Introduksjonskurs i etikk

IKE1 Introduksjonskurs i etikk

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset gir en introduksjon til etiske problemstillinger. Kurset gir en oversikt over de sentrale posisjonene innen normativ etikk (teorier om hva som er rett og galt) og presenterer studier av hva folk oppfatter som rett og galt. En rekke viktige temaer diskuteres i lys av disse teoriene, inkludert bedrifters samfunnsansvar, rettferdig inntektsfordeling, tillit, miljøproblemer og økonomisk kriminalitet.

 • Læringsutbytte

  IKE 1

   

  Kunnskap

  Etter endt kurs:

  • Ha oversikt over grunnleggende begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk)
  • Ha kunnskap om sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk)
  • Ha forståelse for bedrifters samfunnsansvar
  • Ha en forståelse for argumenter for og imot økonomisk ulikhet
  • Ha kunnskap om hvordan tillit kan bygges i en virksomhet og hvordan økonomisk kriminalitet kan reduseres.
  • Ha kunnskap om etiske sider ved globalisering og menneskeskapte klimaendringer.

   

  Ferdigheter

  Etter endt kurs:

  • Kunne identifisere moralske dilemmaer
  • Kunne anvende normativ etikk til å analysere økonomiske spørsmål
  • Kunne anvende positive etikk til å ta bedre beslutninger
  • Kunne utvikle strategier for forbedre virksomheters renommé

   

  Generell kompetanse

  Etter endt kurs:

  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger for de øvrige fagene på NHH
  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforlesninger. Deltakelse i eksperimenter.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer IKE010

 • Krav til kursgodkjenning

  Deltakelse i minst 6 av 8 eksperimenter som gjennomføres i forelesningene.

 • Vurderingsform

  Hjemmeeksamen 5 dager (utlevering dag 1 kl. 0800, innlevering dag 5 kl. 1400) - skrives i grupper på opptil 3 studenter.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og Samfunnsansvar

  Utvalgte artikler som gjøre tilgjengelig på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Kursansvarlig

Professor Alexander Cappelen, Senter for etikk og økonomi.