Optimering

MAT13 Optimering

Vår 2019

 • Innhold

  Optimeringsproblemer med flere bibetingelser i form av likheter og ulikheter. Gradientvektorer, førsteordensbetingelser (Kuhn-Tuckers ligninger) og føringsbetingelser. Komplementært slakk og skyggepriser. Andreordensbetingelser og konveks analyse.

  Lineær programmering. Dualitet, skyggepriser, simpleks-metoden. Degenererte problemer. Anvendelser på nettverksproblemer.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene innsikt i sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og i lineær programmering, og hvordan disse kan anvendes i økonomi.

  Kunnskap

  Studentene

  • Har kunnskap om sentrale optimeringsmetoder i matematisk analyse og lineær programmering.
  • Forstår hvilken rolle konveksitet spiller i optimeringsproblemer.
  • Forstår hvilken rolle dualitet spiller i lineær programmering.

  Ferdigheter

  Studentene

  • Kan sette opp, løse og drøfte modeller for statisk optimering med ulike bibetingelser ved bruk av Kuhn-Tuckers metode.
  • Kan sette opp modeller for optimering med lineær programmering og drøfte dem både teoretisk og med dataverktøy.
  • Kan anvende slike modeller på nettverksproblemer med relevans for økonomi.

  Generell kompetanse

  Studentene

  • Har innsikt i prinsipper for matematisk formulering av økonomiske modeller.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgaveregninger

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på MET1 Matematikk for økonomer. Spesielt bør studentene ha god oversikt over teorien for optimering og lineær algebra herfra.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT016

 • Krav til kursgodkjenning

  En individuell innleveringsoppgave må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  5 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel Solver.

 • Litteratur

  Sydsæter, Seierstad, Strøm: Matematisk analyse, bind 2. Gyldendal akademisk, 2002.

  Jörnsten, Storøy, Wallace: Operasjonsanalyse. Cappelen Akademisk Forlag, 1999.

  Anbefalt litteratur:

  Dixit: Optimization in Economic Theory. Oxford University Press, 1990.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Per Manne, Institutt for foretaksøkonomi.