Matematisk statistikk

MAT12 Matematisk statistikk

Vår 2023

 • Innhold

  Kurset omhandler sannsynlighetsteori og metoder for statistisk inferens og er forberedende for videre studier i business analytics, økonometri og statistikk. Statistikkverktøyet R brukes i kurset.

  • Stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger: en- og flerdimensjonale
  • Transformasjoner av variable; momenter
  • Spesielle fordelinger: Normal, eksponensiell, Gamma, Beta, t, F og kjikvadrat.
  • Konvergenstyper: i sannsynlighet, i fordeling; Store talls lov og normaltilnærming
  • Samplefordeling
  • Estimering: Maximum likelihood prinsippet, konsistens og effisiens
  • Hypotesetesting: Likelihood ratio prinsippet
  • Bayesianske metode

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført kurset har en student innsyn i teorigrunnlaget for de statistiske metoder som studentene møter i de obligatoriske kurs i statistikk.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført kurset kan en student formulere en stokastisk modell og tilpasse denne til et datasett. Studenten kan også evaluere usikkerhet i tilpasningen.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført kurset er en student forberedt til en raskere progresjon i metode i et senere Masterstudium.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen gis i form av forelesninger i plenum, fordelt på teori, eksempler og oppgaveregning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og lineær algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET040/MET2 - Statistikk for økonomer

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT013

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før eksamen.

 • Vurderingsordning

  5-timers skriftlig skoleeksamen.

  Det blir arrangert vurdering i MAT12 våren 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  R

 • Litteratur

  (HT) Hogg, Tanis and Zimmerman: Probability and statistical inference 9ed, Pearson, 2015 (8ed, Prentice Hall, 2010, av Hogg og Tanis er også mulig å bruke)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Professor Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi.