Japansk (A2)

JAP11 Japansk (A2)

Høst 2024

 • Innhold

  Kina og Japan er blant verdens sterkeste økonomier men likevel er det lite fokus på Øst-Asia i mange økonomiutdanninger. Vi trenger flere som har innsidekunnskap om denne delen av verden og dette kurset gir deg det. JAP11 Japansk (A2)  har fokus på å forstå japansk forretningskultur og kommunikasjon og å kunne bruke japansk i sosiale, men like fullt profesjonelle, sammenhenger.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne har du tilegnet deg følgende:

  Kunnskaper

  • Kunnskap om japansk forretningskultur og kommunikasjon.

  Ferdigheter

  • Kan lese og skrive hiragana, katakana og ca. 180 kanji.
  • Kan delta i sosiale utvekslinger om dagligdagse tema (arbeidsliv, familie, nærmiljø, studieliv, osv.) og kommunisere i situasjoner knyttet til forretningsreiser i Japan.
  • Kan produsere enkle, sammenhengende tekster om dagligdagse tema.
  • Kan gjenkjenne ulike høflighetsnivå fra uformell til meget formell (keigo).

  Generell kompetanse

  • Kan reflektere over hvordan språk og kultur påvirker forretningskommunikasjon.
  • Viser forståelse og respekt for andre måter å tenke og handle på i profesjonelle sammenhenger.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Emnet stiller høye krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Den som velger dette emnet bør ha noe kunnskap om japansk fra før, tilsvarende CEFR-nivå A1. Kontakt faglærer før du begynner, om du er i tvil. Hvis du allerede har tatt JAP10, er du kvalifisert for dette emnet.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Innlevering av seks kapitler i arbeidsboken til Genki I.

  Skriftlig feltarbeidsrapport med grupper på 2-3 studenter (lengde 1500-2000 ord).

  Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester, dvs i det semesteret det er avlagt og semesteret etter.

 • Vurderingsordning

  2 timers digital hjemmeeksamen. Feltarbeidsrapporten legges ved som en fil  (50%)

  Individuell muntlig eksamen (50%) på 15 min:  Samtale på japansk om dagligdagse tema og spørsmål til ukjent tekst.

  Det gis separat karakter for skriftlig og muntlig. Begge delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må begge deler bestås på nytt. 

  Dette emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I (3. utgave). An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

  Nishiyama, Kazuo (2000). Doing Business with Japan. Successful Strategies for Intercultural Communication. Honolulu: University of Hawai'i Press.

  Rygg, Kristin. (n/d). Japansk forretningskommunikasjon. Undervisningsmateriale.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon