Introduksjonskurs i etikk

IKE1 Introduksjonskurs i etikk

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Kurset gir en introduksjon til etiske problemstillinger. Kurset gir en oversikt over de sentrale posisjonene innen normativ etikk (teorier om hva som er rett og galt) og presenterer studier av hva folk oppfatter som rett og galt. En rekke viktige etiske problemstillinger diskuteres i lys av disse teoriene, inkludert bedrifters samfunnsansvar, rettferdig inntektsfordeling, tillit, miljøproblemer og økonomisk kriminalitet.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • Ha kunnskap om grunnleggende begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk).
  • Ha kunnskap om sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk).
  • Ha kunnskap om bedrifters samfunnsansvar.
  • Ha en kunnskap om sentrale argumenter for og imot økonomisk ulikhet.
  • Ha kunnskap om hvordan tillit kan bygges i en virksomhet og hvordan økonomisk kriminalitet kan reduseres.
  • Ha kunnskap om etiske sider ved globalisering og menneskeskapte klimaendringer.

  Ferdigheter

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • Kunne identifisere moralske dilemmaer.
  • Kunne anvende normativ etikk til å analysere økonomiske spørsmål.
  • Kunne anvende positive etikk til å ta bedre beslutninger.
  • Kunne anvende eksperimentell metode.
  • Kunne utvikle strategier for forbedre virksomheters renommé.

  Generell kompetanse

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger for de øvrige fagene på NHH.
  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet.
  • Forstå det grunnleggende skillet mellom positiv og normative spørsmål.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforlesninger er hovedformen for undervisning.

  Deltakelse i eksperimenter og surveys vil være påkrevd og disse vil finne sted i klassen.

  Vi vil legge opp til at studentene kan sende inn spørsmål og kommentarer online fra salen for å øke andelen av studenene som aktivt deltar.

  For å frigjøre tid til diskusjon av cases i klassen vil korte videoer som presenterer deler av pensumet, legges ut på Canvas.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer IKE010.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Deltakelse i minst 6 av 8 eksperimenter som gjennomføres i forelesningene.

 • Vurderingsordning

  Hjemmeeksamen 5 dager (utlevering dag 1 kl. 0900, innlevering dag 5 kl. 1400) - skrives alene eller i grupper på opptil 3 studenter.

  Det blir ikke arrangert vurdering i IKE1 i det undervisningsfrie semesteret.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og Samfunnsansvar.

  Utvalgte artikler som gjøre tilgjengelig på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

Emneansvarlig

Professor Alexander Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi.