Matematisk statistikk

MAT12 Matematisk statistikk

Høst 2022

 • Innhold

  Emnebeskrivelsen for høsten 2022 er under revisjon og vil bli publisert her når den er endelig vedtat.

   

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført kurset har en student innsyn i teorigrunnlaget for de statistiske metoder som studentene møter i de obligatoriske kurs i statistikk.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført kurset kan en student formulere en stokastisk modell og tilpasse denne til et datasett. Studenten kan også evaluere usikkerhet i tilpasningen.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført kurset er en student forberedt til en raskere progresjon i metode i et senere Masterstudium.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen gis i form av forelesninger i plenum, fordelt på teori, eksempler og oppgaveregning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og lineær algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET040/MET2 - Statistikk for økonomer

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT013

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før eksamen.

 • Vurderingsordning

  5-timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  R

 • Litteratur

  (HT) Hogg, Tanis and Zimmerman: Probability and statistical inference 9ed, Pearson, 2015 (8ed, Prentice Hall, 2010, av Hogg og Tanis er også mulig å bruke)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Professor Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi.