Matematisk statistikk

MAT12 Matematisk statistikk

Vår 2021

 • Innhold

  - Stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger: en- og flerdimensjonale

  - Transformasjoner av variable og konvolusjon; momenter

  - Spesielle fordelinger: Normal, eksponensiell, Gamma, Beta, t, F og kjikvadrat.

  - Konvergenstyper: i sannsynlighet, i fordeling; Store talls lov og normaltilnærming

  - Estimering: Maximum likelihood prinsippet, konsistens og effisiens

  - Hypotesetesting: Likelihood ratio prinsippet

  - Bayesianske metoder

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter å ha fullført kurset har en student innsyn i teorigrunnlaget for de statistiske metoder som studentene møter i de obligatoriske kurs i statistikk.

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført kurset kan en student formulere en stokastisk modell og tilpasse denne til et dataset. Studenten kan også evaluere usikkerhet i tilpasningen.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført kurset er en student forberedt til en raskere progresjon i metode i et senere Masterstudium.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen gis i form av forelesninger i plenum, fordelt på teori, eksempler og oppgaveregning. De deler av forelesningene der teori presenteres filmes.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og lineær algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET040/MET2 - Statistikk for økonomer

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT013

 • Krav til kursgodkjenning

  En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før eksamen.

 • Vurderingsform

  5-timers skriftlig skoleeksamen. 

   

  OPPDATERT 12. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 5-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: A-F

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  R

 • Litteratur

  (HT) Hogg, Tanis and Zimmerman: Probability and statistical inference 9ed, Pearson, 2015 (8ed, Prentice Hall, 2010, av Hogg og Tanis er også mulig å bruke)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

 

OPPDATERT 12. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Professor Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi.