdiskusjoner og praktiske gruppeøvelser med PC

  Aktiv deltakelse i diskusjoner og gruppeøvelser

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefaler at kurset tas etter MET3

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Vurderingsordning

  Det er ingen endring i denne vurderingsformen våren 2020

  Gruppebasert prosjektoppgave (3-4 personer) som teller 100%. Gjentak av prosjektoppgaven må skje i grupper, og kandidatene er selv ansvarlige for å etablere en gruppe for gjentak.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  MS Excel, MS Power BI med flere

 • Litteratur

  Artikkelsamling / bokkapitler / ressurser på Internet

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Ikkje tilbode våren 2023.

Emneansvarlig

Associate professor Trond Vegard Johannessen, Institutt for strategi og ledelse