Introduksjonskurs i etikk

IKE1 Introduksjonskurs i etikk

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  IKE1 gir en introduksjon til etiske problemstillinger. Emnet vil ta for seg de sentrale posisjonene innen normativ etikk (teorier om hva som er rett og galt) og presenterer studier av hva folk oppfatter som rett og galt. En rekke viktige etiske problemstillinger diskuteres i lys av disse teoriene, inkludert bedrifters samfunnsansvar, rettferdig inntektsfordeling, tillit, miljøproblemer og økonomisk kriminalitet.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • Beskrive og forklare begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk).
  • Forklare sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk).
  • Diskutere bedrifters samfunnsansvar.
  • Forklare argumenter for og imot økonomisk ulikhet.
  • Beskrive og forklare hvordan tillit kan bygges i en virksomhet og hvordan økonomisk kriminalitet kan reduseres.
  • Drøfte etiske sider ved globalisering og menneskeskapte klimaendringer.

  Ferdigheter

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • Identifisere moralske dilemmaer.
  • Anvende normativ etikk til å analysere økonomiske spørsmål.
  • Anvende positive etikk til å ta bedre beslutninger.
  • Anvende eksperimentell metode.
  • Utvikle strategier for forbedre virksomheters renommé.

  Generell kompetanse

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  • Vurdere etiske problemstillinger i de øvrige fagene på NHH.
  • Identifisere etiske problemstillinger i arbeidslivet.
  • Vurdere det grunnleggende skillet mellom positiv og normative spørsmål.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforlesninger er hovedformen for undervisning.

  Deltakelse i eksperimenter og surveys vil være påkrevd og disse vil finne sted i klassen.

  Vi vil legge opp til at studentene kan sende inn spørsmål og kommentarer online fra salen for å øke andelen av studenene som aktivt deltar.

  For å frigjøre tid til diskusjon av cases i klassen vil korte videoer som presenterer deler av pensumet, legges ut på Canvas.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer IKE010.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Deltakelse i minst 6 av 8 eksperimenter som gjennomføres i forelesningene.

 • Vurderingsordning

  Hjemmeeksamen 3 dager (utlevering dag 1 kl. 0900, innlevering dag 3 kl. 1400) - skrives alene eller i grupper på opptil 3 studenter.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og Samfunnsansvar.

  Utvalgte artikler som gjøre tilgjengelig på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Professor Alexander Cappelen, Institutt for samfunnsøkonomi.