Introduksjonskurs i etikk

IKE1 Introduksjonskurs i etikk

 • Innhold

  Innhold

  Etikk

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset skal en student:

  • Ha oversikt over grunnleggende begreper og sentrale spørsmål og posisjoner i etisk teori (normativ etikk)
  • Ha forståelse for sammenhengen mellom etikk og motivasjon (positiv etikk)
  • Kunne anvende normativ og positiv etikk til å analysere økonomiske spørsmål
  • Forstå relevansen av etiske problemstillinger for de øvrige fagene på NHH og for de utfordringer studentene vil møte i arbeidslivet

  Learning outcomes:

  After completion of the course a student will:

  • Have an overview of basic concepts and important questions and positions in ethical theory (normative ethics)
  • Have an understanding of the relationship between ethics and motivation (positive ethics)
  • Be able to apply normative and positive ethics to the analysis of economic questions
  • Understand the relevance of ethical issues both academically and professionally

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Plenumsforlesninger. Deltakelse i eksperimenter.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer IKE010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Deltakelse i minst 6 av 8 eksperimenter som gjennomføres i forelesningene.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Hjemmeeksamen som skrives i grupper på opptil 3 studenter.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen spesielle kreves

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Kvalnes, Ø. (2012), Etikk og Samfunnsansvar

  Utvalgte artikler som gjøre tilgjengelig på itslearning

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Alexander Cappelen, Senter for etikk og økonomi.