Rettslære for økonomer

RET1 Rettslære for økonomer

Høst 2022

 • Innhold

  Emnebeskrivelsen for høsten 2022 er under revisjon og vil bli publisert her når den er endelig vedtat.

   

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Gå ut med god forståelse for kursets tema, herunder særlig juridisk metode og avtale- og kjøpsrett.

  Ferdigheter: Være i stand til selv å oppdatere seg på temaer innenfor de rettsområder som kurset dekker. Være i stand til å identifisere problemstillinger innenfor disse rettsområdene. Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger som man typisk stilles overfor i praksis innenfor de rettsområder som dekkes av kurset.

  Kompetanse: Forstå viktige rettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse rettslige problemer ved hjelp av juridisk metode og analyse

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger i auditorium eller på nettet, oppgavekurs på nettet og innleveringsoppgaver på Canvas.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET010

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente.

 • Vurderingsordning

  Hjemmeeksamen 4 timer.

 • Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Datamaskin til undervisning på nett, inkludert bruk av digitale responssystemer

 • Litteratur

  Knophs oversikt over Norges rett, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Knut M. Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.