Rettslære for økonomer

RET1 Rettslære for økonomer

 • Innhold

  Innhold

  Faget omhandler juridisk metode, avtalerett, kjøpsrett, gjeldsforfølgningsrett, panterett, pengekravrett, selskapsrett og skatterett.

   

  Juridisk metode omhandler de generelle retningslinjene for juridisk argumentasjon.

   

  Avtaleretten omhandler reglene om stiftelse og tolkning av avtaler, samt reglene om ugyldighet.

   

  Gjeldsforfølgningsretten omhandler reglene om ulike former for inndrivelse av pengekrav, individuelt eller kollektivt.

   

  Panteretten omhandler reglene for ulike former for sikkerhetsretter som garanti, kausjonsrett og panterett.

   

  Pengekravrett omhandler reglene for betalingsformidling, transport av pengekrav, motregning av pengekrav og foreldelse av pengekrav.

   

  Selskapsretten gir en oversikt over reglene for ulike former for organisering av selskaper, stiftelse av selskaper og kompetanseforhold mellom de ulike organene.

   

  Skatteretten gir en oversikt over personbeskatning og bedriftsbeskatning.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med kurset er å gi studentene en innføring i sentrale juridiske emner innenfor ulike emner med relevans for økonomer.

   

  Etter kurset skal studentene kunne løse problemstillinger innenfor juridisk metode og på grunnlag av beskrivelsen av saksforholdet på en grundig og balansert måte innenfor avtaleretten og kjøpsretten. I de øvrige fagene skal studentene ha en oversikt over de grunnleggende reglene, og være i stand til å gjøre rede for reglene, og løse enklere problemstillinger innenfor rammen av juridisk metode.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavekurs og innleveringsoppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer RET010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Kurset har to obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente for at kandidaten skal få kursgodkjennelse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skoleeksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Intet behov for dette i forelesningen

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Knophs oversikt over Norges rett, siste utgave

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Knut M. Tande, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.