Corporate Governance and Management Control

RRR10 Corporate Governance and Management Control

Høst 2022

  • Innhold

    Emnebeskrivelsen for høsten 2022 er under revisjon og vil bli publisert her når den er endelig vedtat.

     

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022