Introduksjonskurs i etikk

IKE1 Introduksjonskurs i etikk

Vår 2021

 • Innhold

  Kurset gir en introduksjon til etiske problemstillinger. Kurset gir en oversikt over de sentrale posisjonene innen normativ etikk (teorier om hva som er rett og galt) og presenterer studier av hva folk oppfatter som rett og galt. En rekke viktige temaer diskuteres i lys av disse teoriene, inkludert bedrifters samfunnsansvar, rettferdig inntektsfordeling, tillit, miljøproblemer og økonomisk kriminalitet.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning 

  • Ha kunnskap om grunnleggende begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk)
  • Ha kunnskap om sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk)
  • Ha kunnskap om bedrifters samfunnsansvar
  • Ha en kunnskap om sentrale argumenter for og imot økonomisk ulikhet
  • Ha kunnskap om hvordan tillit kan bygges i en virksomhet og hvordan økonomisk kriminalitet kan reduseres.
  • Ha kunnskap om etiske sider ved globalisering og menneskeskapte klimaendringer.

   

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning 

  • Kunne identifisere moralske dilemmaer
  • Kunne anvende normativ etikk til å analysere økonomiske spørsmål
  • Kunne anvende positive etikk til å ta bedre beslutninger
  • Kunne utvikle strategier for forbedre virksomheters renommé

   

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning 

  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger for de øvrige fagene på NHH
  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforlesninger. er hovedformen for undervisning.

  Grunnet Covid-19 vil undervisningen høsten 2020 basere seg på en rotasjonsordning der maks 150 studenter kan være i auditoriet samtidig. Forelesningene vil filmes, slik at de som ikke er fysisk til stede kan følge live-streaming av undervisningen.

  Hvis skolen stenger ned på grunn av Covid-19, vil forelesningene bli digitale i Zoom.

  Deltakelse i eksperimenter.vil være påkrevd, men disse vil alle kunne gjennomføres online uten å være tilstede i forelesningen. 

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer IKE010.

 • Krav til kursgodkjenning

  Deltakelse i minst 6 av 8 eksperimenter som gjennomføres i forelesningene.

 • Vurderingsform

  Hjemmeeksamen 5 dager (utlevering dag 1 kl. 0900, innlevering dag 5 kl. 1400) – skrives alene eller i grupper på opptil 3 studenter.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og Samfunnsansvar.

  Utvalgte artikler som gjøre tilgjengelig på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Kursansvarlig

Professor Alexander Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi.